Aase Kristiansen (18.12.1924 – 04.01.2022)

Tidl. missionær i Mission Afrika/Sudanmissionen Aase Mathilde Høgh Kristiansen er afgået ved døden 97 år gammel. 

Aase Kristiansen blev antaget af Sudanmissionen pr. 1. januar 1958 og rejste til Nigeria efter nogle få måneders videreuddannelse i England. Aase læste medicin efter sin studentereksamen, men skiftede over og blev sygeplejerske i stedet for. Som sådan begyndte hun sin mangeårige gerning på missionens hospital i Numan. Hun afløste også på missionsstationen i Dumne og var et par år sygeplejerske på skolen for missionærbørn, Hillcrest i Jos. Det viste sig imidlertid efter nogle år, at Aase var allergisk over for penicillin, så hun måtte opgive at være aktiv sygeplejerske. Kaldet til at være missionær havde hun imidlertid stadig, så hun fik derefter sin gerning i mange år i missionens kvindearbejde med et relativt kortvarigt afbræk som ”køkkenleder” – igen på Hillcrest i Jos. Kvindearbejdet har haft overordentlig stor betydning for kirkens vækst og indflydelse både indadtil og udadtil. Aase afsluttede sin tjeneste i Nigeria i 1982. 

Den første missionær til Centralafrika

Men kvindearbejdet stod stadig Aase Kristiansens hjerte nær, så da missionen havde indledt et samarbejde med Den evangelisk-lutherske Kirke i Den centralafrikanske Republik, blev hun den første danske missionær, der rejste dertil i 1983 efter grundige sprogstudier i Frankrig. Hun startede med god erfaring fra Nigeria et kvindearbejde i kirken i Centralafrika efter at have fået kendskab til det lokale sprog, gbaya. Det var godt gået som næsten 60-årig. Dette arbejde forblev hun i, indtil hun rejste hjem i 1986 for at blive hjemme. Så ville helbredet ikke mere. 

Aase Kristiansen var en nidkær missionær, der brændte meget for at bringe evangeliet til det afrikanske folk, uanset hvor hun virkede. Hun brugte også mange midler til det, så hun havde utroligt mange redskaber til sin rådighed, selv en rugemaskine til at udruge kyllinger kunne man finde blandt Aases ejendele. Hun var også særdeles interesseret i naturen. Det er imponerende, hvordan hun med sine ”grønne fingre” fik blomster og grøntsager til at gro. Hun havde omsorg for både sorte og hvide. Efter hjemkomsten til Danmark fortsatte hun med at holde forbindelsen til Mission Afrika, så længe kræfterne slog til. 

Nu er Aase Kristiansens lange liv slut. Hun tilbragte sine sidste år på plejehjem i Riis sydøst for Give.  

 Æret være Aase Kristiansens minde! 

Vagn Ove Høgild

KLIK OG LÆS FLERE ARTIKLER

Mindeord: Sigrid Frandsen

21. februar 2022|0 Comments

Sigrid Margrethe Frandsen (25.06.1926 – 23.01.2022) Tidl. missionær for Sudanmissionen/Mission Afrika Sigrid Frandsen er afgået ved døden i en alder af 95 år. Sigrid Frandsen blev uddannet som lærer fra

Mindeord: Mogens Ravn

20. januar 2022|0 Comments

Mogens Ravn (01.09.1939 – 09.01.2022) Mogens Ravn er, efter et meget aktivt liv og lang tids sygdom, død 85 år gammel. Han var uddannet agronom og fra 1970 – 1973

Mindeord: Aase Kristiansen

14. januar 2022|0 Comments

Aase Kristiansen (18.12.1924 – 04.01.2022) Tidl. missionær i Mission Afrika/Sudanmissionen Aase Mathilde Høgh Kristiansen er afgået ved døden 97 år gammel.  Aase Kristiansen blev antaget af Sudanmissionen pr. 1. januar 1958 og

Mindeord: Johannes Ettrup Larsen

1. december 2021|0 Comments

Johannes Ettrup Larsen (12.05.59 - 27.11.21)  Frivillig medarbejder i Mission Afrika Johannes Larsen er afgået ved døden 62 år gammel.  Johannes blev født og voksede op i Villerslev i Thy, og allerede som stor dreng hørte han klart Jesu kald til efterfølgelse og tjeneste. Noget

Mindeord: Edvind Kristensen

23. november 2021|0 Comments

Edvind Gunner Kristensen (12.06.1927 -11.11.2021) Tidl. sudanmissionær Edvind Kristensen er afgået ved døden i en alder af 94 år. Edvind Kristensen fik teologisk embedseksamen i 1961 og rejste umiddelbart derefter