Påsken og årsdagen for de tragiske angreb 21. april på de kristne i Sri Lanka tvinger os til at handle. Tak til Rasmus Prehn og Daniel Toft Jakobsen for kronikken 16. april, at politisk korrekthed ikke må få os til at tie om kristenforfølgelser – eller nogen andre forfølgelser.
Mission Afrikas partnere er desværre ofte ramt af forfølgelser. I mange af de lande vi arbejder i, har der været voldelige opgør, blodsudgydelser, kidnapninger og grusomheder. Bare tre nedslag:

  • I februar besøgte jeg Nigerias ærkebiskop Musa Filibus, der også er formand for det lutherske verdensforbund. Han fortalte, at kristne diskrimineres. F.eks. har bemærkelsesværdigt flere muslimer adgang til ledende jobs end de kristne, og de kan komme ind på de studier, de ønsker. De kristne må vælge 3. sorteringsuddannelser, der ikke giver indflydelse i samfundet.
  • I Cameroun forfølges muslimer, der konverterer til kristendommen. Vi er næsten færdige med at genopbygge et beskyttelsescenter for konverterede unge fulanier, så de bliver rehabiliterede, selvforsørgende og integreret i lokalområdet.
  • I Mellemøsten har millioner af kristne måttet flygte fra deres hjem, der ligger midt i den urkristne vugge. Nu er de ikke bare uddrevet, men også forfulgt og massehenrettet. Det er en dybt tragisk historie, som dukker mere og mere op til overfladen i disse år, efterhånden som flygtningene får vores tillid og åbner op for os.
    Vores venner og partnere på den kristne arabiske TV-station SAT-7 forsøger at genskabe et håb hos de få kristne, der er tilbage i regionen, og skabe en indbyrdes forståelse og fredelig sameksistens mellem muslimer og kristne blandt den halve milliard (!) mennesker tv-stationen når ud til.

Vi skal arbejde tæt sammen med de forfulgte kristne og kæmpe for tros- og religionsfrihed overalt i verden. Ikke fordi det er hipt! De lidende kristne ønsker ikke, at vi har fokus på vold, blodsudgydelser, kidnapninger og grusomheder. Det skaber frygt, had, vrede og mistænksomhed. De vil hellere tale om tålmodighed og håb. De har SÅ meget håb og forsoning i sig – midt i lidelserne. Lad os stå ved og turde fortælle om vores tro i dyb respekt for naboens tro.

Henrik Engelbrekt Refshauge

Generalsekretær Mission Afrika