fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Mission Afrika sætter kurs mod 2020 – og du kan være med

Vær med til at forme Mission Afrikas fremtid ved at sende dine tanker til generalsekretær Peter Fischer-Nielsen inden den 1. september 2015.

Mission Afrika sætter kurs mod 2020 – og du kan være med

Forespørgslen om input til strategiprocessen er udgivet i Nyt til Baglandet nr. 3, juni 2015. Det er også blevet delt og drøftet i forskellige netværksgrupper, bl.a. i Mission Afrikas missionærfellowship og ambassadørkorps.

Der er fortsat stor brug for Mission Afrikas indsats i såvel Afrika som i Danmark. For at sikre at Mission Afrika bliver godt rustet til fremtidens opgaver, indleder vi en strategiproces, som er åben for alle, der har hjerte for Mission Afrika og lyst til at tage del i opgaven. Målet er, at vi skal have udarbejdet en 2020-vision og strategi, der klart formulerer, hvordan vi i de kommende år vil arbejde på tre forskellige områder:

1) Internationalt arbejde
For det første skal vi formulere vores mål med det internationale arbejde. Her tager vi udgangspunkt i vores visionsdokument fra 2012 (”Tro som ringe i vandet”), der blandt andet understreger, at vi har en missionsopgave i såvel Afrika som Danmark, og at vi har et såkaldt holistisk missionssyn, hvor både ord og handlinger er vigtige dele af evangeliets forkyndelse. Dokumentet siger også, at vi vil arbejde i respekt for vores afrikanske partnere, og at samarbejdet skal være præget af ligeværdighed. Mere specifikt har bestyrelsen vedtaget, at vi fortsat særligt ønsker at samarbejde med kirker og organisationer i Vestafrika, og at temaet omkring kristen-muslimske relationer fortsat skal være i fokus. Vi ønsker at arbejde videre med det udgangspunkt, men vi har brug for at blive mere konkrete omkring, hvordan vi i de kommende år skal leve målsætningerne ud. 

2) Netværk og frivillige
For det andet skal vi blive skarpe på, hvordan vi kan give bedre plads til netværk og frivillighed. Tidligere i år meldte vi ud, at vi gerne vil kendes som en levende netværksorganisation. Det betyder, at vi vil inddrage flere frivillige og lægge mere ansvar ud til frivillige på den danske såvel som på den internationale scene. Nu skal vi mere konkret formulere, hvordan vi vil gøre det, og hvilke rammer der skal være for det frivillige engagement. Vi har i år valgt at opsige den nuværende samarbejdsaftale med Afrika InTouch, og vi har derfor også behov for at se på, hvordan vi kan indtænke børn og unge i fremtidens Mission Afrika.

3) Genbrugsarbejdet
Endelig – for det tredje – skal vi også huske at tænke genbrugsarbejdet tæt ind i fremtidens planer. Genbrugsbutikkerne er en meget vigtig indtægtskilde til Mission Afrikas arbejde, men butiksmedarbejderne spiller også en central rolle i forhold til at præsentere danske byer og lokalsamfund for Mission Afrika. Bestyrelsen har tidligere på året godkendt en genbrugsstrategi, og tankerne og intentionerne fra den vil vi gerne tænke med ind i en overordnet 2020-vision og strategi for Mission Afrika.

Det er udgangspunktet. Nu vil vi gerne høre, hvor du synes, at Mission Afrika skal hen inden for de tre områder, som her er nævnt. Hvad er det for en organisation, som du ser for dig, hvis du kigger frem mod 2020? Indtil den 1. september er alle, der har noget på hjerte velkomne til at skrive en e-mail til mig på pfn@missionafrika.dk med forslag, tanker og ideer. Du kan skrive på egne vegne, eller I kan drøfte emnet i kredsen, genbrugsbutikken eller menigheden og sende jeres input samlet.

På års- og repræsentantskabsmødet den 12. september vil vi præsentere første skridt, nemlig en kortfattet 2020-vision for Mission Afrika, der blandt andet bygger på de tilbagemeldinger, som vi har modtaget fra jer. Derefter vil vi gå i gang med mere konkrete strategier for de tre nævnte områder (det internationale arbejde, netværk og genbrug), og i den forbindelse kommer der en ny ”lytterunde”. Vi regner med at være helt i mål med visions- og strategiprocessen i foråret 2016.

På forhånd vil jeg sige tak for alle indspil i processen. Ud over det danske bagland og netværk vil de internationale partnere, sekretariatsmedarbejderne og missionærerne også blive taget med på råd. I sidste ende er det bestyrelsens ansvar at formulere og godkende en retning for Mission Afrika, men det kan kun ske efter, at alle, der i det daglige udgør Mission Afrika, har fået mulighed for at komme til orde.

Send dine tanker om fremtidens Mission Afrika til generalsekretær Peter Fischer-Nielsen på pfn@missionafrika.dk inden den 1. september. Tag evt. udgangspunkt i disse spørgsmål:

 

  1. Hvilke drømme har du for fremtidens Mission Afrika?
  2. Hvad bør være kendetegnende for Mission Afrikas internationale engagement?
  3. Hvordan kan Mission Afrika give bedre plads til frivillige?
  4. Hvilken rolle kan genbrugsarbejdet fremadrettet spille i Mission Afrika?