fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 13. og 14. september 2019

Til stede: Anne Mie Skak Johanson, Henning Bech-Larsen, Anna Grethe Møller, Anne Theresa Thanning, Niels Iver JuulAxel Schmidt, Ida Jensen Friis, Vibeke FollmannThore Eklund samt Henrik E. Refshauge. Bente Mikkelsen Pahus deltog under punkterne om Mission Afrika Genbrug (MAG)Torben Hesselbjerg under punkterne omkring økonomi og partnerkoordinatorerne Hanna Meilandt og Clement Daschet under punkterne om partnerskab.  

Missionærer og partnerskaber
Mette Swartz og Claus Andersen er efter fem års udsendelse til SAT-7 stoppet som ansatte i Mission AfrikaBestyrelsen holdt på sit bestyrelsemøde afskedssamtale med Mette og Claus. Mette og Claus fortalte om gode og udfordrende stunder samt betydningen af deres ophold. Overordnet oplever de, at det har været en rejse med Gud, hvor han har åbnet døre og været med dem hver dag. Mette og Claus pointerede vigtigheden af, at MA har udsendte i SAT-7. Bestyrelsen udtrykte taknemmelighed over Mette og Claus’ tjeneste og ønskede dem Guds velsignelse fremover. 

Bestyrelsen tog efterfølgende en overordnet samtale om Mission Afrikas engagement i partnerlandene, herunder også en foreslået udvidelsen af MFLM-missionsmarken. Drøftelsen vedrørende partner-engagement og partnersyn indgår også i arbejdet i det nyetablerede visionsudvalg, som arbejder med Missions Afrikas fremrettede vision.  

Grundlæggende ønsker bestyrelsen flere udsendelser til vores partnere. Der ønskes repræsentanter fra Mission Afrika hos alle partnere. Denne repræsentation kan varetages af korttidsudsendte. Ved alle udsendelser skal der forud laves en fundraisingsplan indeholdende målsætning og fundraising-aktiviteter.  

Sekretariatet og medarbejdere
For det daglige arbejde på Mission Afrikas sekretariatet og i Mission Afrikas arbejde i øvrigt er der lanceret tre sømærker nemlig: Dannelse, Innovation og Frivillighed. Sekretaratet vil arbejde for at disse tre områder inddrages i det daglige arbejde i Mission Afrika. 
Anne Sofie Bitsch er tilbage som kommunikationsansvarlig efter endt barsel. Clement Dachets ansættelse i det Mellemkirkelige Råd skal genforhandles i efteråret.  

Visionsudvalget er begyndt deres arbejde. I udvalget sidder Anne Mie Skak Johansson, Anna-Grethe Møller, Orla Fredensborg Møller, Thore Eklund, Henrik E. Refhauge og Mogens Mogensen. Mission Afrikas Tænketanksom mødes i november, forventes at give inspiration til visionsarbejdet og til Mission Afrikas virke i øvrigt. Historisk Udvalg er i gang med en særindsamling til arkivcentret i Nigeria i samarbejde med LCCN.  

Netværk
Der har hen over sommeren været samtaler mellem Mission Afrika og Relay Trust, Fremtid og håb, Karlslunde Strandkirke, Hope, Doni Doni og Hjerte for Afrika. Det var været berigende samtaler, som styrker netværk og gensidig forståelse. Henrik E. Refshauge har også deltaget i Fellowship og er i samtale om, at knytte dette netværk af tidligere missionærer tættere til Mission Afrika. Bestyrelsen besluttede desuden at søge om medlem af Evangelisk Alliance. Henrik E. Refshauge deltager sidst i oktober i Heimamissionens stormøde for at fortsætte arbejdet med en samarbejdsaftale  

Orientering fra MAG
Bente Pahus gav en orientering om arbejdet i MAG. Modsat de andre store genbrugskæder har MAG ikke et integreret kassesystem. Med et integreret kassesystem vil det være muligt at lave statistikker over priser og solgte varegrupper. Det vil samtidig lette administrationen. 
Bestyrelsen godkendte indførelse af integreret kassesystem i MAG. 

MAG holder i år 35 års jubilæum. Det vil blive fejret i butikkerne med besøg fra bestyrelsen og fra ansatte i november måned.  

Økonomisk 
Mission Afrika forventer et overskud ved årets udgang på 1,2 mio (budgetteret med 150.000). Dette skyldes hovedsageligt større indtægter og mindre forbrug i Mission Afrika Genbrug. 

Ny visionsproces
Der arbejdes i øjeblikket med en ny visionsplan, som skal afløse Vision 2020. Bestyrelsen besluttede, at der indtil en ny visionsplan foreligger (sommer 2021) skal samles op og evalueres efter Vision 2020. Nogle af de spørgsmål, som skal besvares, er: Hvad er læringen fra arbejdet med en stram delvision? Hvad har visionsarbejdet gjort hos og forhold til Mission Afrikas partnerskaber? Er der vundet eller tabt noget for Misson Afrika 

Bestyrelsen arbejde
Bestyrelsen besluttede at lave en vejledende afstemning på Årsmødet om enten offentliggørelse af protokoller fra bestyrelsesmøder (hvor personsager fjernes) eller et informationsreferat. Der tages udgangspunkt i bestyrelsesmødeprotokol og info-referat fra maj. 
Bestyrelsen ønsker at arbejde målrettet og godt og vil derfor tage forretningsordenen fra såvel Bestyrelsen som Forretningsudvalget op hvert år på første møde efter repræsentantskabsmødet.  

Konstituerende bestyrelsesmøde 14. september 2019
Mission Afrikas bestyrelsen består af: Anne Mie Skak Johanson, Henning Bech-Larsen, Anna Grethe Møller, Jens Henrik Kristiansen, Anders Bjørnkjær-Nielsen, Vibeke Follmann, Niels Iver Juul, Anne Theresa Thanning, Ida Jensen Friis. Bestyrelsen konstituerede sig med Anne Mie Skak Johanson som formand, Henning Bech-Larsen som næstformand og Anna Grethe Møller som tredje medlem af Forretningsudvalget. 

Bestyrelsen mødes næste gang fredag den 16november 2019.  

 

Anne Mie Skak Johanson, bestyrelsesformand