fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nej til lukning af migrantudvalg

Det gør ondt langt ind i sjælen, at kirkeministeren lukker det lovforberedende udvalg i Kirkeministeriet.

Nej til lukning af migrantudvalg

Udvalget skal se nærmere på anbefalingerne fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd (MKR) om integration af migranterne i folkekirken og var godt på vej, men siden folketingsvalget i 2019 har kirkeministeriet syltet udvalget – og nu bliver det lukket på et tidspunkt, hvor vi aldrig har haft mere brug for at åbne og udvide folkekirkens blik og indsats for de mange kristne migranter, der kommer til vores kongerige. Faktisk er der 1 % flere kristne end muslimske migranter i vort land.
Derfor er der mange temaer, vi har brug for afklaring af. Nogle af dem er:
1. Hvordan kan vi åbne folkekirken op for dobbelt medlemskab? Det har været et af de helt store samtaletemaer de sidste år.
2. Hvordan sikrer vi en god pastoral betjening af mennesker med en anden kultur og et andet sprog? Kan lægpersoner f.eks. midlertidigt holde gudstjenester for flygtninge og migranter?
3. Evaluering og oprettelse af særlige præstestillinger med fokus på migrantkristne.
4. Mulighed for at en migrantmenighed kan blive associeret til folkekirken.
5. Støtte af en it-infrastruktur til uddannelse mellem migrantmenighederne.
6. Skræddersyede teologiske støtteinitiativer som f.eks. efteruddannelse af danske og migrantpræster – både lokalt og gennem rejser ud til det tværkulturelle møde.
Der er et kæmpe behov for hjælp. Mission Afrika har sammen med Det Mellemkirkelige Råd sat ind for at hjælpe de ca. 250 migrantmenigheder. Partnerkoordinator Clement Dachet har i flere år bevæget sig i det politiske miljø, faciliteret og udfordret samtalen på overordnet plan i netværksaktiviteter, og han er mentor for flere migrantpræster. Desuden har vi netop ansat en netværksmedarbejder, for at øge indsatsen blandt de kristne 2. generationsmigranter. De er født i Danmark, så ude er de danskere, men hjemme er de måske afrikanere. Nogle kommer fra en meget konservativ kristen baggrund og kæmper med den danske sekularisme. Hvor hører de hjemme?
Måske kunne folkekirken også lære noget af migrantmenighederne om relationelle menighedsfælleskaber, frivillighed, fleksible gudstjenesteformer der giver plads til forskellighed osv.
Lad os få dette og mange andre udvalg i gang, for at vi kan lære af og hjælpe de kristne migranter i vort land.

Henrik Engelbrekt Refshauge
Generalsekretær

”I Mission Afrika kan jeg være katalysator for at mennesker kan tage imod Kristus i den kontekst og kultur, der er deres.”