fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Det knager og brager i kirke og mission

155 Mission Afrika-venner lyttede, diskuterede og blev klogere på de udfordringer og spørgsmål, som trænger sig på netop nu.

155 deltagere mødte op til en inspirerende missions-dag med tale af konsulent Mogens Mogensen, workshops, børneprogram og gode samtaler.

Det knager og brager i kirke og mission i dag. Vi lever i en overgangstid. Vejen tilbage er lukket, og vejen foran os kender vi ikke. I sådan en tid må vi spørge os selv: Hvad i himlens navn er mission?

Med det spørgsmål indledte konsulent Mogens Mogensen sit oplæg til Mission Afrika Dag den 7. marts i Ikast kirkecenter.

I sit oplæg sagde Mogens Mogensen blandt andet:

Mission er det, som kirken er sendt af Gud til verden

 • for at være
 • for at gøre
 • for at sige

som et vidnesbyrd om det Guds rige, som i Jesus Kristus er brudt igennem i verden.

Eller som det er blevet udtrykt af tidligere ærkebiskop i den anglikanske kirke Rowan Williams: Mission er at finde ude af, hvad Gud har gang i, og så engagere sig i det.

Mission er altså ikke noget, vi finder på og efterfølgende beder Gud om at være med i.

Det er omvendt: Gud vil noget i verden. Vil vi være med i det?

Hvad i al verden har Gud gang i?

Gud virker i verden, også når det ikke ser sådan ud. Op gennem kirkens historie ser vi, hvordan alle forhold, også de vanskeligste, er blevet brugt af Gud til at åbne nye veje og muligheder.

I øjeblikket oplever vi, at kristendommen i nord svækkes. Samtidig vokser kirkerne i syd, trods fattigdom og forfølgelse. Kirkerne i syd er dynamiske og missionerende og er ikke længere afhængige af kirker og missionsselskaber i nord.

De kirker, som Mission Afrika samarbejder med i Afrika, kan sagtens leve uden Mission Afrika. Men fællesskabet mellem dem og os er fortsat vigtigt for begge parter,

 • fordi kirken er universel, verdensomspændende.
 • fordi ingen kirke er så stærk, at den ikke har brug for hjælp, og ingen kirke er så svag, at den ikke har noget at give.
 • fordi vi udfordres og forandres ved at være sammen og arbejde sammen.
 • fordi vi i mødet med de andre forstår mere af højden og bredden og dybden af Guds kærlighed.

Udfordringen er at udvikle en tidssvarende forståelse og praktisering af partnerskab mellem Mission Afrika (og kirken i Danmark) og samarbejdskirkerne i Afrika.  Et gensidigt partnerskab, hvor ikke kun lederne, men også menighederne engageres. Et partnerskab med sunde samarbejdsrelationer med solidaritet, forbøn og venskaber mellem mennesker i Afrika og Danmark.

Mission Afrika Dag 2015

 • Dagen løb af stablen i Ikast Kirkecenter den 7. marts. Programmet bød på tale af Mogens Mogensen, inspirerende workshops, sang og gode samtaler.
 • Den næste store Mission Afrika-fest er årsmødet 2015, der er fastsat til lørdag den 12. september. Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.

Verden er blevet globaliseret. Det har blandt andet den konsekvens, at alle verdens religioner nu er repræsenteret i Danmark. Hvilke nye udfordringer stiller det Mission Afrika overfor?  spurgte Mogens Mogensen videre i sit oplæg og nævnte som den første udfordring: mission blandt muslimer.

Vi er sendt af Gud til muslimer

 • for at være i fællesskab og dialog
 • for at gøre, handle diakonalt og arbejde sammen
 • for at sige, forkynde og undervise

som et vidnesbyrd om det Guds rige, som i Jesus Kristus er brudt igennem i verden.

Er det realistisk at tro på, at muslimer kan blive kristne. Ja, mener Mogens. I de seneste årtier har verden set flere og flere større grupper af muslimer konvertere til kristendom.

Ny organisationsform?

Organisationsformer er ikke hellige. De er midler til at nå et mål. I en tid med forandringer og nye udfordringer må vi spørge: Hvilken organisationsform tjener vores formål bedst? Hvilken model styrker engagementet og begejstringen?

Den nuværende model med sekretariat og bestyrelse har vi fortsat brug for. Men der er også brug for, at vi måske i højere grad end hidtil ser missionsselskabet som et netværk af menigheder, grupper og fællesskaber, som på hver på deres måde er i mission.

Et sådant netværk kan skabe større nærhed. Nærhed skaber begejstring. Og det behøver vi!

 

Hør Mogens Mogensens foredrag her (fra 5:35):