fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Alt det du skal vide om års- og repræsentantskabsmødet 2017

Den 9. september er der års- og repræsentantskabsmøde på Diakonhøjskolen i Aarhus. Mission Afrikas bestyrelse består af 10 medlemmer, og i år er to repræsentanter på valg.

Alt det du skal vide om års- og repræsentantskabsmødet 2017

Den 9 september 2017 er der års- og repræsentantskabsmøde på Diakonhøjskolen i Aarhus. Her er der valg til bestyrelsen samt mulighed for at komme med input til kursen for Mission Afrikas arbejde. Her er, alt du skal vide, hvis du er interesseret i at opstille en kandidat til bestyrelsen eller har emner til dagsordenen.

OBS: Vær opmærksom på, at Mission Afrika i 2015 blev en medlemsorganisation. Det betyder, at det kun er kontingentbetalende medlemmer, der kan stemme, så husk at indbetale for 2017 inden den 1. august.


Download programmet for årsmødet

 

Læs generalsekretærens årsberetning 2017

 

Regnskabspræsentation slides

 

Regnskabsprotokolat 2016 til download

 

Fuldmagt til videregivelse af stemme

 

Sidste tilmeldingsdato er den 1. september 2017. Tilmelding kan ske til sekretariatet på telefon 86725050 eller e-mail ma@missionafrika.dk.


Der er to kandidater på valg. Jens Henrik Kristiansen er på valg, da hans valgperiode udløber i 2017. Han modtager genvalg. Per Enggaard Haahr ønsker at udtræde af bestyrelsen før tid i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Der skal vælges en person til det sidste år af hans valgperiode, der går til 2018.

Derudover skal der gerne vælges to suppleanter.

Sådan ser bestyrelsen ud lige nu (valgperioder angivet i parentes):

Anne Mie Skak Johanson, formand (2016-2020)

Henning Bech-Larsen, næstformand (2016-2020)

Axel Schmidt, tredje medlem af forretningsudvalget (2015-2019)

Anna Grethe Møller (2015-2019)

Jens Henrik Kristiansen (2015-2017)

Per Enggaard Haahr (2014-2018)

Vibeke Follmann (2014-2018)

Anders Bjørnkjær-Nielsen (2014-2018)

Niels Iver Juul, bestyrelsesvalgt medlem (2016-2020)

Hanne Fornitz, medarbejdervalgt medlem (2016-2018)


Procedurer for opstilling af kandidater:

Forslag om kandidater til bestyrelsesvalget skal indsendes skriftligt (e-mail er også skriftligt) til Mission Afrikas sekretariat senest den 15. maj, og kandidatlisten skal være tiltrådt af mindst ti navngivne, tale- og stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet, som allerede har indbetalt årskontingentet for 2017. Samme person kan kun være stiller for én kandidat.

Procedurer for forslag til dagsorden på repræsentantskabsmødet 2017:

Særlige emner, som ønskes optaget på repræsentantskabsmødets dagsorden, skal være motiverede (dvs. uddybet og begrundet) og være sekretariatet i hænde senest den 15. maj. Forslagene skal være fremsat af mindst tre navngivne, tale- og stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet, som allerede har indbetalt årskontingentet for 2017.