fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 16. maj 2020

Det har været en turbulent tid, et forår 2020 som var helt anderledes end forventet.

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 16. maj 2020

Til stede: Anne Mie Skak Johanson, Henning Bech-Larsen, Anna Grethe Møller, Jens Henrik Christiansen, Anne Theresa Thanning, Niels Iver Juul, Ida Jensen Friis (on-line), Vibeke Follmann samt, Thore Eklund samt Henrik Engelbrekt Refshauge. Bente Mikkelsen Pahus deltog under punkterne om Mission Afrika Genbrug (MAG), Torben Hesselbjerg under punkterne om økonomi.

I marts var MA nødt til at lukke sine genbrugsbutikker, personalet blev hjemsendt og støtte til vore partnere indefrosset. Sammen med resten af Danmark lukkede Mission Afrika mere eller mindre ned. Bestyrelsesmødet 16. maj 2020 var præget af bestyrelsen skulle have overblik over konsekvenserne af Covid-19 krisen samt en glæde over at MA langsomt men sikkert er ved genåbne.

 

Opdatering fra generalsekretæren

Alle medarbejdere undtagen generalsekretæren blev hjemsendt 20. marts for at MA kan få del i hjælpepakken vedr. lønkompensation. Medarbejderne er blevet kald tilbage på arbejde efter behov. FU og generalsekretæren har fulgt udviklingen og meldingerne fra regeringen tæt, og har løbende afholdt ekstraordinære møder. MA har søgt lønkompensation samt driftskompensation for udgifter. Det skulle hjælpe MA til at klare sig igennem krisen med den manglende indtjening fra genbrug.

Jyske Bank er positiv overfor forøgelse af kassekredit, men indtil videre ser det ud som om MA klarer sig igennem uden at skulle hæve kassekrediten. Der er indført udgiftsstop i organisationen. Det betyder at forårets udgivelse af MA-bladet (maj-nummeret) er aflyst, alle planlagte rejser og volontør-udsendelser er aflyst. Trods nedlukningen har Mission Afrika dog været tydeligt tilstede i medierne med artikler og håbs-videoer.

 

Vore partnere

Bestyrelsen er opmærksomme på at fattigdom kan blive en ligeså stor krise i Afrika som sygdommen Covid-19. Det kan påvirke hvordan Ma’s arbejde fremover skal prioriteres. Partnerkoordinatoerne indkaldet for at undersøge hvordan MA kan sende nødhjælp ud til vore partnere.

Der er lagt en plan sådan at DMRU-projekterne kan fortsætte trods nedlukning. Der er to projekter i Mali og tre i Cameroun.  Der er indgået aftaler om at vore partnere kommunikerer direkte med DMRU under nedlukningen af MA sekretariatet

Centralafrika – Korruptionssagen kører videre. Der er givet mandat til Willie Langdjii fra ELCA for at køre oprydningen i korruptionssagen i Centralafrika videre, mens vores partnerkoordinatorer er hjemsendte. Generalsekretæren opdateres ved hver henvendelse.

Cameroun – EFLC er trængt Der holdes ikke gudstjenester, hvorfor kirken ikke har nogen indtægter. Der har været holdt krisemøde med alle evangelisterne, som det ikke er muligt at betale løn til aktuelt pga. krisen.

MaliMFLM kører på nødblus. Missionærerne er fortsat til stede i Mali. MFLM har midler til at kunne udbetale løn indtil august. Bestyrelsen ønsker løbende opfølgning ifht. hvad der kræves økonomisk for at kunne beholde alle missionærer i Mali.

SAT-7 – Der er lukket for yderligere betaling til SAT-7 ud over løn til Joel. Volontør Simeon er hentet hjem. Joel er ved godt mod og bliver. Der er meget brug for SAT-7 lige nu med informationer til Mellemøstens folk. De har brug for at blive trøstet af evangeliet og høre om, at der er en Gud, der elsker dem, og har kontrol over situationen. Mange tror Corona er Guds straf, og det fortæller SAT-7 dem om, det ikke er.

NigeriaLCCN bliver hårdere og hårdere ramt. Lagos og Abuja er lukket ned. Lagos er epicenter, men tallene stiger i nord, fordi en del muslimer ikke tror på at Covid-19 er farlig. Adamawa staten, hvor LCCNs hovedkontor ligger, har først fået sit første Covid-19 tilfælde forleden. Ærkebiskop Musa Filibus fortæller i en video om, at Covid sygdommen. Han siger at sygdommen ikke vælger en religion eller stamme, men rammer alle. Han fortæller med indførelse og konkret klarhed. Ikke andre ledere har talt så klart og tydeligt, så videoen har på 24 timer fået 10.000 views. Den bliver delt, fordi der endelig er en leder, der står frem og sætter ansigt på. Kirken hjælper på den måde hele samfundet.

 

Mission Afrika Genbrug
Genbrugsbutikkerne er så småt i gang med at åbne igen. Salget går godt. Der er en god stemning i genbrug. MAG passer på regningen til værnemidler, og sørger for ikke at få købt alt for mange dyre og overflødige ting ind. De frivillige opfordres til at tænke kreativt og finde andre typer frivillige, end dem de er nu – f.eks. børn og børnebørn, studerende, arbejdsløse mv. MAG-teamet har været i dialog med alle udlejere om huslejer. Det har givet en ca. besparelse på 100.000 kr.  Teamet har i øjeblikket særlig fokus på at får de store butikker, der tjener meget med i åbningen. Kr. Himmelfartsdag åbnede der en ny butik i Hune ved Blokhus. Det bliver en flot butik i sommerlandet.

Der er fortsat ikke overblik over økonomien, men der er en betydelig manglende indtjening i første kvartal 2020.

Økonomi
Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet Årsrapporten for 2019. Ud fra 2019 regnskabet skal der søges hjælpepakke om refusion af udgifter, som Mission Afrika opfylder betingelserne for. Bestyrelsen drøftede den aktuelle økonomiske situation. Der er enighed om at der er brug for et større overblik over vores økonomi, hvorfor ledelsen bedes prioritere bogføring i den kommende tid. Det er sat i gang.

Der er fra bestyrelsens side et stort ønske om at kunne overføre økonomisk støtte til vores partnere så snart det er muligt. Derfor indkaldes partnerteamet ad hoc, for at løse opgaven. FU vil træde sammen inden sommerferien og give en udmelding omkring økonomi til bestyrelsen.

 

Kommende Årsmøde
Forhåbentlig kan Årsmødet 2020 gennemføres som planlagt lørdag 12. september. Det bliver dog uden udenlandske gæster. Valg og forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået af bestyrelsen.

Anne Mie Skak Johanson, bestyrelsesformand

Henrik Engelbrekt Refshauge
Generalsekretær

”I Mission Afrika kan jeg være katalysator for at mennesker kan tage imod Kristus i den kontekst og kultur, der er deres.”