Sigrid Margrethe Frandsen (25.06.1926 – 23.01.2022)

Tidl. missionær for Sudanmissionen/Mission Afrika Sigrid Frandsen er afgået ved døden i en alder af 95 år.

Sigrid Frandsen blev uddannet som lærer fra Th. Langs Seminarium i Silkeborg i 1952 og var i knap 2 år lærer i Bording, hvor hun opbyggede en solid vennekreds, der bakkede meget op omkring hende, da hun blev udsendt som missionær til Nigeria i 1954.

Sigrid havde fået kald til at rejse ud, og efter et ophold i England, fik hun sit virke som lærer ved Pigekostskolen i Numan. Her var hun ”som fisk i vandet”. Det var lige det sted, hun gerne ville være. Hun elskede at være hos pigerne og være med til at danne og uddanne dem til solide ”piller” i kirke og samfund. Der er mange piger derfra, der fik deres senere arbejde som sygeplejersker, lærere og i andre ledende stillinger, og flertallet af dem blev gode ledere i kirke og menighed.

I 1961 blev der imidlertid brug for Sigrid som skoletilsynsførende for missionens skoler i hele kirkens område. Det var et hårdt og krævende arbejde med kørsel på de dårlige veje og ofte overnatning under primitive forhold. Hun skulle føre tilsyn med lærernes indsats, antage og afskedige lærere, tilrettelægge indkøb af materialer, udarbejde eksamensopgaver for eleverne, have korrespondance med de nigerianske myndigheder samt meget, meget andet. Sigrid gik op i arbejdet med liv og sjæl til stor glæde for dem, der var omkring hende. Men det betød også, at hun ikke skånede sig selv, og mange gange brugte hun alt for mange ressourcer, så hendes krop havde svært ved at følge med til det hårde arbejde.

Da Sigrid Frandsen rejste hjem i 1968, blev det klart for hende, at hun ikke havde fysisk overskud til at rejse ud igen, så hun måtte sige farvel til sit elskede Afrika. Hun fik imidlertid nogle fantastiske år herhjemme som beskæftigelsesvejleder på det nyoprettede Spjald plejehjem, hvor hun igen gik op i sit arbejde med liv og sjæl til stor glæde for beboere og hende selv. Sigrid havde tillige ”grønne fingre”. Hun kunne få alting til at gro både i Afrika og herhjemme. Det var en fryd at se alle de blomster og buske, der voksede op.

Sigrid fik den glæde i en sen alder at blive gift med en enkemand Erik Madsen, og de fik mange gode år sammen, indtil Erik døde for nogle år siden. Han blev seniorvolontør i Nigeria i nogle måneder efter deres giftermål, og de fulgte Mission Afrikas arbejde, så længe kræfterne slog til.

Et langt og godt liv er nu til ende, men vi takker Gud for hendes virke og siger:

Æret været Sigrid Frandsens minde!

Vagn Ove Høgild

KLIK OG LÆS FLERE ARTIKLER

Mindeord: Hans Chr. Kallesø

31. oktober 2023|0 Comments

Hans Christian Kallesø (08.08.1939-07.10.2023) Tidl. sudanmissionær Hans Chr. Kallesø er afgået ved døden 84 år gammel efter flere års svagelighed. Hans Kallesø blev sammen med sin kone, Maren udsendt til

Mindeord: Erling Rasmussen

28. september 2023|0 Comments

Erling Rasmussen (10.11.1943 – 12.09.2023) Den 12. september døde tidligere Nigeriamissionær Erling Rasmussen. Erling blev født ind i en skrædder familie i Esbjerg for 79 år siden. Han var den

Mindeord: Herluf Heinesen

29. august 2023|0 Comments

Herluf Kai Heinesen (24.08.1936-21.07.2023) Herluf Heinesen, der sammen med sin kone, Tove var missionær for Sudanmissionen i Nigeria, er afgået ved døden efter tiltagende svagelighed knap 87 år gammel.

Mindeord: Doris Funch Carlsen

29. august 2023|0 Comments

Doris Funch Carlsen (12.08.1937-09.07.2023) Tidl. missionær Doris Funch er afgået ved døden efter længere tids svagelighed knap 86 år gammel. Doris Funch blev født i Ryslinge på Fyn. Under hendes

Mindeord: Vagn Kjellberg

4. maj 2023|0 Comments

Vagn Kjellberg (04.07.1940 – 21.04.2023) Vagn Kjellberg blev antaget som missionær pr. 1. september 1967 sammen med sin kone Kirsten og deres søn Søren. De ankom til Nigeria i 1968

Mindeord: Anna Kristiansen

4. maj 2023|0 Comments

Anna Katrine Kristiansen (31.07.1928 – 11.04.2023) Anna Kristiansen er stille afgået ved døden efter længere tids svagelighed næsten 95 år gammel. Anna Kristiansen blev antaget som missionær af Sudanmissionen (Mission