fbpx

Din nødhjælpspakke kan redde corona-udsatte i Afrika

"Jeg er nødt til at gå på markedet hver dag, enten for at sælge lidt brænde eller blive hyret som daglejer. Men nu er der lockdown, og jeg kan ikke få råd til købe mad, sæbe og masker til min familie."

- fortæller en nigeriansk far til Mission Afrika

Du kan give en nødhjælpspakke for kun 200 kroner. 

Så får en familie i Vestafrika en coronapakke, der rækker til en hel måned. 

  • Mad
  • Masker
  • Små vandtanke til håndvask

Familier i Mali får små vandtanke til håndvask

Mission Afrikas partnere i Afrika, fortæller om massive udfordringer:

  • Der er en støt stigning i antallet af smittede personer og dødsfald
  • De dårligst stillede familier kan ikke overleve, fordi de fleste lande, vi arbejder i, er i total lockdown
  • Der er fortsat masser af religiøse og etniske konflikter. 

Folkekirken hjælper også

Viborg Stift har et særligt forhold til kirken i Nigeria, og støtter den. Her ses ærkebiskop Musa Filibus sammen med biskop Henrik Stubkjær.

Lad os være gavmilde
Biskop Henrik Stubkjær appellerer til menigheder om at engagere sig i indsamlingen, der koordineres af Mission Afrika.

”Det er vigtigt, at vi som kirke i den privilegerede del af verden, bakker op om vores kristne brødre og søstre, der lever under vanskelige vilkår andre steder på kloden.

Paulus lærer os at tænke om kirken som et legeme – lider én legemsdel, så lider også alle de andre. Lige nu lider vores venner i Nigeria. De har brug for vores støtte til at kunne hjælpe nødlidende i deres land.

Lad os være gavmilde både med vores forbøn og med vores penge!”

Vil du hjælpe en nødstedt familie? Det er nemt.  

Din nødhjælpspakke kan hjælpe en hel familie:
50 kroner rækker til en uge
200 kroner rækker til en hel måned
  • mad
  • ansigtsmasker
  • håndsæbe og desinfektionsmidler 
  • informationer om Covid-19.

Når du og andre har givet nødhjælpspakker, bliver de delt ud sammen med informationsmateriale – f.eks. videoer om Covid-19, så folk bliver oplyst om sandheden.

Grupper af unge, kvinder og kristne ledere inddrages som frivillige til at uddele nødhjælpspakker.

Mål for indsamling - du kan gøre drømmen til virkelighed

Kirkerne tænder lys i mørket - fx i Nigeria

”Vi er nødt til at reagere som samfund og kirke, både mod Covid-19 og mod de mange religiøse og etniske konflikter, der fortsætter i vores land uanset den nye virus,” fortæller ærkebiskop Musa Filibus.

De over 100 evangelister i den lutherske kirke i Nigeria er til stede lokalt og uddeler mad, masker og hygiejnemidler og deler sandfærdige informationer om corona-virus. Pengene kommer fra en fond, kirken har etableret. 

”De få rige i vores menighed hjælper. Forleden donerede en privat kvinde 5 motorcykler, for at vi kan nå ud til de små landsbyer. Men fonden tømmes hurtigt, så vi appellerer til Mission Afrikas venner, om at give os hjælp til at fylde fonden, så vi kan nå ud til de mange fattige”, bønfalder ærkebiskoppen.

Musa Filibus - ærkebiskop i Kristi Lutherske Kirke i Nigeria.

Generalsekretær og præst, Henrik Engelbrekt Refshauge ved LCCNs kirkemøde i februar, den dag det første coronaudbrud viste sig i Nigeria.

Derfor er der brug for oplysning og nødhjælp:

På trods af der er oplysninger tilgængelig online, er de fleste mennesker i slumområder, små byer og landdistrikter stadig ikke i stand til at få adgang til oplysningerne på grund af sprogbarriere. Men lokalbefolkningen er også skeptiske, fordi nogle indflydelsesrige ledere gør det vanskeligt for folk at tage Covid-19 alvorligt og følge retningslinjerne.

Derfor er der et kæmpe behov for at informere og modvirke myter og bremse falske informationer om corona-virus i Afrika. Der huserer bunker af ”fake news” og konspirationsteorier. Nogle påstår sygdommen stammer fra 5G-telenetværk. Nogle spiser gammeldags malaria-piller, som slet ikke virker. Andre råber ”CORONA” efter de hvide, fordi de mener, det er de hvide og riges sygdom. Mange muslimer påstår, der slet ikke er en sygdom. Det er bare en måde at forfølge islam på, så de ikke må samles og bede. Derfor tør mange ikke melde sig, når de rent faktisk bliver syge, af frygt for at blive stigmatiserede af samfundet.

De afrikanske lande har kun ganske få testkits, så de kan finde ud af, om folk er syge. Derfor er der formentligt umådelige mørketal og regeringerne har intet reelt overblik over, hvor mange syge der er. En ting er sikkert: Det er en kolossal udfordring at holde afstand og holde en høj hygiejne, så der er gode muligheder for at sygdommen kan sprede død og forarmelse. 


Ved siden af de voldsomme pandemi-udfordringer, er der stadigt terrorisme, kidnapning, etniske og religiøse konflikter, og oversvømmelser, der ødelagde markafgrøder i mange samfund. Mennesker mangler huse.


Kirkerne tager et stort samfundsansvar

Kirkernes kommunikationsafdelinger producerer oplysningsmateriale på lokale sprog – også døvesprog, der vises på sociale medier. Desuden produceres bannere, plakater, løbesedler mv, der kan forstås af gruppen med svage læseevner.


Hvem er Mission Afrika?
Mission Afrika er en af Folkekirkens organisationer. Vores mål er at dele den kristne tro og forbedre levevilkårene for verdens fattigste mennesker.

Vores primære fokus er langsigtet følgeskab og fællesskab med vores partnere, udmøntet i forkyndelse, konkrete udviklingsprojekter såsom uddannelse, landbrugsudvikling, sundhed, styrkelse af lederskab, omsorg for nødlidende mv.

Alle vores aktiviteter sker i tæt samarbejde med vores partnere, hvoraf de fleste er kirker. Kirkerne har ofte stor troværdighed i lokalsamfundet og det øger muligheden for at vores projekter lykkes og hjælpen rækker så langt som muligt. Vores resultater øges via kirkernes store kontaktflade, der også indbefatter kontakt til andre religioner og politiske partier.

Læs mere om Mission Afrika her