Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 21. februar 2015

1. Dagsorden og referat

2. Bestyrelsesdokumenter:

 1. Adgang til Office365 og struktur på SharePoint (mundtlig orientering).
 2. Udsendelse af bestyrelsesdokumenter (drøftelse og vedtagelse af rutiner).
 3. Udlevering af bestyrelsesmapper (ingen beslutning).

3. Generel mundtlig orientering fra generalsekretæren og vicegeneralsekretæren (mundtlig drøftelse).

4. Ledelses- og økonomiteam
Ændring af love jf. SKAT (drøftelse og vedtagelse af principperne i lovudkastet).

5. Partnerteam og ICE

 1. Mission Afrikas fremtidige internationale engagement (videre drøftelse).
 2. EELRCA, Centralafrika – fremtidigt samarbejde (orientering, drøftelse og beslutning). Partnerkoordinator Thore Eklund er til stede under punktet.
 3. Partnerskabsforhandlinger med LCCN (orientering og foreløbig drøftelse).
 4. Arngeir Langås’ studieprojekt (orientering om beslutninger og indgåede aftaler).

6. Netværks- og kommunikationsteam

 1. Frivillighedsudvalg (drøftelse og beslutning omkring proces).
 2. Års- og repræsentantskabsmøde (orientering).
 3. Bestyrelsesvalg (orientering og drøftelse).

7. Genbrugsteam

 1. Strategi omkring fællesbutikker (orientering).
 2. Genbrugsstrategi 2015-2017 (orientering og godkendelse af budgetimplikationer).

8. Økonomi

 1. Aktuel status 2014 (orientering – drøftelse sammen med pkt. 8.b.).
 2. Regnskab 2014 (orientering).
 3. Aktuel status 2015.
 4. Aktuel likviditet 2015
 5. Økonomi-politikker (ideer til udarbejdelse af politikker. F.eks. ude / hjemme, likviditet, størrelse af overskud.
 6. Prioritering på visionsmål, størrelse af DANIDA-støtte mv. Drøftelse og evt. nedsættelse af arbejds-udvalg.
 7. Fremlæggelse af årsrapport på repræsentantskabsmødet.

9. Forberedelse af forretningsudvalgets MUS med generalsekretæren (lukket møde).

10. Bestyrelsens rolle (lukket intern drøftelse af bestyrelsens ansvar og opgaver).

11. Kommende møder

 

April

FU 20.04 kl. 10 – 16

Maj

BE 07.05 kl. 15.00 – 08.05 kl. 15.00 Medarbejder- og bestyrelsesmøde, Højbjerg

August

FU 21.08 kl. 10 -16

September

BE 11.09 kl. 12 – 20, Højbjerg

BE 12.09 kl. 18.30 -19.00 (konstituerende), Højbjerg

November

FU 02.11 kl. 10 – 16 (budget)

BE 14.11 kl. 10 – 17

12. Evt.