Sigrid Margrethe Frandsen (25.06.1926 – 23.01.2022)

Tidl. missionær for Sudanmissionen/Mission Afrika Sigrid Frandsen er afgået ved døden i en alder af 95 år.

Sigrid Frandsen blev uddannet som lærer fra Th. Langs Seminarium i Silkeborg i 1952 og var i knap 2 år lærer i Bording, hvor hun opbyggede en solid vennekreds, der bakkede meget op omkring hende, da hun blev udsendt som missionær til Nigeria i 1954.

Sigrid havde fået kald til at rejse ud, og efter et ophold i England, fik hun sit virke som lærer ved Pigekostskolen i Numan. Her var hun ”som fisk i vandet”. Det var lige det sted, hun gerne ville være. Hun elskede at være hos pigerne og være med til at danne og uddanne dem til solide ”piller” i kirke og samfund. Der er mange piger derfra, der fik deres senere arbejde som sygeplejersker, lærere og i andre ledende stillinger, og flertallet af dem blev gode ledere i kirke og menighed.

I 1961 blev der imidlertid brug for Sigrid som skoletilsynsførende for missionens skoler i hele kirkens område. Det var et hårdt og krævende arbejde med kørsel på de dårlige veje og ofte overnatning under primitive forhold. Hun skulle føre tilsyn med lærernes indsats, antage og afskedige lærere, tilrettelægge indkøb af materialer, udarbejde eksamensopgaver for eleverne, have korrespondance med de nigerianske myndigheder samt meget, meget andet. Sigrid gik op i arbejdet med liv og sjæl til stor glæde for dem, der var omkring hende. Men det betød også, at hun ikke skånede sig selv, og mange gange brugte hun alt for mange ressourcer, så hendes krop havde svært ved at følge med til det hårde arbejde.

Da Sigrid Frandsen rejste hjem i 1968, blev det klart for hende, at hun ikke havde fysisk overskud til at rejse ud igen, så hun måtte sige farvel til sit elskede Afrika. Hun fik imidlertid nogle fantastiske år herhjemme som beskæftigelsesvejleder på det nyoprettede Spjald plejehjem, hvor hun igen gik op i sit arbejde med liv og sjæl til stor glæde for beboere og hende selv. Sigrid havde tillige ”grønne fingre”. Hun kunne få alting til at gro både i Afrika og herhjemme. Det var en fryd at se alle de blomster og buske, der voksede op.

Sigrid fik den glæde i en sen alder at blive gift med en enkemand Erik Madsen, og de fik mange gode år sammen, indtil Erik døde for nogle år siden. Han blev seniorvolontør i Nigeria i nogle måneder efter deres giftermål, og de fulgte Mission Afrikas arbejde, så længe kræfterne slog til.

Et langt og godt liv er nu til ende, men vi takker Gud for hendes virke og siger:

Æret været Sigrid Frandsens minde!

Vagn Ove Høgild

KLIK OG LÆS FLERE ARTIKLER

Mindeord: Sigrid Frandsen

21. februar 2022|0 Comments

Sigrid Margrethe Frandsen (25.06.1926 – 23.01.2022) Tidl. missionær for Sudanmissionen/Mission Afrika Sigrid Frandsen er afgået ved døden i en alder af 95 år. Sigrid Frandsen blev uddannet som lærer fra

Mindeord: Mogens Ravn

20. januar 2022|0 Comments

Mogens Ravn (01.09.1939 – 09.01.2022) Mogens Ravn er, efter et meget aktivt liv og lang tids sygdom, død 85 år gammel. Han var uddannet agronom og fra 1970 – 1973

Mindeord: Aase Kristiansen

14. januar 2022|0 Comments

Aase Kristiansen (18.12.1924 – 04.01.2022) Tidl. missionær i Mission Afrika/Sudanmissionen Aase Mathilde Høgh Kristiansen er afgået ved døden 97 år gammel.  Aase Kristiansen blev antaget af Sudanmissionen pr. 1. januar 1958 og

Mindeord: Johannes Ettrup Larsen

1. december 2021|0 Comments

Johannes Ettrup Larsen (12.05.59 - 27.11.21)  Frivillig medarbejder i Mission Afrika Johannes Larsen er afgået ved døden 62 år gammel.  Johannes blev født og voksede op i Villerslev i Thy, og allerede som stor dreng hørte han klart Jesu kald til efterfølgelse og tjeneste. Noget

Mindeord: Edvind Kristensen

23. november 2021|0 Comments

Edvind Gunner Kristensen (12.06.1927 -11.11.2021) Tidl. sudanmissionær Edvind Kristensen er afgået ved døden i en alder af 94 år. Edvind Kristensen fik teologisk embedseksamen i 1961 og rejste umiddelbart derefter