fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Corona skærper beredskab og projekter

”Det får drastiske konsekvenser for projekterne i Afrika og Mellemøsten, og vi har aflyst en partnerrejse på lørdag. Forretningsudvalget samles i morgen fredag”, fortæller generalsekretær Henrik Engelbrekt Refshauge fra Mission Afrika. Organisationen har 64 genbrugsbutikker med 1700 frivillige i højrisikogruppen.

Corona skærper beredskab og projekter

Opdateret fredag kl. 10.36

Mission Afrika følger udviklingen i forhold til Corona retningslinjerne meget nøje. Organisationen er i tæt kontakt med myndigheder og andre organisationer og genbrugskæder.  

”FU har været samlet fredag morgen for blandt andet at tale om lukning af genbrugsbutikker ifbm. coronakrisen”, fortæller generalsekretæren.
“Mission Afrika tager vare på de ældre borgere vi har. Vi følger de regler om samvær, som regeringen har udstukket. Derfor anbefaler vi, at butikkerne lukker. Landet står sammen om, at en sygdom ikke breder sig, og der skal vi være ansvarlige. Da butikkerne er selvstyrende enheder, kan Mission Afrika ikke presse noget ned over hovedet på dem. Derfor er Mission Afrika et rådgivende organ
 

”Vi har to vigtige hensyn at tage: 1) Vi tænker primært på, hvordan vi kan beskytte vore afrikanske partnere og de dygtige frivillige i butikkerne herhjemme. Vi har aflyst den kommende rejse for to af vore medarbejdere til Cameroun på lørdag. Det er en tung beslutning, hvis genbrugsbutikkerne lukker, fordi det er et indgreb i i livskvaliteten hos alle de frivillige, der selv har valgt at komme i butikken. De kommer til at savne deres sociale fællesskab. Men når det gælder liv og lemmer, er vi nødt til at sikre, at de ikke kommer i kontakt med smitte udefra. Butikkerne kan mødes få ad gangen og gøre rent, sortere tøj, være sammen socialt osv. Vi er også kede af ikke at kunne servicere alle de mange kunder, der elsker at komme i vores butikker. 
2) Det andet hensyn, vi må tage, når butikkerne lukker, er de drastiske konsekvenser det får for de aktiviteter vi har i Afrika og Mellemøsten. Derfor træder forretningsudvalget sammen i morgen formiddag, for at drøfte konsekvenserne for vores budget og planlagte aktiviteter,” fortæller Henrik Engelbrekt Refshauge.
Han understreger vigtigheden af at stå sammen – også økonomisk. Mission Afrika bliver hårdt ramt både ude og hjemme, og derfor er der brug for en helt ekstraordinær giverånd fra vennerne. Man kan støtte her.

Der er truffet særskilte forholdsregler i forhold til vores 1700 frivillige i genbrugsbutikkerne, så de føler sig trygge. Ca. to tredjedele af butikkerne er midlertidigt lukkede blandt andet på grund af vanskelig adgang til håndhygiejne og mangel på håndsprit, der er svær at skaffe over hele landet.  

Lige nu er vores råd, at hvis personalet føler sig utrygge eller udsatte, skal man gå hjem”, fortæller genbrugsleder Bente Pahus. Da butikkerne er selvstændige enheder, beslutter de selv, hvad de vil, men situationen ændrer sig hele tiden, og der kommer formentligt en mere skarp udmelding i løbet af dagennår vi har talt med alle. Derfor opfordrer vi alle til at følge med på vores hjemmeside
Mission Afrikas genbrugsteam er ved at ringe rundt og tale personligt med alle ledere i butikkerne i løbet af i dag torsdag. Her træffer teamet også beslutninger om, hvordan man håndterer indkomne varer. Der kan forekomme ændrede eller afkortede åbningstider for butikkerne. Informationen kan man ofte finde på butiksdøren eller hvis muligt på den enkelte butiks Facebook-side. 

På hovedkontoret har vi lukket næsten helt ned fysisk, men har i stedet udvidet vores digitale tilstedeværelse”, fortæller generalsekretær Henrik Engelbrekt Refshauge”Jeg har opfordret vore godt 15 medarbejderne til at arbejde hjemmefra, hvis de er i tvivl om, hvad de skal gøre. Det vil selvfølgeligt præge vores arbejde, at vi ikke ses helt så meget face-to-face. Men heldigvis har vi rigtigt mange opgaver, vi kan løse fra vore telefoner og videomøder gennem it-programmer, vi har implementeret de sidste to år.  

”Danmark er et højrisikoland, så den største udfordring for vores samarbejdsrelationer er, når vore partnerkoordinatorer rejser ud. Derfor har vi aflyst den kommende rejse til Cameroun på lørdag for to af vore medarbejdere. Pt. er det mere sikkert at opholde sig i vore partnerlande, men vi vil ikke være skyld i at Corona spreder sig til Afrika. Mission Afrika bruger primært lokale medarbejdere, og vi er i løbende kontakt med vores samarbejdspartnere og projekter ude i verden for at vurdere, hvordan vores aktiviteter på den mest lempelige måde kan forsætte i den aktuelle situation”, fortæller Henrik Engelbrekt Refshauge.  

Mission Afrika gør alt hvad vi kan for at afbøde konsekvenser for projekter og partnere. Men det vil få uundgåelige konsekvenser for Mission Afrikas aktiviteter ude og hjemmeVi er nødt til at have is i maven og slå koldt vand i blodet. Men vi skal også være realistiske mhp. de mange projekter, der kommer til at blive ramt i Afrika og Mellemøsten”, slutter generalsekretæren, der selv arbejder hjemmefra via telefon og videomøder.   

Der er truffet særskilte forholdsregler for Mission Afrikas medarbejdere ude i verden afhængig af den lokale situation i de pågældende lande. 

Der kan forekomme midlertidigt indskrænkning af telefontiden på hovedkontoret.  

Spørgsmål kan rettes til generalsekretær Henrik Engelbrekt Refshauge på telefon +45 2339 5542, mail general@missionafrika.dk 

Henvendelser i forbindelse med genbrugsbutikkerne rettes til genbrugsleder Bente Pahus, 6127 0826

Siden opdateres løbende