fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Analyse: Hvad er fremtiden for Malis kristne?

90 procent af Malis 16 millioner indbyggere er muslimer, men hvad betyder det for kirken i Mali? Det analyserer Peter Fischer-Nielsen, som i november besøgte landet.

Analyse: Hvad er fremtiden for Malis kristne?

Peter Fischer-Nielsen, generalsekretær i Mission Afrika, skriver fra Mali. 

I baghovedet havde jeg billederne af SAS Radisson Hotel i Bamako, Malis hovedstad, hvor 22 mennesker sidste år mistede livet under et terrorangreb udført af islamistiske terrorister. En tydelig illustration af en utryg situation, hvor terrorhandlinger og kidnapninger i store dele af landet er en reel risiko.

Derfor kom det også bag på mig, at der umiddelbart ikke var de store spændinger at spore mellem muslimer og kristne. Da jeg ankom til Bamako havde jeg lejlighed til at besøge alle byens fem små lutherske menigheder. Gennemgående beskrev de relationen som uproblematisk. Man lever fredeligt side om side, dukker op til hinandens fester og accepterer hinandens skikke. Flere siger endda, at forholdet er blevet bedre mellem almindelige muslimer og kristne i de senere år, og at man ved at søge fællesskabet lægger afstand til den religiøse ekstremisme.

En betinget fred

Graver man dog et spadestik dybere, dukker der også en anden virkelighed op. For det lader til, at freden mellem muslimer og kristne i høj grad er betinget af, at de kristne ikke driver mission blandt den muslimske del af befolkningen. En evangelist, som jeg talte med, fortalte om en muslim, der gerne ville være kristen. Men på grund af pres fra familien endte han med at forblive muslim. Han fik at vide, at Jesus ikke var kommet til muslimerne, men kun til jøderne.

Kirkepræsidenten i en af de to kirker, som Mission Afrika støtter, siger det således: ”På overfladen er forholdet mellem kristne og muslimer godt, men bliver muslimerne udfordret, er det anderledes. Der er et meget stort pres fra familierne, hvis nogen ønsker at konvertere, da det er forbudt i islam.”

Mission med risiko

Mission Afrikas arbejde i Mali handler meget om evangelisation. Seks missionærfamilier fra Cameroun hjælper de små maliske kirker med at udvikle sig og at arbejde mere målrettet med evangelisation. Det er en vigtig, men samtidig også risikofyldt opgave. For hvad vil der ske, hvis kirkerne faktisk får held med at kalde muslimer til omvendelse? Hvordan vil det påvirke den skrøbelige balance mellem kristne og muslimer i Mali?

Det beroliger mig, at der i udsendelsen af missionærerne har været opmærksomhed på, at det kan være en udfordring at drive mission i et islamdomineret land som Mali. Alle missionærerne har været på et langt og grundigt kursus i islam og religionsmøde, hvor de er blevet trænet i at gå i dialog med muslimernes tro og kultur.

Mission Afrikas partnerkoordinator Thore Eklund forklarer, at det skete ud fra den overbevisning, at skal man blive taget seriøst af muslimer, er man nødt til at have en vis teologisk tyngde.

Villighed til at lytte

I en samtale med Pierre Moulna, der er leder af Mission Afrikas missionærindsats i Mali, fortæller han mig, at mange muslimer kan have svært ved at acceptere, at Jesus skulle være Guds søn, eller at Gud skulle være treenig. Men det er hans erfaring, at kender man sin tro godt, og kan man forklare sine synspunkter, er muslimerne også villige til at lytte.

Alligevel kan det gå galt. Der er en risiko for, at kristne kan blive endnu mere marginaliserede og et mål for islamistisk terror, hvis de begynder at stikke næserne frem og blive mere åbent evangeliserende. Og hvis flere muslimer bliver kristne, kan man frygte, at det vil få konsekvenser for kirkerne.

Løsningen er ikke at holde op med at udbrede evangeliet. De kristne i Mali ved – ligesom vi ved det fra kirkehistorien – at det ikke er omkostningsfrit at stå i evangeliets tjeneste. Men kirkerne i Mali har åbenlyst behov for støtte og forbøn nu og i årene, der kommer.

Sammenlignet med de mange midler, der i disse år flyder ind i landet til etablering af moskeer og støtte til muslimske aktiviteter, kan vores hjælp synes meget lille. Malis kristne er i en udsat position og har derfor også brug for al den opmuntring, som vi overhovedet har mulighed for at række dem. Det er glædeligt, at Mission Afrika kan spille en vigtig rolle i den forbindelse.


Denne artikel er tidligere udgivet i Mission Afrika Bladet 4, 2016