Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenNæste indlæg: Forrige indlæg:

HVAD BØR TIL ENHVER TID, OGSÅ I DAG, VÆRE AL MISSIONS STØRSTE MÅL?

Ja, netop i dag er der brug for, at vi minder hinanden om dette mål: at forkynde evangeliet, så det får så mange folk til tro som muligt!

HVAD BØR TIL ENHVER TID, OGSÅ I DAG, VÆRE AL MISSIONS STØRSTE MÅL?

HVAD ER DET DYBESTE I AL MISSION?
HVILKET MÅL MÅ VI ALTID HAVE FOR ØJE?
HVAD BETYDER MEST I GUDS ØJNE?

Disse spørgsmål er det godt, vi somme tider stiller os selv.
Apostlen Paulus giver os her et krystalklart svar på disse spørgsmål.
Han siger i Rom. 1 vers 5, at han ved Jesus Kristus har fået nåde til ”at virke tros-lydighed iblandt alle hedningefolkene”…
Den opgave, Jesus gav Paulus, var den enkle at ”virke tros-lydighed” hos alle folk.
Mon denne opgave er blevet forældet i vor tid? Mon der nu er andre ting, som bør optage vi kristne og alle vore missionsselskaber?
Er forkyndelsen af evangeliet (så folk kommer til tro) nu noget gammeldags noget, noget, som kun de første kristne burde være optaget af?
Eller er denne evangelie-forkyndelse netop det, der skal være al missions centrum og nerve, så længe dette synlige univers’ tidsalder stadig består?
Denne forkyndelse af evangeliet må selvfølgelig også give sig sociale udslag i form af alle slags gode og brugelige støtteprogrammer.
Evangeliet om nåden vil nemlig altid få konkrete konsekvenser i form af hjælpeprogrammer af forskellig slags.

Men min pointe er, at det så nemt bliver disse sociale tiltag, som i sig selv er gode nok, der får den største opmærksomhed, måske også i mange vestlige missionsorganisationer.
Et konkret eksempel her kunne være, at det må være vigtigere at støtte f.eks. evangelister i deres arbejde end at få gravet en række brønde her og der.
Det er godt med gode brønde med rent vand, men det har endnu aldrig været det vand, der kunne frelse menneskesjæle. Her må vi have det levende vand fra Jesus selv, ham, der alene giver strømme af levende vand, der kan føre os til det evige liv (Joh 4).
Med andre ord, så må sjæles evige frelse være uendelig langt vigtigere end alle former for fysisk vand og hjælp af forskellig slags!  Det være sagt uden på den mindste måde at undervurdere betydningen af også at afhjælpe al legemlig nød, hvor det er muligt.

Men lad os have som absolut centrum og mål for al vort arbejde:  som Paulus at forkynde evangeliet om Jesus, så det bringer folk til en tro, der kan bære dem hjem til den egentlige og virkelige gode eksstens, som er livet deroppe, hvor vi vil møde Kristi godhed mod os i alle kommende tidsaldre (Ef 2,7).
Nok så gode sociale forhold og ”drikkevande” kan og vil aldrig nogensinde kunne bringe os derop til vort egentlige hjem, til at se den herlighed, som Jesus har beredt for os.
Det kan alene udbredelsen af det evige budskab om Jesu død og opstandelse til vor retfærdiggørelse, helliggørelse og forløsning! (1Kor 1,30)
Min sjæl, hvad vil du mere?
Kærlig hilsen
Regin