Mogens Ravn (01.09.1939 – 09.01.2022)

Mogens Ravn er, efter et meget aktivt liv og lang tids sygdom, død 85 år gammel. Han var uddannet agronom og fra 1970 – 1973 med sin familie udsendt af Sudanmissionen (nu Mission Afrika) til Kristi Lutherske Kirke i Nigeria (LCCN). Kirken stod på det tidspunkt for at åbne en ny landbrugshøjskole, kaldt Mbamba Christian Rural Centre, som var en gave fra Det lutherske Verdensforbund. Skolens formål var at fremme menighedernes økonomi så kirken snart kunne blive økonomisk uafhængig.
Menighederne kunne nu sende 24 unge ægtepar, som allerede havde egen farm, til en 3- årig uddannelse i lidt mere moderne landbrugsmetoder, så de efter hjemkomsten kunne lære deres menigheder, hvordan man kunne få mere ud af landbruget, så de bedre kunne støtte kirken og betale skolepenge for deres børn. I Danmark kunne man være med ved at støtte projektet ”Byt en hakke med en plov”, så eleverne efter opholdet på Mbamba, kunne rejse hjem med lån til et spand okser og en plov, forbedret såsæd og gødning, og dermed praktisere, hvad de havde lært.

Mogens Ravn arbejder med en plov i landsbyen Mbamba.

Det blev Mogens Ravns opgave som agronom sammen med skolens øvrige stab at få dette til at ske. I første omgang skulle han ved elevernes hjælp skabe en del af skolens 500 hektarer ødemark om til frodige elevfarme og forsøgsmarker, hvor eleverne kunne praktisere den teori, de lærte på skolebænken. Der blev købt okser og plove, forbedret såsæd til korn, jordnødder, bomuld, soja m.m.
Han lærte f.eks. eleverne, hvordan man forhindrede den frugtbare gødede jord i at blive skyllet væk af de voldsomme regnskyl i regntiden og at plante træer til erstatning for de buske, man havde ryddet bort for af få marker.

En stor dag for Mogens Ravn var det, når skolen en gang om året holdt ”åben hus dag” og emiren fra Yola med følge, folk fra landbrugsministeriet, kirkens biskop og hundredvis af omegnens bønder kom for at se de bugnende forsøgsmarker og høre, hvordan dette var muligt på så dårlig jord.

Mogens Ravn havde foruden sit arbejde på landbrugsskolen et stort og omfattende kursusarbejde i hele kirkens område.

Efter hjemkomst til Danmark i 1973 blev Mogens Ravn ansat som landbrugskonsulent i Års i Himmerland, indtil han ved pensionen med familien flyttede til Ikast.

Æret være Mogens Ravns minde!

Kristen Vestergaard

Unge missionærer på hausa-kursus i Jos, Nigeria i 1970.

Unge missionærer, her iblandt Mogens og Anne-Lise Ravn, på hausa-kursus i Jos, Nigeria i 1970.

KLIK OG LÆS FLERE ARTIKLER

Mindeord: Vagn Kjellberg

4. maj 2023|0 Comments

Vagn Kjellberg (04.07.1940 – 21.04.2023) Vagn Kjellberg blev antaget som missionær pr. 1. september 1967 sammen med sin kone Kirsten og deres søn Søren. De ankom til Nigeria i 1968

Mindeord: Anna Kristiansen

4. maj 2023|0 Comments

Anna Katrine Kristiansen (31.07.1928 – 11.04.2023) Anna Kristiansen er stille afgået ved døden efter længere tids svagelighed næsten 95 år gammel. Anna Kristiansen blev antaget som missionær af Sudanmissionen (Mission

Mindeord: Sigrid Frandsen

21. februar 2022|0 Comments

Sigrid Margrethe Frandsen (25.06.1926 – 23.01.2022) Tidl. missionær for Sudanmissionen/Mission Afrika Sigrid Frandsen er afgået ved døden i en alder af 95 år. Sigrid Frandsen blev uddannet som lærer fra

Mindeord: Mogens Ravn

20. januar 2022|0 Comments

Mogens Ravn (01.09.1939 – 09.01.2022) Mogens Ravn er, efter et meget aktivt liv og lang tids sygdom, død 85 år gammel. Han var uddannet agronom og fra 1970 – 1973

Mindeord: Aase Kristiansen

14. januar 2022|0 Comments

Aase Kristiansen (18.12.1924 – 04.01.2022) Tidl. missionær i Mission Afrika/Sudanmissionen Aase Mathilde Høgh Kristiansen er afgået ved døden 97 år gammel.  Aase Kristiansen blev antaget af Sudanmissionen pr. 1. januar 1958 og