Mission i storbyen: store muligheder og udfordringer

Mødet med storbyen stiller større krav til præsterne - Det har ændret mit trosliv meget at komme fra landsbyen til storbyen, fortæller Albert, der er præst i den camerounske storby Yaoundé. Han uddyber: De udfordringer, jeg har mødt, har gjort, at jeg søger dybere ind