Mød os på Himmelske Dage i Roskilde

Hvis du har planer om at besøge Himmelske Dage i Roskilde her i Kristi Himmelfartsferien, er du budt på kaffe i Mission Afrikas stand. Himmelske dage afholdes hvert 4. år og samler et bredt spektrum af kirker og kirkelige organisationer. Joy Wandabwa, Mission Afrikas gæst fra PROCMURA, er en af oplægsholderne ved ”Mission og mødet med verdens muslimer” torsdag eftermiddag. Blot ét af de mange spændende møder og debatoplæg, som dagene byder på.

GRIB FREMTIDEN er temaet for Himmelske Dage 2022 i Roskilde. Temaet skal udfordre deltagere til at møde fremtiden med håb. Vores kristne tro giver fremtiden håb, hvis vi griber og aktivt præger den. Kirkefestivalen Himmelske Dage sætter fokus på livets store spørgsmål gennem talks, debatter, musik, kunst og selvfølgelig andagter og gudstjenester.
Mange emner vil komme på dagsordenen. Lokalkomitéen for Himmelske Dage 2022 i Roskilde ønsker, at kirkefestivalen, som en rød tråd, skaber opmærksomhed på klima og bæredygtighed, to afgørende punkter i FNs verdensmål.

Joy Wandabwa fra PROCMURA besøger Himmelske Dage sammen med Clement Dachet, partnerkoordinator i Mission Afrika. Hun skal både holde oplæg og vil besøge Mission Afrikas stand af flere omgange.
Joy Wandabwa er fra Nairobi, Kenya og ledende medarbejder i organisationen PROCMURA, hvor hun har arbejdet siden 2007.
Joy er en stærk fortaler for samtale og fred mellem kristne og muslimer og har stor erfaring med religionsdialog i afrikansk kontekst. Hun har også et stort hjerte for pigers og kvinders muligheder og rettigheder og arbejder for, at trosfællesskaber kan være med til at styrke dette.
PROCMURA er en pan-afrikansk kristen organisation, der siden oprettelsen i 1959 har arbejdet for fredelig sameksistens mellem kristne og muslimer. Dette udmøntes bl.a. gennem samlinger for religiøse ledere, uddannelse af ambassadører inden for religionsdialog og lejre, der skal forebygge radikalisering blandt unge.

Se mere og bestil billetter her >>

Ærkebiskop i Danmark

Ærkebiskop Musa Panti Filibus og hans hustru Ruth besøger Danmark et par uger i juli. Ærkebiskoppen i LCCN er formand for det lutherske verdensforbund og en af hovedtalerne på Dansk Oases sommerstævne i uge 29. Her skal han medvirke ved fællesgudstjeneste, aftenmøde, samling for præster m.v. Hovedindsamlingsprojektet på SommerOase er i år konvertitcentret i Mbamba i Nigeria, som han vil fortælle om. Derudover skal ærkebiskoppen bl.a. mødes med Mission Afrikas bestyrelse og medarbejdere samt biskop Henrik Stubkjær. Vi ser frem til mødet med ærkebispeparret denne sommer.