fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Bestyrelseskandidater 2015

På repræsentantskabsmødet den 12. september 2015 skal der vælges tre repræsentanter til bestyrelsen. Læs de fire kandidaters præsentationer her.

Bestyrelseskandidater 2015

Jens Henrik Kristiansen

Det vigtigste først: Jeg er gift med Helle, og sammen har vi fire dejlige børn, hvoraf kun en enkelt stadig bor hjemme. Jeg er 49 år og til daglig sognepræst i Vamdrup og Hjarup ved Kolding.
I sammenlagt 14 år har jeg været ansat i Sudanmissionen/Mission Afrika. Kontoret lå dengang i Ydre Mission Hus i Christiansfeld. Jeg var først ansat som assisterende missionssekretær, hvor jeg besøgte Mission Afrikas partnere, rekrutterede og holdt kontakt med volontører og missionærer. Herefter fulgte et år som udsendt med familien til Nigeria, hvor vi var missionærer på gæstehuset Dogon Dutse i Jos. Tilbage i Danmark igen blev det til godt fem spændende år i Mission Afrikas informations- og kommunikationsafdeling.
Alle årene i Mission Afrika var fantastiske år og har haft stor betydning for mig. Jeg føler, jeg står i gæld til både Afrika og Mission Afrika og vil nu gerne give noget at alt det, jeg har været en del af, tilbage gennem et arbejde i Mission Afrikas bestyrelse.
Selvom Mission Afrika har en del år på bagen, har organisationen stadig en væsentlig funktion som katalysator og inspirator for kirker og menigheder i Danmark. Folkekirken har i høj grad brug for input og inspiration fra Afrika for at være en levende og missionerende kirke.

Jens Henrik Kristiansen
Bestyrelsesmedlem

Jens Henrik er sognepræst i Vamdrup-Hjarup sogne i Sønderjylland.

Niels Iver Juul

Jeg hedder Niels Iver Juul og er 59 år. Jeg blev cand. theol. i 1986 fra Københavns Universitet. Fra 1987 – 1994 var jeg sognepræst i Strib-Røjleskov Sogn i Fyns Stift. Fra 1994 har jeg været sognepræst i Strandby-Farsø pastorat og fra 2003 alene i Farsø.

Jeg har været med til at igangsætte mange aktiviteter i sognene og har blandt andet gennem mange år været engageret i venskabssamarbejde med menigheder i Østtyskland og Slovakiet.

Siden 2010 har jeg været Viborg Stifts repræsentant i Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Jeg er formand for arbejdsgruppen for Folkekirkens Mission, hvor vi sammen med missionsselskaberne arbejder for at fremme forståelsen for mission i folkekirken. Vi har desuden haft til opgave at koordinere folkekirkens indsats vedrørende forfulgte kristne og religionsfrihed.

Jeg stiller op til Mission Afrikas bestyrelse, fordi jeg mener, at det er naturligt, at vi som kirke tager del i Guds mission med at bringe evangeliet videre gennem forkyndelse, diakoni og undervisning. Samtidig mener jeg, at samarbejdet med partnerkirkerne i Afrika kan være med til at give inspiration og fornyelse til menighederne i Danmark. Alt dette vil jeg gerne være med til at fremme ved at tage del i bestyrelsesarbejdet.

Anna Grethe Møller

Så prøver jeg igen – fordi jeg ikke kan lade være – altså med at stille op til Mission Afrikas bestyrelse. Jeg har været med tidligere, men har måttet kapitulere fra min post, da jeg var ved at brænde mit lys i begge ender. Nu er jeg ovenpå og vil glæde mig til på ny at kunne tage fat på bestyrelsesarbejde.

Jeg brænder for at skabe rum for frivillighed i Mission Afrika, fordi jeg tror på, at frivillige er det vigtigste aktiv i Mission Afrika – især i Danmark, men også i udviklingen af samarbejdet med partnere i Afrika.

Mere at tage stilling til…

  • På repræsentantskabsmødet 2015 skal Mission Afrikas love revideres. Lovforslaget sendes ud til repræsentantskabet i juni måned 2015 og kan downloades her: Forslag til lovrevision.

Specielt kirken i Den Centralafrikanske Republik står mit hjerte nær –  både gennem tiden som volontør og missionær i landet, men også gennem den efterfølgende tids kærlighed til kirken, og de mennesker den er formet af. Gennem 20 år har min afrikanske navlesnor gået igennem den optik, at selv gode intentioner kan ødelægges eller begrænses og alligevel blomstre trods meget dårlige vækstbetingelser.

En kvindes alder spørger man ikke til… men hvis det er vigtigt for nogen, tør jeg godt røbe, at jeg er 42 år (43 år til september) og gift på 20. år med Olav, som jeg i sin tid mødte under mit volontørophold i Den Centralafrikanske Republik. Sammen har vi fire dejlige børn/unge mennesker i alderen 6 – 18 år, så vi keder os ikke.

Endvidere er jeg sygeplejerske på børneafdelingen i Viborg.

Anna Grethe Møller
Bestyrelsesmedlem, 3. medlem af FU

Frivillig foredragsholder. Tidligere missionær i Centralafrika.

Axel Schmidt

Da jeg kun var valgt ind for en to-årig periode i 2013, vil jeg gerne genopstille – og nu er det så for en fire-årig periode. Siden jeg kom med for to år siden, er der sket en del i Mission Afrika. Dengang sagde jeg, at ”jeg vil mest fokusere på de forretningsmæssige og økonomiske forhold. Det er i vor fælles interesse, at Mission Afrika er en effektiv og fleksibel organisation, hvor ressourcerne udnyttes på en måde, så Mission Afrikas primære mål tilgodeses bedst muligt.”

Det er stadig vigtigt, mener jeg, men må så også erkende, at det ikke er lykkedes særlig godt i de to år. Det er økonomisk aldrig gået så skidt for Mission Afrika som i 2014. Bliver jeg valgt ind igen, vil mit fokus og ønske fortsat være det samme som for to år siden. Og jeg vil fortsat arbejde for, at Mission Afrika hurtigst muligt får en sund økonomi med færre faste omkostninger. Forhåbentlig vil vi så også snart få råderum til, at Mission Afrika igen kan blive bedre i stand til at føre sine visioner ud i livet.

Privat er jeg fortsat en relativ aktiv pensionist. Jeg har et fast 33-procents arbejde, forretningsudvalg og bestyrelse i Mission Afrika og noget forskelligt frivilligt arbejde for SAT-7. Og så er der måske nogle, der husker, hvad jeg skrev i min præsentation for to år siden – det gælder stadig.

Axel Schmidt
Bestyrelsesmedlem

Tidl. missionær i Nigeria. Senere udsendt med sin hustru Mette til SAT-7 på Cypern.

 

Læs mere om bestyrelsesvalget 2015

Se hele programmet for års- og repræsentantskabsmødet 2015