fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Kære repræsentantskab

Kære repræsentantskab i Mission Afrika

Mission Afrika er på vej gennem store forandringer. Med dette brev til repræsentantskabet ønsker vi som bestyrelse at informere om årsager og konsekvenser i forbindelse med disse forandringer. I Mission Afrika er vi velsignet med et stort og engageret bagland, hvilket vi som bestyrelse værdsætter. Derfor er det naturligt at informere og involvere netop jer om ændringer og ønsker til en fremtidig retning for Mission Afrika.

Udover at lægge dette brev på hjemmesiden har vi sendt det på e-mail til dem i repræsentantskabet, der har registreret en e-mailadresse i vores database. Brevet sendes desuden ud som bilag sammen med indkaldelsen til års- og repræsentantskabsmødet.

Økonomi
Gennem længere tid har den økonomiske situation i Mission Afrika været udfordret. Vi har haft et par år med mindre underskud, og behovet for at udvide kassekreditten er vokset. Allerede i efteråret 2014 førte det til generelle nedskæringer samt afskedigelse af to deltidsansatte medarbejdere i Danmark og en mindre reduktion i støtten til vores internationale partnere. Da det i februar blev klart, at 2014-regnskabet endte med et underskud på knap 1,7 millioner kroner, så bestyrelsen sig nødsaget til for alvor at handle og sætte en stopper for den negative økonomiske udvikling. Vi satte os det mål, at Mission Afrika skal være gældfri og ved udgangen af 2017 have en tilstrækkelig stor kassebeholdning, så vi ikke behøver benytte kassekredit i 2018.

Da der allerede i efteråret var blevet skåret i partnerstøtten, ønskede vi nu at frede denne del af arbejdet. Bestyrelsen valgte derfor at finde de største besparelser ved at reducere antallet af ansatte på det danske sekretariat og ved at opsige samarbejdet om Konfirmand Aktion og den økonomiske støtte til Afrika InTouch. Vi er klar over, at det er en drastisk beskæring, som vi har foretaget. Og vi føler med de medarbejdere, som har mistet deres job og takker dem for den store indsats, som de har ydet for Mission Afrika på hver deres måde. Den forbedrede økonomi vil konsolidere Mission Afrika, sådan at vi kan sikre kontinuitet i forhold til vores partnere og dermed sikre mange mennesker en vej til forbedrede levevilkår og stærkere kirker. I forhold til Afrika InTouch vil vi i den kommende tid være i dialog med dem om, hvordan vi i fremtiden kan arbejde sammen uden at være bundet af økonomiske driftsforpligtelser.

Større netværksfokus
I længere tid har bestyrelsen arbejdet med en strategi for international mission og frivillighed. Målet har været, at Mission Afrika skal have et større fokus på involvering af frivillige.

Vores store ønske er, at Mission Afrika i fremtiden bliver en organisation, hvor flere frivillige engagerer og involverer sig i organisationens arbejde, og hvor der er et stærkt samspil mellem frivillige, sekretariat og bestyrelse, så vi sammen kan opfylde Mission Afrikas visioner. Vi ser for os en organisation, hvor der bliver endnu mere plads til at udfolde sig og vokse som frivillig.

Frivillige skal have mere plads i både det nationale og det internationale arbejde – uden at hele organisationen dog skal ledes af frivillige eller udelukkende defineres af frivillige ønsker. Vi fastholder, at alle aktiviteter stadig skal ske inden for rammen af det partnersyn, som er beskrevet i visionsdokumentet fra 2012.

Vi kalder det at gå i retning af en netværksorganisation, og vi glæder os meget til at udfolde den vision og til at gå ad den vej sammen med jer!

Ny generalsekretær
I forbindelse med de økonomiske vanskeligheder og det strategiske kursskifte mod en netværksorganisation blev bestyrelsen og Kristian R. Skovmose enige om at afbryde samarbejdet. Vi er taknemmelige for Kristians indsats i de syv år, hvor han har været ved roret. Det har været en tid med store organisatoriske forandringer, og Kristian har dygtigt ledt os igennem blandt andet sekretariatsflytning til Aarhus, navneskift for organisationen, sammenlægning af Mission Afrika og Mission Afrika Genbrug, processen omkring visionsdokumentet fra 2012, markeringen af Mission Afrikas 100 års jubilæum etc.

Afbrydelsen af samarbejdet med Kristian sammenholdt med de øvrige afskedigelser kræver tid til omstrukturering, og til at internationale kontakter overdrages til nye medarbejdere. Vores sekretariat arbejder ihærdigt og målrettet med opgaverne, og det varer ikke længe, inden de mest nødvendige ting er på plads.

Ledelsesmæssigt skal der findes en ny generalsekretær. Bestyrelsen vil inden sommerferien melde ud om den nye person på denne post. Indtil videre er vicegeneralsekretær Peter Fischer-Nielsen konstitueret generalsekretær.

Tid og proces
Forandringer i gamle organisationer sker ikke på en formiddag. Arbejdet med at formulere og implementere den nye strategi for Mission Afrika som en mere netværksorienteret organisation ligger foran os.

I denne proces er det vigtigt med konstruktiv dialog. Vi har brug for at være i dialog med hinanden her i Danmark som bestyrelse, sekretariat og bagland, og vi har brug for at være i dialog med vore udenlandske partnere og missionærer. Gennem hele processen vil vi trække på de gode erfaringer med netværksarbejde, som vi har fra for eksempel vores projektgrupper, frivillige udvalg, genbrugsbutikker og ambassadører.

For at visionen i sidste ende skal lykkes, har vi brug for dit engagement på det særlige område, hvor du oplever at kunne bidrage. Vi håber, at rigtig mange af jer vil blive dybt engageret i arbejdet med omsætning af alle de nye tiltag. Og vi glæder os til samspillet omkring processen.

Vi ser frem til vores repræsentantskabsmøde den 12. september på Diakonhøjskolen – og til samværet med jer der.

Venlig hilsen

Mission Afrikas bestyrelse