fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra bestyrelsen 11. april 2014

Nyt fra bestyrelsen, april 2014

Temadrøftelse
Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af Mission Afrikas engagement og prioriteringer i fremtiden. Generalsekretæren præsenterede et overblik i tal og tabeller over vores nuværende virke. Vigtige spørgsmål kom derefter på bordet som for eksempel: Hvordan skal Mission Afrikas mål vægtes i forhold til hinanden? Hvilke samarbejdsområder skal Mission Afrika satse på i fremtiden? Hvordan kan vi samordne vore prioriteringer med vore partneres prioriteringer? I hvor høj grad skal Mission Afrika være en slags netværksfacilitator, som fagligt og økonomisk bringer partnere, personer og aktiviteter sammen? Der kom allerede ved dette møde en spændende drøftelse i gang, og drøftelsen vil fortsætte ved næste bestyrelsesmøde i maj med det i sigte, at mål og spørgsmål skal tages videre til årsmødet i september.

Økonomi
Der blev fremlagt et foreløbigt udkast til regnskab for 2013. Som det ser ud i øjeblikket, må vi se i øjnene, at vi ender op med et underskud på ca. 300.000 kr. Personlige gaver og penge fra arv kom ikke i hus i 2013, som forventet i budgettet. Likviditeten skal også fortsat følges nøje.

Et udkast til en ny formular vedrørende gavebreve blev fremlagt og godkendt. Den nye formular udtrykker sig klarere i forhold til SKAT’s regler og ISOBRO’s anbefalinger.

Personale
Der har i længere tid været arbejdet med tydelighed i ansættelsesprocedurer. Sekretariatet fremlagde et udkast, som gør det tydeligere, hvem der gør hvad og hvornår i forbindelse med nye ansættelser. Udkastet blev godkendt med få rettelser.

Mission Afrika Dag og Årsmøde
Der kom meget positive evalueringer fra Mission Afrika Dag 1. marts i Herning. Mange har givet udtryk for stor tilfredshed med dagens program og den gode stemning i det hele taget. Bestyrelsen fik efter sin egen evaluering af dagen fremlagt to dokumenter, som efter en drøftelse blev godkendt:

For der første blev der fremlagt et koncept for de to dage med formål og tid og sted. Mission Afrika Dag afholdes på skiftende lokaliteter. Placeringen bør være steder, hvor der er et stort Mission Afrika bagland. Dagen skal ligge i foråret og gerne første lørdag i marts. Årsmødet skal fortsat afholdes på Diakonhøjskolen i Højbjerg på det tidspunkt, som er fastsat i vedtægterne.

For det andet blev der fremlagt et kommissorium for udvalget for Mission Afrika Dag og Mission Afrikas års- og repræsentantskabsmøde. Udvalget har et løbende ansvar for planlægning og afvikling af de to store møder. Udvalget består af 5-10 medlemmer, hvoraf to skal være fra bestyrelsen og to fra sekretariatet. Der skal desuden minimum være to repræsentanter fra baglandet, men gerne flere. Udvalget vil kunne supplere sig, som det ønsker.

Nye vedtægter
Bestyrelsen drøftede nye ændringer til de ændringer af vedtægterne, som lovudvalget har barslet med. Meningen er nu, at forslaget sendes ud i høring, så det kan være klar til fremlæggelse på repræsentantskabsmødet i september.

Thomas Hansen, formand for bestyrelsen