Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Er mission noget eksotisk?

Tidligere generalsekretær Mogens S. Mogensen drager paralleller mellem missionsarbejdet i Afrika og i Danmark.

Er mission noget eksotisk?

Hvad har mission med folkekirken at gøre? Er mission ikke noget eksotisk, der hører hjemme i Afrika?

Det retoriske spørgsmål kommer fra konsulent Mogens S. Mogensen, der var generalsekretær for Mission Afrika, det tidligere Sudanmissionen, fra 1992 til 1998.

Mogensen bruger Mission Afrikas første pionérmissionær Niels Brønnums eksempel til at slå sin pointe fast. Han blev udsendt til den engelske koloni Nigeria i 1913.

– Han slog sig ned i en landsby, boede sammen med de lokale, spiste sammen med dem, lærte deres sprog, talte med og lærte deres kultur at kende og blev venner med dem – selvom der var forskelle mellem dem i forhold til etnicitet, kultur og tro, skriver Mogens S. Mogensen på sin blog.

Da han var uddannet som læge, tog han sig selvfølgelig af de lokale og deres sygdomme, og helbredte dem så godt han kunne.

– I den ene hånd havde han lægetasken, i den anden hånd havde han Bibelen. Han vidnede for dem om sin tro på Kristus, og han underviste dem talte med dem deres og hans egen tro. Hver søndag holdt han og andre missionærer gudstjeneste sammen, og han inviterede naturligvis de lokale, der viste interesse, med ind i gudstjenestefællesskabet.

Sådan begyndte missionen i Afrika med udsendelsen af missionærer fra bl.a. fra Danmark.
Men hvad betyder det vores forståelse af mission herhjemme, spørger Mogens S. Mogensen. Og svarer selv:

– Mission er, at præster, medarbejdere, menighedsråd, frivillige er til stede i lokalsamfundet, taler med folk, spiser sammen med dem, lærer folk at kende og bliver venner med dem, selvom der måtte være forskelle mellem os med hensyn til etnicitet, kultur og tro.

– Mission er, at præster, medarbejdere, menighedsråd, frivillige viser omsorg for vore medmennesker, omsorg for ensomme, fattige, syge og hjælper dem med deres problemer, så godt de kan. Mission er, at de lytte til, hvad der giver livet mening for mennesker, og at de fortæller, hvad der giver deres liv mening, at de samtaler med dem om det, og også at de forkynder og underviser om kristentro.

Mogens Mogensen fortsætter parallellen mellem Afrika-mission og mission i Danmark:

Mission er, at åbner gudstjenester og fællesskaber for dem, der aldrig eller kun sjældent kommer, at de inviterer alle med til den fest, som kristendommen handler om, og at de sørger for, at folk bliver set og føler sig velkomne.

Er mission noget eksotisk, der hører hjemme i Afrika?

– Ja, mission er eksotisk og foregår i Afrika. Men mission er også noget meget dagligdags, som hører hjemme i ethvert sogn i folkekirken, fastslår Mogens S. Mogensen.