Edvind Gunner Kristensen (12.06.1927 -11.11.2021)

Tidl. sudanmissionær Edvind Kristensen er afgået ved døden i en alder af 94 år.

Edvind Kristensen fik teologisk embedseksamen i 1961 og rejste umiddelbart derefter sammen med sin kone, Ruth til sprog- og videreuddannelse i England. De var klar til at rejse til Nigeria i 1962 og var ude på to ture, hvorefter de blev herhjemme i 1968. På første tur var de henholdsvis i Pella og i Dumne, mens de på anden tur var hele tiden i Pella.

I Pella underviste Edvind på bibelskolen for evangelister, mens han var stationsmissionær i Dumne. Det sidste var et mangesidigt arbejde. Der var mange gøremål på stationen med de mange afrikanere, der kom dertil og bl.a. fik råd og vejledning om mangt og meget. En del af arbejdet var også at tage på ture ud til forskellige landsbyer i distriktet. Som præst skulle han bl.a. holde gudstjenester med dåb og nadver samt vielser, hvad der kun kunne foregå, når landsbyerne fik besøg af en præst. Edvind har også fortalt om, at han flere gange foretog kirkeindvielser i de små landsbyer.

Edvind Kristensen var en ret stille person, men som man siger: ”det stille vand har den dybe grund”. Altså selv om han måske ikke gav udtryk for så meget, så sad han inde med stor viden, som kom mere til udtryk, når man havde ham på tomandshånd. Edvind var en dygtig præst og teolog.

Efter Nigeria-tiden blev Ruth og Edvind Kristensen præstefolk i Klim-Thorup-Vust i Hanherred. Edvind havde den store sorg, at han mistede Ruth i 1976, så han stod alene med tre halvstore børn, der jo også havde mistet deres mor. Edvind giftede sig et par år senere med Inger, og de fik et godt ægteskab sammen. De deltog aktivt i Mission Afrika (Sudanmissionen) herhjemme, så længe kræfterne slog til.

Æret være Edvind Kristensens minde!

Vagn Ove Høgild

KLIK OG LÆS FLERE ARTIKLER

Mindeord: Edvind Kristensen

23. november 2021|0 Comments

Edvind Gunner Kristensen (12.06.1927 -11.11.2021) Tidl. sudanmissionær Edvind Kristensen er afgået ved døden i en alder af 94 år. Edvind Kristensen fik teologisk embedseksamen i 1961 og rejste umiddelbart derefter

Mindeord: Mette Pilgaard

17. november 2021|0 Comments

Mette Victoria Pilgaard (28.02.1921 – 10.11.2021) Så faldt den sidste stamme! Mette Pilgaard er afgået ved døden 100 år gammel som den sidste af de 11 personer, der sammen blev

Mindeord: Asbjørn Toft

9. november 2021|0 Comments

Asbjørn Toft (23.3.1939 – 30.10.2021) Tidl. missionær i Nigeria Asbjørn Toft er afgået ved døden 82 år gammel.  Efter lærereksamen fra Hjørring Seminarium juni 1964 og efterfølgende sprogskole i England rejste Asbjørn Toft til Nigeria i marts

Nekrolog Inger Hendrickson

6. august 2021|0 Comments

Nekrolog over Inger Hendrickson Inger Hendrickson døde d. 2. juni 2021, 90 år gammel. Hun levede de sidste år på plejehjem i Ålborg. Inger Hendrickson fik en barsk begyndelse på

Nekrolog: Ruth Kristine Højvig

22. april 2021|0 Comments

Ruth Kristine Højvig (23.11.1925 – 11.04.2021) Tidligere missionær i Nigeria Ruth Kristine Højvig er død 95 år gammel efter flere års svagelighed. Ruth Højvig blev født i Lillestrøm nordøst for