fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Bestyrelsesvalg på repræsentantskabsmødet 2016

Mission Afrikas bestyrelse består af ti medlemmer, hvoraf de otte er repræsentantskabsvalgte. I år skal repræsentantskabet vælge to repræsentanter og gerne to suppleanter.

Bestyrelsesvalg på repræsentantskabsmødet 2016

På repræsentantskabsmødet den 10. september 2016 i Højbjerg skal der vælges to repræsentanter og gerne to suppleanter til bestyrelsen. Derudover vælger bestyrelsen et kongevalgt medlem.


Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Anne Mie Skak Johanson er på valg, da valgperioden som kongevalgt bestyrelsesmedlem udløber. Hun ønsker at opstille til valg som almindeligt repræsentantskabsvalgt medlem.
 • Henning Bech-Larsen er på valg, da valgperioden udløber. Han modtager genvalg.
 • Poul Erik Knudsen er på valg, da valgperioden udløber. Han modtager ikke genvalg.

OBS:

I 2015 blev Mission Afrika en medlemsorganisation. Det betyder, at tale- og stemmeretten på repræsentantskabsmødet 2016 alene tilfalder medlemmer, der har betalt årskontingent for 2016 senest den 1. august 2016.

Læs vedtægterne her


Mission Afrikas bestyrelse marts 2016:

 • Sognepræst Anne Mie Skak Johanson (2012-2016, bestyrelsesvalgt)
 • Internethandler Henning Bech-Larsen (2014-2016, suppleant for Jens Nielsen, hvis valgperiode var 2012-2016)
 • Provst Poul Erik Knudsen (2012-2016, repræsentantskabsvalgt)
 • Revisor Axel Schmidt (2015-2019, repræsentantskabsvalgt)
 • Ingeniør Per Enggaard Haahr (2014-2018, repræsentantskabsvalgt)
 • Konsulent Vibeke Follmann (2014-2018, repræsentantskabsvalgt)
 • Økonomidirektør Anders Bjørnkjær-Nielsen (2014-2018, repræsentantskabsvalgt)
 • Sognepræst Jens Henrik Kristiansen (2015-2017, repræsentantskabsvalgt)
 • Sygeplejerske Anna Grethe Møller (2015-2019, repræsentantskabsvalgt)
 • Genbrugskonsulent Villy Pedersen (2014-2018, medarbejdervalgt)


Procedurer for opstilling af kandidater:

Forslag om kandidater til bestyrelsesvalget skal indsendes skriftligt til Mission Afrikas sekretariat senest den 15. maj, og kandidatlisten skal være tiltrådt af mindst ti navngivne, tale- og stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet, som allerede har indbetalt årskontingentet for 2016. Samme person kan kun være stiller for én kandidat.


Procedurer for forslag til dagsorden på repræsentantskabsmødet 2016:
Særlige emner, som ønskes optaget på repræsentantskabsmødets dagsorden, skal være motiverede og være sekretariatet i hænde senest den 15. maj. Forslagene skal være fremsat af mindst tre navngivne, tale- og stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet, som allerede har indbetalt årskontingentet for 2016.