Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Mission Afrika indstiller projekter i Sierra Leone

På baggrund af en større korruptionssag i Det Anglikanske Stift i Bo, Sierra Leone, har Mission Afrikas bestyrelse nu valgt at indstille alle projektaktiviteter ved kirken i den kommende tid.

Mission Afrika indstiller projekter i Sierra Leone

En større korruptionssag ramte tidligere på året Det Anglikanske Stift i Bo, Sierra Leone, som er en af Mission Afrikas partnere. Biskoppen og ledende medarbejdere er under anklage for misbrug af midler, der var sendt til kirken fra forskellige donorer – herunder Mission Afrika – under ebola-krisen fra 2014 til 2015. Anklagen drejer sig dels om misbrug af i alt 1,9 millioner kr. og dels om forsøg på bestikkelse af antikorruptionsmyndighederne i landet.

Udover den retslige proces, der endnu ikke er afsluttet, har sagen også ført til store interne splittelser og magtkampe i kirken. Sagen har desuden trukket store overskrifter i de lokale medier.

Partnerskabet bevares

Mission Afrikas bestyrelse har på tre møder hen over foråret forholdt sig til sagen og drøftet, hvilke konsekvenser den skulle få. Bestyrelsen tager sagen meget alvorligt, da korruption og misbrug af midler er særdeles ødelæggende for tilliden og partnerskabet. På det seneste møde den 1. juni 2017 blev det besluttet i udgangspunktet at indstille alle projektaktiviteter ved kirken i de kommende par år og give kirken ro til at komme på benene igen og genopbygge kirkens strukturer, eventuelt i samarbejde med kirkens anglikanske partnere.

Bestyrelsen ønsker ikke at ophæve partnerskabet med kirken ud fra den overbevisning, at et partnerskab så vidt muligt skal fastholdes selv i vanskelige tider. Derfor vil Mission Afrika holde en god og lyttende kontakt til kirken i den kommende periode.

Det er på nuværende tidspunkt håbet, at der kan genoptages egentlige forhandlinger om opstart af nye samarbejdsaktiviteter i 2019.

Det er på nuværende tidspunkt håbet, at der kan genoptages egentlige forhandlinger om opstart af nye samarbejdsaktiviteter i 2019, men der er hos Mission Afrika åbenhed for eventuelt at genoptage aktiviteterne allerede endnu tidligere, hvis kirken er klar til det og ønsker det.

Tak til Mette og Alex

Som en konsekvens af beslutningen om at indstille alle projektaktiviteter i Sierra Leone, vil Mette og Alex Bjergbæk Klausens ansættelse også blive afviklet. Efter deres hjemkomst fra missionærgerningen i Sierra Leone sidste år har de arbejdet i en 20 procents ansættelse for Mission Afrika med henblik på at følge op på det teologiske uddannelsesarbejde i Det Anglikanske Stift i Bo, og det var meningen, at de skulle have fortsat med den opgave i yderligere to år. Det er med stor beklagelse, at deres arbejde nu må stoppe, da de har gjort et særdeles flot stykke arbejde med at styrke og udvikle uddannelsen for kirkens lægledere. Mission Afrika vil gerne sende dem en stor tak for deres indsats og ønsker dem alt det bedste for deres videre virke, der fortsat vil have teologisk uddannelse i Afrika for øje, blot ikke inden for rammerne af Mission Afrika.

Danida er orienteret

Den aktuelle korruptionssag kommer kort tid efter, at vi måtte fortælle om en anden korruptionssag ved kirken (se artiklen her), hvor der var blevet misbrugt 88.500 kr. i forbindelse med det Danida-finansierede HIV/AIDS-projekt, som Mission Afrika har været involveret i over en længere periode.

Også den aktuelle sag har Mission Afrika måttet orientere Danida om, da Mission Afrika via Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling har formidlet i alt 236.000 kr. til ebola-aktiviteter hos Det Anglikanske Stift i Bo. Udover midlerne fra Danida har Mission Afrika støttet kirkens ebola-aktiviteter med yderligere 170.000 kr.

Antikorruptionspolitik under udarbejdelse

Som en yderligere konsekvens af sagen har bestyrelsen valgt at nedsætte et udvalg, der skal formulere en egentlig samlet antikorruptionspolitik for Mission Afrika. Politikken vil blive delt og drøftet med vores partnere, når den foreligger.

Personer, menigheder og grupper, der støtter Mission Afrikas aktiviteter i Sierra Leone fast vil snarest muligt modtage en særskilt henvendelse via brev eller e-mail.