fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Inputs til ny dansk udviklingspolitisk strategi

Vi er som civilsamfund blevet spurgt om at komme med inputs til den nye strategi frem mod 2030 til udenrigspolitisk udvalg.

Inputs til ny dansk udviklingspolitisk strategi

Mission Afrika arbejder med de 5 F’er som ”velgørende organisation”: Frivillige, Formidling, Faglighed, Fundraising og Folketing (lobbyarbejde). Og som kristne kunne vi tilføje et sjette F: Forkyndelse.

Vi har de sidste år prøvet at gøre vores stemme mere og mere gældende i lobbyarbejdet i statsadministrationen. I sidste uge kom vi med inputs til den nye danske udviklingspolitik, hvor vi nævner 5 fokuspunkter:

1) Den nye udviklingspolitiske strategi må genoverveje hvilke lande vi engagerer os i. Verdensmålene hænger i en tynd tråd i og syd for Sahelbæltet, hvor situationen er utrolig skrøbelig. Staterne vakler og situationen er f.eks. meget kritisk i Den Centralafrikanske republik med 4 styrende rebelgrupper og mængder af terror. De tidligere koloniherrer bruger landet som stedfortræder, og der er reel frygt for at en Syrien-lignende situation udspiller sig i landet. Man tænker slet ikke på corona. Der er andet, der fylder.
Landet og vores partnere har brug for støtte på alle tænkelige måder, men landet figurerer ikke aktivt i Danmarks udviklingsbistand. Der er brug for en massiv tilstedeværelse med konfliktforebyggelse og inter-religiøse dialog i samarbejde med vi NGO’er , der har været til stede i mange år, og forsøger at kapacitetsopbygge vore lokale partnere, der også er præget af svaghed og krisetilstand.

 

Verdensmål

2) Reelle Partnerskaber: Vi har den solide kontakt og opfølgning på projekter gennem de lokale lutherske kirker, vi samarbejder med i Afrika. De har høj hierarkisk status og dermed taleret i samfundet på alle niveauer. Derfor bliver der lyttet til dem. På den måde kan Danmark bære vore sunde værdier videre.
F.eks. startede Mission Afrika for godt 100 år siden den lutherske kirke i Nigeria, hvor der nu er 3 mio. medlemmer. Det var biskopper og præster i den kirke, som var de første til at oplyse om corona, værnemidler, afstand etc. Ærkebiskoppens videoer blev delt og set af titusinder længe før Nigerias regering kom i gang. Vores coronaindsats nåede dybt ind i det kolossale nigerianske samfund gennem vor partner.

Derfor må den nye udviklingspolitiske strategi styrke og udvikle partnerskaber og give opbakningen til det lokale arbejde, rettighedsforkæmpere, trosbaserede organisationer som sikrer, at den bæredygtige udvikling bidder sig fast. Hvordan definerer man et reelt partnerskab?
Vi arbejder med partnerskaber der er præget af:

  1. Langtidsforhold og en indbyrdes lærende kultur
  2. Dyb gensidighed og ansvar for mål gennem klare fælles vision, mission, værdier og strategi
  3. Funktionelle strukturer med klare roller og ansvarsområder i en organisatorisk integritet, der skaber fællesskab om beslutninger
  4. Delte ressourcer omkring kapacitet og kompetence
  5. Effektivt og troværdigt lederskab gennem åbenhed, tillid, respekt, integritet, ligeværd/lighed og gennemsigtighed
Verdensmål

Men det skal være reelle partnerskaber. Ikke bare supporterende, hvor vi sender penge. Der skal være ligeværdighed, selvom det er en kæmpe udfordring, når vi kommer med baglommen ”fuld af penge”. Derfor må selv fundraising være lokal forankret, og der kan skabes masser af afrikanske virksomheder gennem danske virksomheders kapacitetsopbygning.

 

3) Den nye udviklingspolitiske strategi skal tage fokus i, hvad Afrika har brug for og ikke vore ønsker. Ejerskabet må ligge ude hos dem, så det bliver bæredygtigt og lokal forankret. Derfor er vi også nødt til at have en bredere tilgang til støtten, så den ikke er underlagt regeringens geografiske eller politiske prioriteringer, men rummer bredere temaer, end dem vi forestiller os fra dansk politisk side. Verden er så foranderlig. Lad partnerne selv komme på banen og få ejerskab, i stedet for vi i Danmark tror vi bedst ved, hvad de har brug for. Der er en kultur til forskel, som vi kun forstår gennem lange, solide medvandringer. Mission Afrika har været til stede i 109 år, og vi lærer stadigt mere. Der skal være en gensidighed, selvom vi har en ekspertise og viden.

 

4) Forfulgte kristne, tros- og religionsfrihed samt fredsprojekter/konfliktforebyggelse
Millioner af mennesker er ramt af de økonomiske følgevirkninger af corona. Nigeria forventer f.eks. en hungersnød i 2021, fordi høsten også har slået fejl. Men lige nu er disse temaer slet ikke på dagsordenen, fordi deres dagligdag er fyldt af de etniske udrensninger mod kristne i Nord. Det styrer dagligdagen. Derfor må udviklingsstrategien styrke kampen for de forfulgte kristne og generelt Tros- og religionsfrihed samt fredsprojekter/konfliktforebyggelse. Mission Afrika driver fredsprojekter i f.eks. Nordcameroun og Nordnigeria, hvor Boko Haram hærger. Her mødes religiøse ledere og bremser de unges involvering i terror- og rebelbanderne, fordi de får uddannelsesmuligheder mv. Mission Afrika har sammen med partnerkirkerne mange gode konkrete eksempler på aktiviteter og projekter, som bidrager til at skabe dialog og forebygge radikalisering lige fra fodboldturneringer over indkomstskabende aktiviteter, hjælp til gadebørn og uddannelse – projekter og aktiviteter hvori både unge kristne og muslimer deltager.

Mange af Mission Afrikas projekter og aktiviteter arbejder i nexus mellem nødhjælp og langsigtet udviklingsbistand – men favner også det man nu kalder trippel nexus, hvor der også er vægt på freds- og forsoningsdimensionen.

Migration bør blive et centralt tema i den ny strategi. Vi forebygger migration i og syd for Sahelbæltet ved at skabe langsigtede og bæredygtige løsninger for lokale befolkningsgrupper – især kvinder – så de ikke tvinges til at forlade deres hjem pga. sult og nød eller til trafficking.
Det sker i det små med indkomstskabende aktiviteter – geder, høns, kompost etc. –med det sigte at opbygge modeller, som kan inspirere eller helt overtages af de lokale og nationale myndigheder.
Via disse aktiviteter oplever kvinderne i lokalsamfundet at de får en stærkere stemme og indflydelse på eget liv og beslutninger – f.eks. i forhold til at sikre skolegang til piger, forebygge for tidlige ægteskaber og vold i ægteskaberne.

Vi opbygger resiliens i de små lokalsamfund, som kan være afgørende i en ofte udfordrende og vanskelig politisk, økonomisk og religiøs kontekst.

Trafficking: 99% af de kvinder, der er prostituerede i Københavns natteliv kommer fra Nigeria. De er lokket herop med falske løfter. Vi må arbejde for at give dem safe-houses hjemme i Nigeria, samt give kirkenes- og de politiske ledere oplysning om denne type migration i samarbejde med den lokale lutherske kirke i Nigeria og den danske NGO Exist. Vi modstår ulykkelige migranter i vores eget land, når vi hjælper lokalt.

 

5) Endelig er det vigtigt at udviklingsstrategien sikrer civilsamfundets evne til at nå ud til det frivillige bagland i den danske befolkning, som ellers ikke stifter bekendtskab med dansk udviklingsbistand. F.eks. i Mission Afrikas 63 genbrugsbutikker, hvor næsten 2000 frivillige dagligt helt konkret har den danske udviklingsbistand i deres hænder, når de sælger tøj, møbler og andre lækre varer, med det formål at sende så meget som muligt til Afrika. Vi har været med da genbrug startede for 36 år siden, og oplever dette netværk ikke må glemmes. Her møder vi også tusindvis af kunder, der bliver tændt for retail, genbrug, bæredygtighed mv.

Vore unge frivillige kører selv partnerskaber, og de spørger efter uddannelse og udrustning, så de kan navigere i internationale projektarbejder f.eks. monitorering, fundraising mv.

Via den frivillige indsats herhjemme oplever partnerorganisationerne og målgrupperne i f.eks. Mali, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Nigeria, Sierra Leone og Uganda en solidaritet og empati som er en vigtig støtte i vanskelige og udfordrende situationer. Samtidigt kommer det danske bagland i kontakt med de mange stærke partnere og mennesker som lokalt gør et kæmpe arbejde for at skabe varige og bæredygtige forandringer.

Generalsekretær Henrik Engelbrekt Refshauge

 

Henrik Engelbrekt Refshauge
Generalsekretær

”I Mission Afrika kan jeg være katalysator for at mennesker kan tage imod Kristus i den kontekst og kultur, der er deres.”