Grundsten lagt for højere uddannelser med kristent præg.

Det er en modig ambition og en stor drøm, der nu er godt på vej til at blive opfyldt. Den lutherske kirke i Nigeria (LCCN) har nu i flere år arbejdet hårdt for at etablere deres eget universitet. Hver af kirkens over 2000 menigheder har bidraget til indsamlingen af midler til projektet.

I december 2022 blev grundstenen lagt i Demsa, få kilometer fra kirkens hovedkvarter i Numan, hvor den første danske missionær Brønnum fra Sudanmissionen (nu Mission Afrika) ankom i 1913.

Under halvdelen af de nigerianske unge, der kvalificerer til en videregående uddannelse kan rent faktisk få en plads på et universitet i landet. Der er for få uddannelsesinstitutioner i det enorme land, og det kvæler mange unges drømme om at løfte sig selv og deres familier ud af fattigdom.

Kristne har følt sig diskrimineret

– Siden staten i 1973 overtog kirkens skoler og sundhedsinstitutioner, er der sket et drop i standarderne. På grund af presset på uddannelsessystemetDesuden er antallet af ansøgere så stort, at det er vanskeligt at blive optaget for ansøgere i landdistrikterne i nord. Desuden har kirkens folk ofte ikke haft mulighed for at komme ind på de højeste uddannelser som læge, ingeniør, økonomi, ledelse og jura, fortalte ærkebiskop Musa Panti Filibus i sin tale ved nedlæggelsen af grundstenen.

Mange unge kristne nigerianere har derfor måttet rejse udenlands for at tage videregående uddannelser, og ofte kommer de ikke tilbage efter endt uddannelse. Den lutherske kirke håber nu at kunne bidrage til, at unge talenter bliver uddannet og får gode jobs i landet. Dermed kommer kirken til at sætte et positivt præg på det hårdt trængte land.

– Vores passion er at få sund undervisning drevet af troende til vores unge. Vi skal sikre uddannelse til dem, så de kan få kvalifikationer til job og karriere. Den lutherske kirke vil danne borgere, der har gudsfrygt i deres hjerter og høj integritet, sagde ærkeiskoppen, der var i Danmark for at tale på Dansk Oases SommerOase sidste sommer.

Det har været en lang proces med tykke planer og rigtig mange godkendelser i det offentlige undervejs. Kirken håber, at de første studerende allerede begynder undervisningen til sommer. Der vil komme tre fakulteter med mindst 15 programmer.

– Jeg appellerer til regeringen, at de vil støtte og samarbejde med os i denne noble sag, hvor vi udvikler mennesker i vores land, slutter ærkebiskop Musa Panti Filibus fra den lutherske kirke i Nigeria.


Kilde: Henrik E. Refshauge & Udfordringen >>


Minneapolis Area Synod (ELCA), som også støtter LCCN har lavet denne video, der fortæller om projektet: