Brory Madsen Harboe arbejdede for SAT-7 som projektudvikler i 2022.

Et job med en stærk cocktail af kultur, religion og projektansøgninger

Det var opfyldelsen af en drøm for dansk-amerikaneren Brory Madsen Harboe, at han i 2022 fik muligheden for at bo og arbejde på Cypern, som en del af SAT-7’s projektudviklingsafdeling. Her kunne hans interesse for oldgræsk og mellemøstlig kultur kombineres med fundraising og organisationsudvikling til gavn for tv-kanalens arbejde.

Brory Madsen Harboes bedstefar emigrerede til USA fra Danmark, hvilket gjorde, at Brory altid har følt en stærk tilknytning til det lille skandinaviske land. Igennem barndommen og ungdommen havde han besøgt Danmark flere gange, og i 2018 blev han dansk statsborger.

”Jeg har studeret Classical Studies i USA, hvor jeg bl.a. lærte oldgræsk og nærstuderede det antikke Rom og Grækenland,” fortæller Brory Madsen Harboe. ”I 2018 fik jeg så mulighed for at læse en master i ’Europas Religiøse Rødder’ på Københavns Universitet. Her havde jeg fokus på hvordan kristendom, jødedom og islam interagerer med hinanden og påvirker dagens samfund. Det er jo lidt tankevækkende, at meget at Europas kulturarv faktisk stammer fra Mellemøsten.”

Brory fortæller, at han er betaget af, hvordan den ortodokse kirke i Grækenland, maronitterne i Libanon, og den koptiske kirke i Egypten stadig bevarer en varm forbindelse til oldkirkelige traditioner.

”Det der gør disse gamle civilisationer fascinerende er, at de nærmest er en bro mellem oldtiden og nutiden,” siger han tankefuldt.

Selvom han efter en vellykket eksamen blev opfordret til at forfølge en ph.d., så havde Brory mere lyst til at gå i gang med at arbejde rent praktisk med religion og kultur.

Fra akademiker til praktiker

Han søgte forskellige jobs, og fik i 2021 et årsvikariat hos CKU (Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde), der støtter kirkelige udviklingsprojekter. Der lærte han også Mission Afrika at kende, da organisationen er er medlem af CKU.

”Jeg havde altid haft lyst til at besøge Cypern og vidste, at MA støttede SAT-7 som har studier der,” fortæller Brory. ”Så da Development Officer stillingen blev slået op, søgte jeg den – og var så heldig at få jobbet.”

Cypern, en ø med skønhed og kaos, turister og soldater, og lag på lag af historie og forskellige kulturer, blev så Brorys nye hjem.

”Det er noget af et kulturchok man får, når man flytter derned. Jeg kendte ingen der og skulle selv finde på plads. Det er en tidligere britisk koloni, så de kører i den ”forkerte side” af vejen – kombineret med mellemøstlig trafikkultur gjorde det mildest talt udfordrende at komme rundt,” griner Brory.

Så tilføjer han: ”Men maden er himmelsk! Det var virkelig et spændende eventyr på godt og ondt. Især den første måned var vanskelig, men opholdet har også styrket mig – jeg ved, at man kan sætte mig nærmest hvor som helst i verden, og så vil jeg kunne få det til at fungere!”

Ansøgninger, analyser og afrapporteringer

På SAT-7 kontoret i Nicosia var Brory Madsen Harboe en del af Projektudviklingsteamet, hvor det største fokus var på at skaffe økonomi til vores udsendelser og projekter. Under ledelse af udviklingslederen Nicoletta Michaeli skulle teamet både finde penge til teknisk udstyr som kameraer, mikrofoner, telefoner og andet, og skaffe data og vigtig information til gennemførelse af større programsatsninger. En del af arbejdet var også at lave ”Logframe analysis”, hvor der løbende blev fulgt med i, hvordan det gik med forskellige tiltag og programmer.

”Jeg arbejdede med et spændende projekt der hed INSIDERS, som vi fik penge til fra CKU,” fortæller Brory. ”Det var en række udsendelser til Iran og den persiske verden – mest rettet mod kvinder. Udsendelserne havde fokus på de udfordringer mange kvinder står i. Et af fokusområderne var oplysning om kvindernes gudgivne værd og rettigheder. F.eks. retten til et godt og trygt liv, og til tros- og religionsfrihed.”

Når sådan et projekt ser dagens lys på grund af udviklingsteamets forarbejde, giver det virkelig mening – og det kan høres i Brorys stemme da han fortsætter:

”Mange steder er kvinderne låst inde i deres hjem. De har ingen rettigheder overfor deres mand, som kan behandle hende og banke hende som han vil. Vi har hørt forfærdelige historier, som f.eks. om en ung pige, der blev tvangsgift med en mand 40 år ældre end hende. Hun forsøger at flygte fra ham fordi han er ekstremt voldelig overfor hende. Det ender med, at han fanger hende og dræber hende – og han praler endda med det i byen. Myndighederne gjorde så godt som ingenting for at standse eller fængsle ham.”

INSIDERS fortsætter med en ny sæson i en såkaldt fase 2 med finansiering fra CKU gennem Mission Afrika. Dette vil give SAT-7 mulighed for at sætte endnu mere fokus på kvindernes situation og kamp for frihedsrettigheder i Iran og Afghanistan.

Værter på INSIDERS interviewer iransk kvinderettigheds-aktivist

Et dybdegående kendskab til udviklingen i Mellemøsten

”Noget, jeg også synes var meget spændende var at skrive situations-overblik og lave vurderinger og analyser ud fra vores målgruppe-landes politiske og økonomiske situation. Det kunne for eksempel være at kigge nærmere på Libanon, hvor det næsten er umuligt at hæve kontanter i banken for tiden. 82% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, og derudover er der skarer af syriske palæstinensiske flygtninge som belaster og præger samfundet. Mange sulter nærmest i gaderne.”

Her henviser Brory til SAT-7 ACADEMY og programmerne ”My School”, som giver flygtningefamilier mulighed for at lære engelsk, arabisk og matematik, for de har ikke fungerende skoler.

Noget som passede godt til Brorys akademiske side var større arbejder med ”Position papers” – altså, hvor der arbejdes med at beskrive SAT-7’s forskellige teologiske og samfundsmæssige standpunkter. F.eks. Hvad er SAT-7’s holdning/position i forhold til tros- og religionsfrihed eller menneskerettigheder. Eller emner som ”Creation Care” – om klimaforandringer og klima-uretfærdighed (ud fra en bibelsk vinkel). Mange steder i Mellemøsten og Nordafrika er befolkningerne virkelig ramt af klimaforandringerne.

Det var dog ikke hårdt slid det hele. Brory Madsen Harboe fik også mulighed for at suge til sig af indtryk fra den kultur og den tro, som han er meget inspireret af. Som han siger:

”At være så tæt på den oprindelige kristne kultur er en stærk oplevelse. Jeg har været til flere græsk-ortodokse gudstjenester, hvor ritualerne stadig er tæt på det oldgræsk, som det nye testamente er skrevet på. Jeg var også i Jerusalem og besøge opstandelseskirken og andre steder. Det giver virkelig et sus!”

Fremtiden er international

Brory Madsen Harboe arbejder nu freelance for SAT-7 og Mission Afrika søger en ny Development Officer til stillingen. Han slutter af med at dele sine tanker for fremtiden:

”Til efteråret starter jeg på en master i Internationale Relationer, måske ud fra Colombia University. Det fører forhåbentligt til en arbejdsmulighed i udenrigstjenesten i USA eller et internationalt præget job i Danmark.”

Mission Afrika takker Brory for hans store arbejde for SAT-7, og ønsker ham held og lykke i fremtiden.