Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenNæste indlæg: Forrige indlæg:

5 råd om mission og evangelisering

Den amerikanske teologi-professor Dr. Robert Barron har inspireret mig til at dele med jer nogle tanker her om dette at missionere i dag.

5 råd om mission og evangelisering

(Dr. Robert Barron kan i øvrigt ses på www.youtube.com . Han er meget vidende og belæst både i kirkefædre og i moderne litteratur, en sjælden kombination).

1) LAD VÆRE MED AT UDVANDE BUDSKABET

Det er det første råd, Barron giver. Folk i dag er mest tiltrukket af budskaber, der er klare og direkte og med bid i. Vi skal derfor ikke svække, kompromittere eller på nogen måde skrue ned for kraften i evangeliet. Vi skal med andre ord tale som Guds ord taler (1. Pet 4,11).

2) VIRKE BEGEJSTRET

Det andet råd, Barron giver, er, at vi som viderebringere af evangeliet ikke gerne skulle se ud som ”døden fra Lübeck”. Det er ikke et trist budskab, vi bringer. Det er gode nyheder om en mirakuløs opstandelse fra de døde. Det er en glædelig nyhed. Vi har alle set, hvor begejstrede de, der skal reklamere for et eller andet produkt, ser ud på fjernsynsskærmen eller det lokale torv. De sprudler af entusiasme. De virker som om vi ikke kunne leve et sekund længere, hvis ikke vi køber deres produkt.

Hvor megen større begejstring skulle vi ikke udvise for verdens største nyhed, friheden i Kristus?

3) VOGTE OS FOR EN INTERNERING OG INDESPÆRRING AF BUDSKABET I FORM AF EN FOR STOR SELVOPTAGETHED

Her bruger Barron billedet af Noas ark. Denne ark er ofte brugt som et billede på kirken (som jo er en slags frelses-skib). Noa havde orden på skibets indretning og last(alle dyrene også). Men Noa var ikke kun optaget af de indre anliggender i skibet. Han sendte også til sidst en ”missionerende” due ud for at sondere terræn i den ydre verden, den verden, der lå uden for skibet.

Alt dette kan give os et fingerpeg om kirkens opgave, som også er vor opgave, der hører kirken til.

Vi kan ofte blive for optaget af kirkens indre anliggender som f.eks. hvad slags liturgi, der skal bruges, hvad slags messeklæder præsten skal have på, hvornår og hvordan det og det kirkejubilæum skal fejres etc etc etc.

Ikke at disse ting er uden betydning, tværtimod! Men vi må komme videre og ligesom Noa sendte duen ud fra arken, må vi lade os sende ud i mission og evangelisering. Verden uden for kirken er fyldt af druknende mennesker, som råber efter en livline, efter et frelsende budskab.

En af 2. Vatikankoncil’s 16 dokumenter hed ”LUMEN GENTIUM” (lys for folkeslagene). Jesus er verdens lys. Og vi må bringe Ham ud til de druknende. Tiden er måske ret kort nu. Natten og mørket synes at stå på spring til at dække hele jorden med et antikristeligt gys.

I gammel tid blev gudstjenesten sluttet med et ”Ite missa est” (frit oversat: ”du er således nu sendt ud”). Det var lige efter altergangen og nadvermåltidet. Og det er netop specielt også i indtagelsen af Jesu legeme og blod, vi får den fornødne kraft og frimodighed til at blive sendt ud med vort livgivende budskab. Igen: den due (Helligånd), der er i og over os, må drive os ud af kirkebygningen (og misionshuset) til dem på ”gader og stræder og andre småstier”.

4) SE JESUS SOM KULMINATIONEN OG OPFYLDELSEN AF DET GAMLE TESTAMENTE.

Her giver Barron os sit fjerde råd, når det gælder evangelisering og mission.

Der er ifølge N.T. Wright de sidste 200 år sket en marcionisering af kristologien. Marcion fra Oldkirken ønskede, at biblen kun skulle bestå af NT, og at GT derfor skulle skæres væk fra kanon. Men ser vi ikke Jesus som opfyldelsen af alt i GT, får vi en underlig Jesus på lige fod med en indisk guru eller anden New Age Master.

Israel fik givet 4 væsentlige ting, for at de skulle bringe lyset fra Gud ud til en mørk verden. De 4 ting, Israel i GT fik, var loven, pagterne, templet og profeterne. Der skete desværre det, at Israel svigtede sit missionskald. Gud sendte derfor sin Søn og han opfyldte alle fire ting i GT til fuldkommenhed. For Jesus er den totale opfyldelse af loven og pagterne og templet og profeterne i GT!

Så vi ser, at vi må se Jesu liv og gerning i lyset fra disse 4 ting i GT!!!

Israel fik til opgave at drage alle hedninger til Guds lys, men svigtede. Jesus opfyldte og opfylder også i dag denne opgave. I Joh. 12,32 siger Jesus: ”Og jeg – når jeg er blevet ophøjet fra jorden(=korsfæstet), vil jeg drage alle til mig.” Israel formåede ikke denne dragning. Jesus gør til fuldkommenhed.

5) I AL EVANGELISERING MÅ VI GØRE BRUG AF EN AUGUSTINSK ANTROPOLOGI

Augustin’s lære om mennesket kan koges ned til en sætning: ”Du har skabt os til dig, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i Dig” (sagt i indledningen til ”Augustins bekendelser”).

De druknende, som befinder sig uden for kirkens ark, er ofte desperate i dag efter at finde noget, der kan bære dem gennem dette liv.

Thomas Aquinas nævner de 4 væsentligste ting, som det ikke-kristne menneske går op i, nemlig at få mere magt, mere ære, mere rigdom og flere fornøjelser.  Og de, der har stræbt efter at få mere af disse 4 ting, er ofte før eller senere blevet dybt skuffede.

Som evangelister (og det er vi jo alle på forskellig måde) bør vi minde os selv igen og igen om, at det postmoderne ikke-kirkelige menneske i dag har i sig en længsel efter at møde varmen og kærligheden fra deres Skaber og Forløser og Helliggører. Den varme og omsorg og trøst, der udgår fra Faderen, Sønnen og Helligånden.