fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Mission Afrika sætter fokus på netværket

Et nyt strategisk fokus på netværk skal lede Mission Afrika videre fra en periode med økonomiske udfordringer. Samtidig forlader generalsekretær Kristian R. Skovmose sin stilling, og sekretariatet reduceres med flere medarbejdere.

Mission Afrika sætter fokus på netværket

Mission Afrika skal være kendt som en levende netværksorganisation. Det skal i fremtiden være lettere for menigheder og enkeltpersoner at komme på banen med initiativer og aktiviteter i forhold til både det danske og det internationale arbejde. Det har Mission Afrikas bestyrelse netop besluttet.

Konkret vil det betyde, at et større ansvar kommer til at hvile på frivilliges skuldre, og at sekretariatets opgave i stigende grad bliver at fremme og understøtte netværksaktiviteter og sætte gode rammer for det frivillige engagement.

– Vi ved, at frivillige gerne vil have ansvar, og det skal vi give dem i endnu højere grad. Det er ikke nyt for Mission Afrika at tænke baglandet og de frivillige tæt ind i det daglige arbejde. Men vi har behov for at styrke dette fokus endnu mere og lade det være vigtigt i alt, hvad vi foretager os, siger Anne Mie Skak Johanson, formand for Mission Afrika.

Generalsekretær træder af

I forlængelse af det strategiske kursskifte er bestyrelsen og generalsekretær Kristian R. Skovmose blevet enige om at afbryde samarbejdet. Kristian R. Skovmose forlader sin stilling for at undgå, at den organisationsform, som han har stået for, skal spænde ben for realiseringen af det nye netværksfokus. Indtil videre er vicegeneralsekretær Peter Fischer-Nielsen konstitueret som generalsekretær.

– Vi er taknemmelige for den indsats, som Kristian har ydet i en periode med store organisatoriske forandringer. Nu skal vi til at træde nye skridt, og vi har i fællesskab vurderet, at der var behov for et lederskifte, siger Anne Mie Skak Johanson.

Læs portrættet: Kristian Skovmose – en mand af kirken

Økonomisk genopretning

Ud over Kristian R. Skovmoses fratrædelse har Mission Afrika valgt at nedlægge yderligere tre en halv stillinger på kontoret i Aarhus. Efter påske forlader partnerkoordinator Carsten Bruhn-Lauritsen, partnerkoordinator Arngeir Langås og ledelsessekretær Anette Drewsen deres stillinger, mens grafiker Orla Møllers stilling til august reduceres til en halvtidsstilling.

Nedskæringerne sker ud fra et ønske om at genoprette organisationens økonomi oven på et dårligt 2014-regnskab og nogle år med presset likviditet.

“Det er svært at sige farvel til dygtige medarbejdere, men det er vigtigt, at Mission Afrika har en sund og god økonomi. Vi vil derfor bruge færre penge på administration og sikre, at flest mulige midler anvendes direkte i vores formålsarbejde,” siger Anne Mie Skak Johanson.

Mission Afrika har af økonomiske årsager også valgt at træde ud af samarbejdet om Konfirmand Aktion, ligesom samarbejdet med ungdomsorganisationen Afrika InTouch også vil blive påvirket.