Asbjørn Toft (23.3.1939 – 30.10.2021)

Tidl. missionær i Nigeria Asbjørn Toft er afgået ved døden 82 år gammel. 

Efter lærereksamen fra Hjørring Seminarium juni 1964 og efterfølgende sprogskole i England rejste Asbjørn Toft til Nigeria i marts 1965, hvor han kom til at undervise på Seminariet i Numan. Hans tid derude blev relativ kort, idet han grundet sygdom måtte rejse hjem i oktober 1966. Men han nåede alligevel at sætte sine ”aftryk” derude og var respekteret og afholdt af elever og kolleger. 

I sin selvbiografi i ”Sudan” skrev han følgende: 

”I min barndoms søndagsskole og måske nok så meget hos min faster, frk. Sigrid Toft, Aalborg, som fra ungdommen og indtil sin død i 1963 var en utrættelig ven af Sudanmissionen, har jeg fået det frø i mit sind, som nu spirer og gror.” Det var det frø, der fik lov til at spire og gro i Nigeria, idet vi ved, at utallige nigerianere har fået deres uddannelse fra Seminariet og blev ansat i betydningsfulde stillinger i Nigeria. Så hans korte tid derude var ikke forgæves.  

Efter hjemkomsten til Danmark fik Asbjørn Toft lærerstillinger ved forskellige skolevæsener, indtil han gik på pension i 2004. 

Æret være hans minde! 

Vagn Ove Høgild 

KLIK OG LÆS FLERE ARTIKLER

Mindeord: Edvind Kristensen

Edvind Gunner Kristensen (12.06.1927 -11.11.2021) Tidl. sudanmissionær Edvind Kristensen er afgået ved døden i en alder af 94 år. Edvind Kristensen fik teologisk embedseksamen i 1961 og rejste umiddelbart derefter

Mindeord: Mette Pilgaard

Mette Victoria Pilgaard (28.02.1921 – 10.11.2021) Så faldt den sidste stamme! Mette Pilgaard er afgået ved døden 100 år gammel som den sidste af de 11 personer, der sammen blev

Mindeord: Asbjørn Toft

Asbjørn Toft (23.3.1939 – 30.10.2021) Tidl. missionær i Nigeria Asbjørn Toft er afgået ved døden 82 år gammel.  Efter lærereksamen fra Hjørring Seminarium juni 1964 og efterfølgende sprogskole i England rejste Asbjørn Toft til Nigeria i marts

Nekrolog Inger Hendrickson

Nekrolog over Inger Hendrickson Inger Hendrickson døde d. 2. juni 2021, 90 år gammel. Hun levede de sidste år på plejehjem i Ålborg. Inger Hendrickson fik en barsk begyndelse på

Nekrolog: Carl Johannes Lind

Carl Johannes Lind (1933 – 2021) Johannes Lind fik sin teologiske eksamen i 1959, hvorefter han var hjælpepræst i et par år, inden han tog til Grønland og var præst

Nekrolog: Ruth Kristine Højvig

Ruth Kristine Højvig (23.11.1925 – 11.04.2021) Tidligere missionær i Nigeria Ruth Kristine Højvig er død 95 år gammel efter flere års svagelighed. Ruth Højvig blev født i Lillestrøm nordøst for