Edvind Gunner Kristensen (12.06.1927 -11.11.2021)

Tidl. sudanmissionær Edvind Kristensen er afgået ved døden i en alder af 94 år.

Edvind Kristensen fik teologisk embedseksamen i 1961 og rejste umiddelbart derefter sammen med sin kone, Ruth til sprog- og videreuddannelse i England. De var klar til at rejse til Nigeria i 1962 og var ude på to ture, hvorefter de blev herhjemme i 1968. På første tur var de henholdsvis i Pella og i Dumne, mens de på anden tur var hele tiden i Pella.

I Pella underviste Edvind på bibelskolen for evangelister, mens han var stationsmissionær i Dumne. Det sidste var et mangesidigt arbejde. Der var mange gøremål på stationen med de mange afrikanere, der kom dertil og bl.a. fik råd og vejledning om mangt og meget. En del af arbejdet var også at tage på ture ud til forskellige landsbyer i distriktet. Som præst skulle han bl.a. holde gudstjenester med dåb og nadver samt vielser, hvad der kun kunne foregå, når landsbyerne fik besøg af en præst. Edvind har også fortalt om, at han flere gange foretog kirkeindvielser i de små landsbyer.

Edvind Kristensen var en ret stille person, men som man siger: ”det stille vand har den dybe grund”. Altså selv om han måske ikke gav udtryk for så meget, så sad han inde med stor viden, som kom mere til udtryk, når man havde ham på tomandshånd. Edvind var en dygtig præst og teolog.

Efter Nigeria-tiden blev Ruth og Edvind Kristensen præstefolk i Klim-Thorup-Vust i Hanherred. Edvind havde den store sorg, at han mistede Ruth i 1976, så han stod alene med tre halvstore børn, der jo også havde mistet deres mor. Edvind giftede sig et par år senere med Inger, og de fik et godt ægteskab sammen. De deltog aktivt i Mission Afrika (Sudanmissionen) herhjemme, så længe kræfterne slog til.

Æret være Edvind Kristensens minde!

Vagn Ove Høgild

KLIK OG LÆS FLERE ARTIKLER

Mindeord: Sigrid Frandsen

21. februar 2022|0 Comments

Sigrid Margrethe Frandsen (25.06.1926 – 23.01.2022) Tidl. missionær for Sudanmissionen/Mission Afrika Sigrid Frandsen er afgået ved døden i en alder af 95 år. Sigrid Frandsen blev uddannet som lærer fra

Mindeord: Mogens Ravn

20. januar 2022|0 Comments

Mogens Ravn (01.09.1939 – 09.01.2022) Mogens Ravn er, efter et meget aktivt liv og lang tids sygdom, død 85 år gammel. Han var uddannet agronom og fra 1970 – 1973

Mindeord: Aase Kristiansen

14. januar 2022|0 Comments

Aase Kristiansen (18.12.1924 – 04.01.2022) Tidl. missionær i Mission Afrika/Sudanmissionen Aase Mathilde Høgh Kristiansen er afgået ved døden 97 år gammel.  Aase Kristiansen blev antaget af Sudanmissionen pr. 1. januar 1958 og

Mindeord: Johannes Ettrup Larsen

1. december 2021|0 Comments

Johannes Ettrup Larsen (12.05.59 - 27.11.21)  Frivillig medarbejder i Mission Afrika Johannes Larsen er afgået ved døden 62 år gammel.  Johannes blev født og voksede op i Villerslev i Thy, og allerede som stor dreng hørte han klart Jesu kald til efterfølgelse og tjeneste. Noget

Mindeord: Edvind Kristensen

23. november 2021|0 Comments

Edvind Gunner Kristensen (12.06.1927 -11.11.2021) Tidl. sudanmissionær Edvind Kristensen er afgået ved døden i en alder af 94 år. Edvind Kristensen fik teologisk embedseksamen i 1961 og rejste umiddelbart derefter