fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Bestyrelseskandidaterne 2017

Tre spændende kandidater er opstillet til bestyrelsesvalget ved års- og repræsentantskabsmødet i september 2017. Lær Jens Henrik, Clement og Anne Theresa bedre at kende her.

Bestyrelseskandidaterne 2017

Anne Theresa Thanning: Jeg er 26 år, og jeg bor i Aalborg, hvor jeg læser til læge. Jeg forventer at være færdiguddannet i sommeren 2018.

I 2011 satte jeg første gang mine ben på afrikansk jord, da jeg var volontør hos den Lutherske Brødrekirke i Cameroun. Siden har Afrika fyldt en stor del af mit liv, og jeg har engageret mig i mange frivillige aktiviteter – fordi jeg slet ikke kan lade være!

Jeg er med i to af Mission Afrikas projektgrupper. ”Pearls of the Street” støtter gadebørn i Cameroun, og sundhedsgruppen støtter sundhedsfremme i vore afrikanske partnerlande.

Afrika gik lige i hjertet på mig, og mit frivillige engagement har givet mig rigtig meget – både menneskeligt og fagligt. Nu vil jeg gerne give noget tilbage ved at deltage i bestyrelsesarbejdet i Mission Afrika.

Mission Afrika og deres partnerskaber er noget ganske særligt. Som volontør oplevede jeg på tæt hold, hvordan samarbejdet var præget af værdighed, ligeværd og gensidig respekt. Det er vigtigt at vi fortsat prioriterer partnerne højt, fordi vi på så mange måder kan både udfordre hinanden, men også lære af hinanden.

Jeg vil arbejde for at inddrage flere frivillige kræfter, og at der fortsat er fokus på at få flere unge med i arbejdet, fordi det er essentielt for Mission Afrikas fremtid. Jeg brænder også for, at unge i Danmark kan møde og opleve Afrika og blive udfordret og beriget – både på tro og menneskelige kompetencer.


Jens Henrik Kristiansen: Jeg blev opfordret til at stille op til Mission Afrikas bestyrelse og blev i 2015 valgt ind af repræsentantskabet. Jeg er med i genbrugs- og kommunikationsudvalget, og fortsætter gerne en periode mere.

Mission Afrika skal fortsat være katalysator og inspirator for kirker og menigheder i Danmark. Folkekirken har brug for input og inspiration fra Afrika for at være en levende og missionerende kirke. Mission Afrika skal skabe netværk af mennesker, der brænder for at dele evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling.

Jeg har tidligere været ansat i Sudanmissionen/Mission Afrika, en årrække som assisterende missionssekretær, herefter et år som missionær i Nigeria med hele familien og til slut 5 år i informations- og kommunikationsafdelingen.

Alle årene i Mission Afrika har været fantastiske og har haft stor betydning både for mig og min familie. Jeg føler, jeg står i gæld til både Afrika og Mission Afrika og vil fortsat gerne give noget at alt det, jeg har været en del af, tilbage.

Jeg er i dag sognepræst i Vamdrup og Hjarup sogne ved Kolding. Jeg er 51 år, gift med Helle, og vi har sammen fire voksne børn, der er fløjet fra reden.


Clement Stephen Dachet: Det er en glæde for mig, at få denne opfordring til at stille op til Mission Afrikas bestyrelse.

Det er meget vigtigt, at vi som missionsorganisation er skarpe og relevant i den kirke og i det samfund, hvor vi arbejder. Relevans og kulturel forståelse hænger sammen, og det er der, mine styrker kan komme i spil.

Jeg er 42 år og gift med Louise. Vi bor i Aarhus og har to børn på 5 og 7 år.

Passion for mission har altid præget mig. Jeg er ordineret præst fra Nigeria og har bl.a. arbejdet for Ungdom Med Opgave, med at træne lægfolk i at deltage i mission.

Jeg har erfaring med lederskab og kirkesamarbejde, organisering og mobilisering. I en årrække var jeg kirke- og kulturformidler hos Mission Afrika.

Her var undervisning og forkyndelse også en stor del af min opgave. I Mission Afrikas bestyrelse ønsker jeg:
– At styrke bevidstheden om kaldet til mission
– At fremme interkulturel læring og forståelse
– At arbejde for en udvikling, der vægter relevans og gensidighed

Så vi bedst kan opfylde Jesu befaling om at ”gøre alle folkeslag til mine disciple”.

Mediegrafiker hos Mission Afrika.

ofm@missionafrika.dk