Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Fire mål skal forme Mission Afrikas arbejde

Den 11. september 2015 vedtog Mission Afrikas bestyrelse en ny vision for perioden frem til år 2020. Især begrebet ”frivillighed” har været et nøgleord i arbejdet med visionen.

Fire mål skal forme Mission Afrikas arbejde

 

  • Kapacitetsopbygning og projektudvikling
  • Uddannelse af præster og ledere
  • Styrkelse af den kristne kirkes møde med muslimer
  • Udvikling af frivillighed

Sådan lyder de fire overskrifter i Mission Afrikas nye vision for arbejdet frem mod år 2020.

Den nye vision, Vision 2020, blev vedtaget af Mission Afrikas bestyrelse den 11. september og fik massiv opbakning fra repræsentantskabet til Mission Afrikas årsmøde, der løb af stablen den 12. september.

”Vision 2020 skal hjælpe os til at være fokuserede i forhold til vores arbejde og prioriteringer i de kommende år. Der er rigtig mange steder, hvor vi kunne lægge vores kræfter og ressourcer, men vi kan desværre ikke løfte alle opgaver. Ved at formulere fire præcise mål bliver det lettere for os at vide, hvad vi skal arbejde med, og hvad vi skal overlade til andre. I de kommende måneder går vi i gang med at lave handlingsplaner, der skal hjælpe os fra de overordnede visionsmål til konkret handling,” siger generalsekretær Peter Fischer-Nielsen.

Mere plads til frivillige

Som en del af Vision 2020 ønsker Mission Afrika at give mere plads til frivillige. Derfor har det været naturligt for bestyrelse og ledelse at inddrage så mange i organisationen som muligt i visionsarbejdet.

”Gennem de seneste måneder har vi haft lytterunder og drøftelser i forskellige grupperinger i Mission Afrika, og vores internationale partnere er naturligvis også blevet hørt. Som ledelse har vi samlet og gennemarbejdet de mange gode inputs, og jeg er meget tilfreds med det resultat, vi nu har opnået i fællesskab,” siger formand Anne Mie Skak Johanson.

Vision 2020 forfølger fortsat de seks overordnede mål, der blev fastlagt i 2012: Evangelisation, menighedsplantning, forkyndelse og oplæring, styrkelse af lederskab, forbedrede levevilkår og omsorg for nødlidende.

Læs hele visionsdokumentet: Mission Afrika Vision 2020