fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Bestyrelseskandidater 2014

På repræsentantskabsmødet den 13. september 2014 skal der vælges tre repræsentanter til bestyrelsen. Læs de fire kandidaters præsentationer her

Henning Bech-Larsen 
Jeg har valgt at genopstille til Mission Afrikas bestyrelse, fordi jeg stadig mener, at jeg har noget positivt at bringe ind i bestyrelsen.

Om mig selv kan jeg kort fortælle, at jeg sidder på mit 8. år i bestyrelsen, og at jeg har været næstformand de seneste tre år. Jeg har i syv år været Mission Afrikas repræsentant i SAT-7´s europæiske bestyrelse. Privat er jeg gift med Else. Vi bor i Christiansfeld, hvor jeg driver en mindre virksomhed med tre internetbutikker.

I bestyrelsen vil jeg – fortsat – arbejde for, at Mission Afrika bliver bedre til at gøre brug af de mange ressourcer, som frivillige kan stille til rådighed for arbejdet – uanset om det er en frivillig, der vil gøre en indsats i en genbrugsbutik eller en frivillig, der er parat til at gøre en forskel ved at engagere sig i et projekt i Danmark eller et af de lande, hvor Mission Afrika arbejder.

Jeg er levende optaget af, at Mission Afrika til enhver tid må være kendt som et missionsselskab, hvor evangelisation, oplæring og menighedsplantning er nøgleområder.

Som forretningsmand vil jeg arbejde for, at vi får en sundere økonomi i Mission Afrika, men vi må samtidig have for øje, hvorfor vi er her: at bringe Verdens bedste budskab ud til folk, der endnu ikke har hørt det.

Henning Bech-Larsen
Næstformand

Anders Bjørnkjær-Nielsen
Jeg tager imod opfordringen til at opstille til Mission Afrikas bestyrelse med et klart ønske om, at det dobbelte kærlighedsbud får en så stærk position, at vi bruger lige mange midler på diakoni og evangelisation.

I et ligeværdigt og respektfuldt partnerskab skal vi turde udfordre vores partnere i Afrika og til gengæld forvente, at de også vil udfordre os i Danmark, så vi fornyes i vores mission. Jeg vil særligt have fokus på vores partnere i Nigeria, hvor Brønnum startede vores arbejde, så vi stadig kan bistå både dem og nu vores nyere partnere i deres mission.

Jeg er 40 år gammel, og min hustru og jeg har tre børn. Ved årsskiftet, da jeg forlod Mission Afrika efter tre et halvt år som økonomichef, vendte jeg tilbage til mit egentlige fag, skovbrug, hvor jeg bl.a. i de sidste 22 år har været vicepræsident i en skovbrugsforening i Burkina Faso, der stadig er en lille privat hjertesag.

Vælges jeg til bestyrelsen, vil jeg gerne gøre en indsats for Mission Afrika ud fra mine personlige værdier: Gennemsigtighed, åbenhed og imødekommende ærlighed.

Anders Bjørnkjær-Nielsen
Bestyrelsesmedlem.

Vibeke Follmann
I 1958 blev mine bedsteforældre viet i en lille rundkirke i Numan, Nigeria. De blev ikke kun viet til hinanden, de blev også viet til Afrika. Deres kærlighed til kontinentet, dets folk og dets fremtid har præget min barndom og ungdom.

Da jeg som helt ung for første gang oplevede afrikansk slum og fattigdom, satte det dybe spor! Derfor har jeg fordybet mig i studiet af verdens forskellighed og uretfærdighed ved at læse antropologi, læren om mennesker og kultur, med fokus på ulande, religion og freds- og konfliktstudier.

Jeg har i tre år haft egen virksomhed, der arbejder med kommunikation og er med den baggrund med i Mission Afrikas kommunikationsudvalg.

Ud over at bidrage med viden og erfaring inden for udviklingsarbejde og kommunikation ønsker jeg at sætte fokus på frivillighed. Jeg tror, at vi i fremtiden vil se, at økonomisk støtte og fundraising går hånd i hånd med frivilligt engagement. Jeg er selv meget engageret i Afrika InTouch og finder inspiration i deres syn på frivillighed.

Jeg har stor beundring og respekt for alt det, som Mission Afrika har været og er i dag, og jeg har store drømme og forventninger til alt det, som Mission Afrika skal være i fremtiden.

Vibeke Follmann
Bestyrelsesmedlem

Per Enggaard Haahr 
Jeg er uddannet bygningsingeniør og arbejder pt. i Det Norske Veritas Danmark A/S som afdelingsleder. Vi er som familie aktive i Karlslunde Strandkirke. I 2000-2004 var jeg med min familie udsendt til Nigeria. Det var en god oplevelse, som satte sig i vore hjerter. Jeg har nu været i Mission Afrikas bestyrelse i et år.

Jeg mener, at jeg er kaldet til at hjælpe i Guds mission her på jorden som et redskab i hans hænder. Der lyder nu et specifikt kald til at træde ind i og fortsætte i Mission Afrikas bestyrelse. Da Mission Afrika arbejder med ting, der har min store interesse, vil jeg fortsat gerne gå med og gøre en indsats. Som jeg ser det, er Mission Afrika ved at miste terræn, særligt blandt unge, og hvis der ikke sker noget nyt, er jeg alvorligt bange for, at Mission Afrika mister sin berettigelse.

Det må der gøres noget ved, og jeg ser to ting, som kan styrke Mission Afrika. Det ene er at styrke involvering af frivillige ressourcer i menigheder ved at muliggøre og støtte op om netværk mellem samarbejdspartnere i udlandet og kirker i Danmark. Det skal være lettere at lave projekter mellem menigheder. Gennem relationer skabes medejerskab. Det andet er som følge af det første, at man skal arbejde med samarbejdsparternes ledelse i ind- og udlandet på en anden måde. Der må skabes forståelse for og ønske om, at det er muligt at lave kirke og mission mere bilateralt og samtidig bevare de overordnede organisationer.

Se Mission Afrikas nuværende bestyrelse