Carl Johannes Lind (1933 – 2021)

Johannes Lind fik sin teologiske eksamen i 1959, hvorefter han var hjælpepræst i et par år, inden han tog til Grønland og var præst i Nuuk i 3 år. Efter hjemkomsten herfra var han præst en halv snes år herhjemme, inden han og hans kone Annalise rejste til Nigeria i 1974. Her arbejdede de de næste 4 – 5 år som missionærer i Kristi Lutherske Kirke. Han ydede en fantastisk indsats med at nyudvikle TEE programmet – Theological Education by Extension. Det var en ny tilgang til undervisning af vore evangelister, som der på det tidspunkt var omkring 800 af. De trængte alle til mere undervisning, og der var ingen chancer for, at de kunne få det på det begrænsede antal bibelskoler, som var til rådighed i kirken. Derfor måtte de undervises hjemme, og det krævede særligt tilrettelagte bøger, der gjorde det muligt for uerfarne læsere at forstå. Han nåede også ud til distrikterne, hvor han fik organiseret grupperne, som var meget glade for at kunne blive undervist hjemmefra. Han nåede at få en rigtig god indsigt i nigerianernes måde at tænke på.
Efter hjemkomsten i 1978 blev han en kort overgang forstander på Løgumkloster Højskole, inden han blev præst i Esbjerg. Han og Annalise var involveret i arbejdet med at gøre det lettere for nogle af de mange flygtninge fra det fjerne Østen. Mange af dem kom til at betragte dem som deres danske far og mor.
Ære være Johannes Linds minde

Elisabeth Holtegaard