Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nigeria: Ærkebiskop opfordrer til fred og forsoning

- Volden sår frø af had i vores land. Vi opfordrer alle til at respektere menneskelivets ukrænkelighed, siger ærkebiskop for Kristi Lutherske Kirke i Nigeria, Musa Filibus, i et hyrdebrev til kirkens 2,2 millioner medlemmer.

Nigeria: Ærkebiskop opfordrer til fred og forsoning

Den 11. juli angreb nomadehyrder en række landsbyer i Nigeria. Hundredvis af mennesker blev dræbt, heraf 380 medlemmer af Kristi Lutherske Kirke i Nigeria, som Mission Afrika samarbejder med.

Læs Mission Afrikas pressemeddelelse om sagen her.

Flere er blevet dræbt i bagholdsangreb, når bønder skal ud og høste deres marker. Det er høsttid i Nigeria, men de fordrevne tør ikke vende tilbage til deres landsbyer og marker. Det kan udløse en sultkatastrofe.

Læs om de tusindvis af fordrevne her.

Ærkebiskop Musa Filibus fra Kristi Lutherske Kirke i Nigeria samlede hurtigt sit råd og skrev et hyrdebrev til kirkens mange medarbejdere og 2,2 millioner medlemmer. Hyrdebrevet slutter med opfordring til en periode med bøn og faste, som netop er afsluttet.

Læs mere om Kristi Lutherske Kirke her.

Vi bringer hyrdebrevet i dansk oversættelse her.


Hyrdebrev fra biskoppernes råd i Kristi Lutherske Kirke i Nigeria (LCCN), som følge af et ekstraordinært møde i kirkens hovedkvarter i Numan, Adamawa State, mandag d. 18. juli 2018.

Til alle præster, ledere og medlemmer af Kristi Lutherske Kirke i Nigeria og venner. Må Guds nåde og fred blive jer rigeligt til del i Kristus Jesus, amen.

Vi er dybt foruroligede over de ukontrollerede voldelige angreb på vores landsbysamfund af tungt bevæbnede folk, der beskrives som ”Fulani-hyrder” (”Fulani Herdsmen”). Vore tanker og bønner er hos alle dem, hvis familier, venner og naboer er blevet myrdet i disse voldelige angreb. Vi beder Gud den almægtige om at give evig hvile til de dræbte og trøste os alle. Vi husker tillige de tusindvis af mennesker, som er blevet tvunget til at forlade deres forfædres hjemstavn, og som lider, mange med ringe eller ingen hjælp fra nogen kanter.

Desværre er de fordrevne, der for det meste er bønder, blevet tvunget til at opgive deres erhverv på grund af angrebene eller risiko for angreb. Vi er meget forpinte over det forfærdelige, der er sket i vores land, som hidtil har været kendt for at være fredeligt og sikkert for alle mennesker, uanset religion, kulturel baggrund og politisk overbevisning.

Som det mest tragiske mærker vi, at disse modbydelige handlinger sår frø af had i vores land og fuldstændig tilsidesætter menneskelivets ukrænkelighed. Når vi tror på Jesus Kristus kender vi Bibelens lære om, at vi deler en fælles menneskelighed, skabt af Gud. I Ezekiels bog, kapitel 18, vers 4, siger Gud: ”Alle menneskers liv tilhører mig…” I Salmernes bog 24:1 proklameres det at: ”Jorden, med alt hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren”.

Vold og blodsudgydelser er derfor intet mindre end synd – et brud med Guds ønske for menneskeheden, og en benægtelse af den sandhed, at livet tilhører Gud alene.

Vores indtrængende opfordring
Vi fastholder kirkens indtrængende opfordring til Nigerias regering om at iværksætte proaktive foranstaltninger og handlinger, der kan gribe ind og stoppe disse ”Fulani-hyrders” forehavende.

Regeringen er beføjet og forpligtet af forfatningen til at beskytte landets borgere mod enhver form for vold, enten den kommer indefra eller udefra. Den må ikke svigte sit forfatningsmæssige ansvar.

Vi opfordrer desuden regeringen til hurtigst muligt at levere nødhjælp til de internt fordrevne og arbejde hen imod en sikker genhusning i deres oprindelige hjemstavne. Vi opfordrer alle politiske, religiøse og traditionelle ledere til at rejse sig for straks at stoppe disse voldelige angreb. Blodsudgydelser i vores land må ikke tolereres. Mens vi beder for sikkerhedsstyrkerne, opfordrer vi dem til at være upartiske i udførelsen af deres pligt til at beskytte Nigerias liv, ejendomme og territorium.

Som kirke beder vi fortsat om Guds overnaturlige indgreb i denne forfærdelige situation. Derfor opfordres alle medlemmer til at gå i særlig bøn og faste fra 23. til 25. juli 2018. Samtidig vil vi fortsat yde aktiv og solidarisk omsorg mod dem, der er direkte berørt af de voldelige angreb. Vi hylder alle værtsfamilier og -samfund, som støtter de fordrevne. Vi opfordrer alle til at respektere menneskelivets ukrænkelighed ved at afstå fra enhver handling, der krænker deres medmennesker. Lad os forsat være talsmænd for tolerance, fred og fredelig sameksistens, mens vi fortsat er på vagt over for medmenneskelighedens fjender.

Vi beder Gud om at besøge, tilgive og helbrede vort land efter de grusomheder, der er begået mod uskyldige mennesker, og at fred og kærlighed må sejre over vold og had. Amen.

Underskrevet af:

Musa Panti Filibus, PhD
Ærkebiskop og formand for Biskoppernes Råd

Benjamin J. Fuduta
Sekretær for Biskoppernes Råd