fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedForrige indlæg:

Mission Afrika sender medarbejderne hjem

Lukningen af organisationens genbrugsbutikker presser økonomien.

Mission Afrika sender medarbejderne hjem

English version below

”Coronavirusen spreder sig med høj hast, og Mission Afrika har de sidste uger forsøgt at skabe os et overblik over konsekvenserne for os i coronakrisen. Da vi ikke kan se hvor lang tid vi er nødt til at lukke vores væsentligste indtægtskilde, nemlig de 65 genbrugsbutikker, samtidigt med vi mister store summer på driften, er vi nødt til at sende vore medarbejdere på hovedkontoret i Århus hjem med fuld løn. Det gør bestyrelsen, for at undgå fyringer vha. en af de pakker regeringen har lavet til os”, fortæller formanden for Mission Afrika Anne Mie Skak Johanson.

Mission Afrika så ved bestyrelsesmødet fredag på forskellige scenarier for fremtiden, og har besluttet at næsten alle medarbejdere sendes hjem – også de udsendte. Dog bibeholdes et nødberedskab med generalsekretær Henrik Engelbrekt Refshauge på hjemmekontoret, så kontakten til de 1700 frivillige i genbrug, venner, partnere og presse kan opretholdes på nødblus.

Formand Anne Mie Skak Johanson underskriver partnerskabsaftalen med LCCN

”Vi havde allerede oplevet store ting med vore venner og partnere i 2020. F.eks. er jeg selv lige vendt hjem fra en rejse i Nigeria, hvor vi underskrev en ny partnerskabsaftale foran alle biskopper og 50.000 kristne fra den lutherske kirke i landet. Den glædede vi os til at gå i gang med at implementere. Derfor er vi utroligt overraskede, kede af det og forundrede over, at være nødt til at tage denne drastiske beslutning i bestyrelsen. Jeg tror aldrig det er sket før i Mission Afrikas 108-årige historie, og det er svært at kapere, men dog vores virkelighed,” fortæller formanden.

”Vi frygter også, at corona kan få konsekvenser i de lande hvor vore partnere virker. Vi ved, at krisen kommer til at få stor indvirkning på Mission Afrika som organisation ude og hjemme. Men Mission Afrika har tidligere i sin historie været i situationer, som så helt uoverkommelige ud. Helt fra starten var Mission Afrika et projekt, der så helt umuligt ud. Da Afrikas lande blev selvstændige og meget af arbejdet blev nationaliseret, så det ud som om Mission Afrika ikke længere havde berettigelse. Men der blev fundet nye veje. Derfor er vi nødt til at have håb til Gud, selvom det er tungt at sende dygtige medarbejdere hjem,” slutter Mission Afrikas formand Anne Mie Skak Johanson.

Støt Mission Afrika her

 

English version:

Dear Friends and partners

Greeting in the name of Christ.

The Covid-19 virus is spreading rapidly in our world and Denmark is no exception. In recent weeks Mission Afrika has been trying to get an overview of the consequences of the corona crisis.
The 65 second-hand stores of Mission Afrika who are the main source of income are all closed for a unknow period due to this crisis. This has caused a drastically drop in income, and the board of Mission Afrika has therefore decided to send her employees at the headquarters in Aarhus on a technical leave for an unknow period.

Consequently, the office of Mission Afrika will be closed for an unknown period. However, the general secretary, Henrik Engelbrekt Refshauge is maintained in his home office, so that contact with friends, partners and the press can be maintained on a minimum level.

Mission Afrika’s chairperson Anne Mie Skak Johanson pronounces “We also fear that corona can have consequences in the countries where our partners operate. We know that the crisis will have a major impact on Mission Afrika as an organization at home and abroad. But Mission Afrika, in its history, has been in situations that looked utterly prohibitive. From the very beginning Mission Afrika was a project that looked absolutely impossible. When Africa’s countries became independent and much of the work was nationalized, Mission Afrika no longer seemed justified. But new ways were found. That is why we have to have trust in God, even if it is difficult to send skilled employees home,”

This crisis will have a long-term impact on Mission Afrika financially, however we hope that we before June have more detailed information to share.

Let us stay united in the Lord and pray for those who are experiencing the effects of the Covid-19 world-wide, for Denmark, Afrika, Middle East and for our organizations.

Blessings from Mission Afrika

Henrik Engelbrekt Refshauge
Generalsekretær

”I Mission Afrika kan jeg være katalysator for at mennesker kan tage imod Kristus i den kontekst og kultur, der er deres.”