fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Års- og repræsentantskabsmøde 2018

Vær med til at sætte kursen for Mission Afrika på Års- og repræsentantskabsmødet 2018 på Diakonhøjskolen i Aarhus.

Års- og repræsentantskabsmøde 2018

Den 8. september 2018 er der års- og repræsentantskabsmøde for Mission Afrika på Diakonhøjskolen i Aarhus. Ønsker du at opstille en kandidat til bestyrelsen, eller har du emner til dagsordenen, kan du læse om proceduren her.

Sådan ser bestyrelsen ud nu (valgperioder er angivet i parentes)

  • Anne Mie Skak Johanson, formand (2016-2020)
  • Henning Bech-Larsen, næstformand (2016-2020)
  • Axel Schmidt, tredje medlem af forretningsudvalget (2015-2019)
  • Anna Grethe Møller (2015-2019)
  • Jens Henrik Kristiansen (2015-2017)
  • Vibeke Follmann (2014-2018) (anden valgperiode 2 år)
  • Anders Bjørnkjær-Nielsen (2014-2018) (anden valgperiode 2 år)
  • Anne Theresa Thanning (2017-2018) (fuld første valgperiode 4 år)
  • Niels Iver Juul, bestyrelsesvalg medlem (2016-2020)
  • Hanna Meilandt, medarbejdervalgt medlem (2016-2018)

Bestyrelsesmedlemmerne Vibeke Follmann, Anders Bjørnkjær-Nielsen og Anne Theresa Thanning er på valg. Alle tre modtager genvalg. Vibeke Follmann og Anders Bjørnkjær-Nielsen kan genvælges for en 2-årig periode (anden valgperiode for begge kandidater), mens Anne Theresa Thanning kan genvælges for en 4-årig periode (første valgperiode).

Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer og gerne to suppleanter.

Procedure for opstilling af kandidater

Kandidatforslag til bestyrelsen skal indsendes skriftligt til Mission Afrikas sekretariat senest den 15. maj 2018, og kandidatlisten skal være tiltrådt af mindst ti navngivne, tale- og stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet, som allerede har indbetalt årskontingent for 2018. Samme person kan kun være stiller for én kandidat.

Procedure for forslag til dagsorden

Særlige emner, som ønskes optaget på repræsentantskabsmødets dagsorden, skal være motiverede og være sekretariatet i hænde senest den 15. maj 2018. Forslagene skal være fremsat af mindst tre navngivne, tale- og stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet, som allerede har indbetalt årskontingent for 2018.

 

I 2015 blev Mission Afrika en medlemsorganisation. Vær opmærksom på, at det kun er kontingentbetalende medlemmer, der kan stemme til repræsentantskabsmødet. Kontingentet skal være indbetalt inden den 1. august 2018.