fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 7. april 2017

 

Til stede: Anne Mie Skak Johanson, Henning Bech-Larsen, Anne Grethe Møller, Jens Henrik Kristiansen, Anders Bjørnkjær-Nielsen, Niels Iver Juhl, Hanne Fornitz, (medarbejderrepræsentant), Peter Fischer-Nielsen samt Torben Hesselbjerg (under punkter vedr. økonomi) og Thore Eklund (under punkter vedr. internationalt arbejde)

Generalens orientering
Peter Fischer-Nielsen orienterede om medarbejdersituationen, hvor der er ændringer på hjemmekontoret. Stillingen som genbrugskonsulentvikar (20 timer/ugen i seks måneder) er pr. 1. april blevet besat af Line Baun, Aarhus. Der er lavet et stillingsopslag som fundraiser (25 timer/ugen til udgangen af 2018) med ansøgningsfrist 17. april. Så har Lone Frøsig valgt at sige sin stilling som genbrugskonsulent op pr 1. maj, da hun har fundet nyt arbejde. På Genbrugsudvalgsmødet 19. april aftales proces for ny ansættelse, ligesom Genbrugsudvalget er ansvarlig for ansættelsesprocessen. Torben Hesselbjerg er blevet deltidssygemeldt fra 20. marts med en ugentlig arbejdstid på 20 timer.

På netværkssiden har Peter Fischer-Nielsen og Niels Iver Juul deltaget i Folkekirkens Missions arbejdsgruppemøde den 17. marts. Der er drøftelser om arbejdsgruppens fokus i fremtiden. I forbindelse med generalforsamling i DMR og DMRU sidst i april opstiller Mission Afrika Anders Bjørnkjær-Nielsen til DMRU’s bestyrelse og Poul Erik Knudsen som formand til DMR’s bestyrelse. Peter Fischer-Nielsen og Torben Hesselbjerg har afholdt møde med advokatfirma Gorridsen og Federspiel. Mission Afrika har fortsat 40 timers gratis konsulentbistand til rådighed årligt hos firmaet. Arbejdsdagen for det historiske udvalg den 27. marts måtte aflyses på grund af lav interesse. Udvalget er indtil videre på standby. Den 28. marts mødtes planlægningsudvalget for Mission Afrika Dag og års- og repræsentantskabsmødet. Samuel Dawai fra EFLC, Cameroun, var i Danmark fra 31. marts til 5. april og deltog i forskellige arrangementer.

Internationalt arbejde
Der var rapporter fra følgende partnerbesøg:
EELRCA: Thore Eklund gennemgik de seneste rejserapporter og status på udvikling af handlingsplaner. Det har for første gang i tre år været muligt for TE af aflægge besøg i Bouar.
EFLC: Thore Eklund gennemgik de seneste rejserapporter og status på udvikling af handlingsplaner. Der arbejdes på fødevaresikkerhedsprojekt i Nordcameroun, hvor erfaringer fra Mali inddrages. En dialogkonference mellem lokale religiøse ledere har fundet sted i Maroua med henblik på bekæmpelse af radikalisering. Det er intentionen at information fra konferencen sendes ud til alle lokale religiøse ledere i regionen. Fra august til december 2017 sendes 4 volontører til EFLC. De forventes at bruge 2 måneder i nord (Garoua) og, 2 måneder i syd (Douala). Forberedelserne til Oplevelsesrejse 2018 til Cameroun går som planlagt. Der arbejdes i øvrigt på et økonomistyringssamarbejde mellem EFLC og EELRCA.
SAT-7: Jens Henrik Kristiansen og Anders Bjørnkjær-Nielsen deltog i Network 2017. På Annual General Meeting blev det besluttet, at partnerfee-strukturen ændres. For Mission Afrika betyder det, at 10.000 US$ frigives. Disse ønskes anvendt i et SAT-7 øremærket projekt. SAT-7 projektgruppen inddrages i processen med at finde projekt.
Missionskonference i Berlin: Niels Iver deltog i missionskonference i Berlin. Der var gode teologiske foredrag: i) Kristus som forsonende verden, ii) Biskop fra Oxford om kirken der skal ligne Kristus, have eftertanke, medfølelse og mod, iii) Michael Herbst med baggrund i Luther.

Korruptionssag i Sierra Leone

Sekretariatet orienterede om den seneste udvikling i ADB korruptionssagen. Mette og Alex Bjergbæk Klausens fremtidige rolle blev drøftet i lyset korruptionssagen og af skriftlige oplæg fra hhv. Mette og Alex Bjergbæk Klausen og sekretariatet. Bestyrelsen besluttede, at Mission Afrika ønsker at fastholde partnerskabet med ADB, men at Mission Afrika med udgangspunkt i erfaringer fra tidligere konflikter, ønsker at støtte en folkevalgt ledelse. I ADB er det den nationale ledelsesstruktur, der er ude af funktion. ADB indgår i det anglikanske netværk og er under den anglikanske kirke i Vestafrika, og bestyrelsen afventer afgørelsen fra dette netværk. En beslutning om udsendelse af Mette og Alex afventer udviklingen i ADB, og punktet genoptages på bestyrelsesmødet 1.-2. juni. Bestyrelsen ønsker, at Mette og Alex i deres kontakt med ADB arbejder forsonende og fastholder tæt kontakt med MA-sekretariatet.

Handleplaner og partnerskaber med EFLC og EELRCA
På bestyrelsesmødet den 11. marts blev den overordnede ramme samt planerne for MFLM godkendt. På dette møde skulle planerne for EFLC og EELRCA drøftes.
EFLC – Thore Eklund redegjorde for Mission Afrikas engagement med EFLC siden 2001 og frem til i dag. Kirken har oplevet stor vækst og udvikling inden for bl.a.  kapacitetsopbygning og evangelisation. Mission Afrika ønsker i de kommende handleplaner at fokusere på opstart af nye initiativer, særligt storbymission, unge, kvinder og opbygge relationer ved at udsende volontører og kortidssudsendinge – samt i relation til Vision 2020-planen også (præste)uddannelse. Bestyrelsen ser desuden gerne, at læring og erfaringer fra Cameroun kommer videre til andre lande og kirker i Afrika.
EELRCA – Thore Eklund redegjorde for Mission Afrikas engagement i EELRCA. Mission Afrika ønsker i fremtiden at støtte EELRCA indenfor sundhedsarbejde ud fra sundhedscentret i Bohong, kapacitetsopbygning og uddannelse i form af etablering af nye skoler.

Økonomi

Torben Hesselbjerg præsenterede det reviderede regnskab for 2016. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Ligeledes orienterede Torben Hesselbjerg om den aktuelle økonomiske situation og om den foreløbige prognose for 2017. Prognosen for 2017 er pr. ultimo marts et positivt resultat ultimo 2017 efter finansielle omkostninger på tDKK 600.

Mission Afrika Genbrug
Peter Fischer-Nielsen og Hanne Fornitz orienterede mundtligt om den seneste udvikling i genbrugsarbejdet. Genbrugsudvalget vil meget gerne, at to bestyrelsesmedlemmer deltager ved Genbrugsudvalgets kommende møder.  Der skal arbejdes med fremtidig struktur. Der er planlagt 5 genbrugsstævner i foråret 2017.

Anne Mie Skak Johanson (bestyrelsesformand)