fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 9. september 2016

Til stede: Anne Mie Skak Johanson, Henning Bech-Larsen, Axel Schmidt, Vibeke Follmann, Anna Grethe Møller, Jens Henrik Kristiansen, Poul Erik Knudsen, Per Enggaard Haahr, Villy Pedersen, Peter Fischer-Nielsen samt Torben Hesselbjerg (under punkter vedr. økonomi og Mission Afrika Genbrug) og Maria Haahr (under punkter vedr. budgetlægning)

Generalsekretærens orientering
Bestyrelsesmødet startede med Peter Fischer-Nielsens orientering fra sekretariatets arbejde.
Der er på det seneste medarbejdermøde afholdt valg til posten som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, da Villy Pedersen ønsker at udtræde. Hanne Fornitz blev valgt og trådte ind i bestyrelsen på det konstituerende møde 10. september 2016.
På forretningsudvalgsmødet 31. august 2016 blev det besluttet, at en mere end 10 år gammel hensættelse på 388.000 kr. til sundhedsarbejde i LCCN skal anvendes til budgetterede sundhedsaktiviteter i Central- og Vestafrika. Forretningsudvalget godkendte ved samme møde, at der anvendes 120.000 kr. til at støtte ADB i at opføre to lejligheder, som Mission Afrika kan benytte til volontører, medarbejdere m.m. Pengene er tre års forudbetalt husleje. Bestyrelsen støttede begge beslutninger.
Der er desværre blevet svindlet med skolepenge til børnene på Transition House, City Ministries. Peter Michael Lauritzen har udarbejdet en redegørelse til Mission Afrika, hvori der gøres op med de ansvarlige og arbejdes på en tilbagebetaling.
Af repræsentative opgaver har Peter Fischer-Nielsen deltaget i arbejdsgruppemøde i Folkekirkens Mission.
Peer Enggaard Haahr er blevet valgt som fuldgyldigt medlem af DMRU’s bestyrelse fra sin tidligere status som suppleant. Dansk Missions Råd og Dansk Missions Råds Udviklingsafdeling (DMRU) har sendt høringssvar til regeringens udviklingspolitiske strategi.
Peter Fischer-Nilesen, Anne Mie Skak Johanson og Axel Schmidt deltog i et møde med Danmissions ledelse 21. juni 2016. Der er aftalt et nyt ledelsesmøde 2017.
Poul Erik Knudsen tilbød fortsat at være Mission Afrikas repræsentant i Dansk Missionsråds bestyrelse, selvom han udtræder af Mission Afrikas bestyrelse.
Peter Fischer-Nielsen orienterede endvidere om den aktuelle sikkerhedsvurdering fra 30. august 2016. Der er lempelser i forhold til Centralafrika og skærpelser i forhold til Mali. Ellers ingen ændringer. Niveauet orange/rød for Jos, Nigeria, fastholdes også. I august blev der afholdte sikkerhedskursus på sekretariatet. På baggrund af kurset arbejder sekretariatet videre med forslag til justeringer af sikkerhedspolitikken, som præsenteres for bestyrelsen primo 2017.

Økonomi
Torben Hesselbjerg præsenterede den aktuelle udvikling i Mission Afrikas økonomi. Pr. 31. juli 2016 er der et samlet likviditetsoverskud på 929.035 kr. Årsregnskabet forventes lige nu at ende med et overskud på 2,8 millioner kr., hvilket er 1,2 millioner kr. større end budgetteret. Torben Hesselbjerg orienterede også om det værktøj, som indføres til opgørelse af administrationsprocent. I 2015 lå administrationsprocenten på 12, hvilket må betragtes som tilfredsstillende. Bestyrelsen ønsker, administrationsprocenten offentliggøres. Torben Hesselbjerg orienterer de personer der har ydet Mission Afrika rentefrie lån og opdaterer dem på Mission Afrikas nuværende økonomi.

Korte nyheder
– Der er åbnet en ny genbrugsbutik i Grenaa den 23. juni, og Frederiksværk har 1. september genåbnet deres butik som ”Damernes Magasin”.
– I juli 2016 bevilligede DMRU 250.000 kr. til en ny nødhjælpsindsats i Nordcameroun via EFLC. Hjælpen går til flygtninge fra Boko Haram.
– En officiel invitation er nu sendt til LCCN’s arkivkomite med henblik på at få en repræsentant til Danmark og gennemgå vores etnografiske samling.
– Jesper Oehlenschläger har fået nyt job, og planerne om Arrow Nigeria er derfor udskudt på ubestemt tid.
– George Makeen fra SAT-7 kommer til Mission Afrika Dag 4. marts 2017 og bliver en uges tid.

Efterårets budgetlægning
Bestyrelsesmødets hovedpunkt var budgetdrøftelse frem mod budgetlægningen i oktober/november. Som oplæg blev følgende ønsker til budget fremlagt og drøftet.
1. Midler ønskes til realisering af Genbrugsudvalgets og genbrugsteamet målsætninger i den aktuelle genbrugsstrategi.
2. Islamudvalgets rapport indeholder konkrete budgetforslag. I den forbindelse udtrykte bestyrelsen stor tilfredshed med islamudvalgets arbejde og rapport.
3. Der er behov for at afklare, hvor mange penge der i budgettet skal afsættes til udsendelse af korttidsudsendte. I forbindelse med dette punkt kiggede bestyrelsen også på de foreslåede procedurer for udsendelse af korttidsmedarbejdere og volontører. Bestyrelsen ønsker, at der så vidt muligt sker en markering, gudstjeneste eller lignende ved udsendelser. Bestyrelsen ønsker desuden, at der altid indhentes børneattest i forbindelse med udsendelse af medarbejdere i Mission Afrika.
4. Ansættelser af missionærer. Her besluttede bestyrelsen at genansætte Mette Swartz og Claus Andersen i SAT-7. Sekretariatet laver en aftale med Anne Karin og Peter Michael Lauritzen omkring deres hjemkomst til Danmark i 2017.
5. Muligheden for at tilfører flere ressourcer til partnerarbejdet via en ny medarbejder. Bestyrelsen drøftede oplæg fra sekretariatet uden at nå til en entydig konklusion.

Budgetdrøftelserne fortsætter ved kommende bestyrelsesmøde.

Samtale med Nemuel Baba
Der blev herefter afholdt en god samtale med Nemuel Babba med fokus på den fremtidig relation mellem Mission Afrika og LCCN i lyset af udfasningsplanen. Der blev talt om betydningen af fælles historie, og om hvordan gensidige besøg kan fastholde relationen.

Samtale med Mette og Alex Bjergbæk Klausen
Bestyrelsen afholdt en samtale med Mette og Alex Bjergbæk Klausen. Mette og Alex fortsætter ansættelsen i Mission Afrika 3 år på deltid (20%), fordi der fortsat er et vigtigt arbejde, der skal gøres i Sierra Leone og ADB. I den resterende arbejdstid arbejder Mette og Alex for en trust fund, der støtter teologisk uddannelse i flere forskellige lande i Afrika.

Konstituerende bestyrelsesmøde i Mission Afrika 10. september 2016
På det konstituerende bestyrelsesmøde 10. september 2016 konstituerede bestyrelsen sig med Anne Mie Skak Johanson som formand, Henning Bech-Larsen som næstformand og Axel Schmidt som tredje medlem af forretningsudvalget. Øvrige udvalgsposter og repræsentationer fordels med næste bestyrelsesmøde.

Anne Mie Skak Johanson (bestyrelsesformand)

Anne Mie Skak Johanson
Formand i bestyrelsen