Lilleøre ny leder i ny afdeling

Fra 14. juni overtager Stig Lilleøre ledelsen af økonomien i vores missionsselskab, der trods corona har en stabil økonomi. Samtidig skal han opbygge en ny struktur på tværs af nogle teams, der ikke tidligere har været under samme leder: fundraising og økonomi.

”Vi har gjort et scoop,” smiler generalsekretær Henrik Engelbrekt Refshauge.
”Stig er en knalddygtig økonomimand med masser af erfaring i rygsækken fra det private erhvervsliv. Han har været regnskabschef i Expert, økonomichef i Frie Koncernen og senest som afdelingsleder hos Sagro. Desuden er Stig kendt med organisations- og kirkeverden. Han sidder i menighedsrådet som
kasserer i Michaelis kirke i hjembyen Fredericia, kommer i Indre Mission og sidder med om bordet i Soldatermissionens bestyrelse, og det, er jeg sikker på,
kommer til at spille sammen med hans rolle i Mission Afrika,” fortæller Henrik.
Hjemme på Ansgarvej i Fredericia deler han liv med børnehaveklasselederen Bente. Parret har tre voksne børn.
”Jeg kender mine styrker, men er også klar på at blive udfordret på mine mindre stærke sider. Her skal jeg opgraderes på fundraising,” fortæller Stig med
sin typiske ”Harboør’ske” besindighed og ydmyghed.
En kæmpestor og varm tak til Anders Bjørnkjær, der har passet økonomien, siden Torben Hesselbjerg stoppede 1.marts.

Den nye leder af fundraising og økonomi lander i en organisation, der arbejder med holistisk mission både gennem forkyndelse af det kristne budskab i ord og handlinger gennem kirke- og samfundsopbyggende projekter i tæt følgeskab med de 7 partnere i Afrika og Mellemøsten. Organisationen har en omsætning på 31 millioner, 25 medarbejdere og unge studentermedarbejdere på sekretariatet i Århus og rundt i Danmark og godt 60 genbrugsbutikker samt 2 Euroshops i Mali.

For yderligere information kontakt venligst generalsekretrær Henrik Engelbrekt Refshauge

Email: 

Telefon: 2339 5542

Hjemmeside: https://missionafrika.dk/