fbpx

Vil du Bringe Guds ord til Nigeria? 

Dit bidrag gør at flere lærer Jesus at kende. 

Det er nemt - du mangler blot at udfylde få felter.

Mission Afrika støtter 73 evangelistfamilier i det muslimsk dominerede Nordnigeria. Det koster ca. 200 kr. månedligt at støtte en hel familie, der bosætter sig i et nyt område. 

Vil du sende en hel familie eller et af familiemedlemmerne?


Nigeria: Evangelister har fremgang trods modstand

Evangelisternes iver har resulteret i massiv fremgang, i områder hvor kristendommen endnu ikke er nået ud, og hvor livsvilkårene er ringe. Mange er blevet kristne i missionsområderne og de tilhører nu Kristi Lutherske Kirke i Nigeria. 

En afrikansk evangelist er mere end en forkynder. Han er ofte også både sundhedshjælper, lærer og udviklingsarbejder, og hele landsbysamfund løfter sig åndeligt og økonomisk, når kirken slår rod.

Der er brug for flere evangelister, for det er store områder de arbejder i. På grund af vanskeligt terræn er der også behov for nye cykler og motorcykler til evangelisterne.

Zakariya Shagar: Da mine naboer så, at jeg gik ind i kirken, kaldte de mig for deres ledere og forlangte, at jeg vendte tilbage til islam. Jeg protesterede og sagde, at jeg har fundet lyset i kirken. Mine forældre bakkede mig op, men de andre truede med at slå mig ihjel, hvis jeg ikke kom tilbage.- Jeg er ikke bange for dem, fordi de kan ikke gøre mig noget. Snart skal jeg døbes, og jeg er glad for at være kristen. Jeg vender ikke tilbage!

Mama Elsi Matthew fra Abuja: "Siden jeg begyndte at gå i kirke, har jeg ro i sindet. Evangelisten bad for mig, og jeg mærker ikke længere noget til den sygdom, som har plaget mig. I kirken lærer vi, hvordan vi skal passe godt på os selv og opretholde en god hygiejne. Jeg er meget glad for at være med i kirken. 

Støt en evangelist - Mission Afrika sørger for at din støtte når frem. 
Mission Afrika bruger max 7 procent på administrationsomkostninger, som går til kvalitetssikring, overførselsomkostninger mv. 

Hvem er Mission Afrika?
Mission Afrika er en af Folkekirkens organisationer. Vores mål er at dele den kristne tro og forbedre levevilkårene for nogle af verdens fattigste mennesker.

Vores primære fokus er langsigtet følgeskab og fællesskab med vores partnere, udmøntet i forkyndelse, konkrete udviklingsprojekter såsom uddannelse, landbrugsudvikling, sundhed, styrkelse af lederskab, omsorg for nødlidende mv.

Alle vores aktiviteter sker i tæt samarbejde med vores partnere, hvoraf de fleste er kirker. Kirkerne har ofte stor troværdighed i lokalsamfundet og det øger muligheden for at vores projekter lykkes og hjælpen rækker så langt som muligt. Vores resultater øges via kirkernes store kontaktflade, der også indbefatter kontakt til andre religioner og politiske partier.

Læs mere om Mission Afrika her