Asbjørn Toft (23.3.1939 – 30.10.2021)

Tidl. missionær i Nigeria Asbjørn Toft er afgået ved døden 82 år gammel. 

Efter lærereksamen fra Hjørring Seminarium juni 1964 og efterfølgende sprogskole i England rejste Asbjørn Toft til Nigeria i marts 1965, hvor han kom til at undervise på Seminariet i Numan. Hans tid derude blev relativ kort, idet han grundet sygdom måtte rejse hjem i oktober 1966. Men han nåede alligevel at sætte sine ”aftryk” derude og var respekteret og afholdt af elever og kolleger. 

I sin selvbiografi i ”Sudan” skrev han følgende: 

”I min barndoms søndagsskole og måske nok så meget hos min faster, frk. Sigrid Toft, Aalborg, som fra ungdommen og indtil sin død i 1963 var en utrættelig ven af Sudanmissionen, har jeg fået det frø i mit sind, som nu spirer og gror.” Det var det frø, der fik lov til at spire og gro i Nigeria, idet vi ved, at utallige nigerianere har fået deres uddannelse fra Seminariet og blev ansat i betydningsfulde stillinger i Nigeria. Så hans korte tid derude var ikke forgæves.  

Efter hjemkomsten til Danmark fik Asbjørn Toft lærerstillinger ved forskellige skolevæsener, indtil han gik på pension i 2004. 

Æret være hans minde! 

Vagn Ove Høgild 

KLIK OG LÆS FLERE ARTIKLER

Mindeord: Lydia ‘Lis’ Christensen

Lydia Elisabeth Christensen (13.07.1926 – 08.03.2022) Tidl. missionær Lis Christensen er død i en alder af 95 år. Lis Christensen var udsendt til Kristi Lutherske Kirke i Nigeria sammen med

Mindeord: Sigrid Frandsen

Sigrid Margrethe Frandsen (25.06.1926 – 23.01.2022) Tidl. missionær for Sudanmissionen/Mission Afrika Sigrid Frandsen er afgået ved døden i en alder af 95 år. Sigrid Frandsen blev uddannet som lærer fra

Mindeord: Mogens Ravn

Mogens Ravn (01.09.1939 – 09.01.2022) Mogens Ravn er, efter et meget aktivt liv og lang tids sygdom, død 85 år gammel. Han var uddannet agronom og fra 1970 – 1973

Mindeord: Aase Kristiansen

Aase Kristiansen (18.12.1924 – 04.01.2022) Tidl. missionær i Mission Afrika/Sudanmissionen Aase Mathilde Høgh Kristiansen er afgået ved døden 97 år gammel.  Aase Kristiansen blev antaget af Sudanmissionen pr. 1. januar 1958 og

Mindeord: Johannes Ettrup Larsen

Johannes Ettrup Larsen (12.05.59 - 27.11.21)  Frivillig medarbejder i Mission Afrika Johannes Larsen er afgået ved døden 62 år gammel.  Johannes blev født og voksede op i Villerslev i Thy, og allerede som stor dreng hørte han klart Jesu kald til efterfølgelse og tjeneste. Noget

Mindeord: Edvind Kristensen

Edvind Gunner Kristensen (12.06.1927 -11.11.2021) Tidl. sudanmissionær Edvind Kristensen er afgået ved døden i en alder af 94 år. Edvind Kristensen fik teologisk embedseksamen i 1961 og rejste umiddelbart derefter