fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra bestyrelsen 11. juni 2014

Bestyrelsen drøftede forud for den egentlige budgetlægning for 2015 en budgetramme, som på hovedlinjer fastlægger niveauet for forventede indtægter og udgifter. Rammen for indtægter er udvidet på genbrugsområdet med kr. 400.000, mens personlige gaver og skønnede arveindtægter samlet fastlægges uændret i forhold til forventningerne for 2014.

På udgiftssiden lægges der op til generelle besparelser såvel ude som hjemme med det formål at forbedre MA’s likviditet og dermed spare renteudgifter til finansiering af den løbende drift.

Fra årsmødeudvalget blev der fremlagt planer for års- og repræsentantskabsmødet i 2015. Tidspunktet vil være lørdag den 12. september på Diakonhøjskolen.  Mission Afrika Dagen vil forsøges afholdt i samarbejde med Afrika inTouch en weekend i foråret.  Disse planer godkendtes af bestyrelsen.

Møde med Nemuel Babba

Den anden del af bestyrelsesmødet bestod i en drøftelse med ærkebiskop Nemuel Babba fra Kristi Lutherske Kirke i Nigeria. Denne var på gennemrejse og bestyrelsen havde derfor aftalt at mødes med ham.

Sikkerhedssituationen blev drøftet grundigt!  Ærkebiskop Nemuel kunne berette at sikkerhedssituationen fortsat er alvorlig på grund af terrorisme fra Boko Haram. For de nuværende missionærer råder han til, at de stadig kan blive så længe, de ønsker det, og så længe vores koordinator kan komme ud. Men LCCN kan ikke godkende nye udsendige pt..

Det fremtidige samarbejde mellem LCCN og Mission Afrika blev drøftet. Hovedspørgsmålet er, hvad vi kan gøre sammen.

Ærkebiskoppen redegjorde for nogle udfordringer i samarbejdet, som han ser det og oplever det. En af disse udfordringer er, at myndighederne løbende fører kontrol af pengestrømme, og da det er LCCNs hovedkontor, der alene kan operere som juridisk enhed, betyder det, at kirkens ledelse skal kunne svare for pengestrømme til alle dele af kirken. Der kan derfor opstå problemer, når enkeltpersoner laver aftaler uden om LCCN og Mission Afrika, og det er derfor vigtigt, at al samarbejde går via hovedkontoret, understregede ærkebiskoppen.

Fra Mission Afrikas side er der omvendt et stærkt ønske om, at man kan arbejde mere decentralt for at gøre det muligt, at folk i Danmark kan være i tættere i kontakt med kristne i Nigeria, så båndene og fællesskabet og inspirationen kan styrkes.

Ærkebiskoppen inviterede Mission Afrika til at fremlægge forslag til, hvordan dette ville kunne udvikles inden for aftalte spilleregler.

Fra bestyrelsens side blev der fremlagt et ønske om en bredere partnerskabskonsultation med henblik på en samarbejdsaftale og fælles handleplaner. Det ønske blev budt velkommen af ærkebiskoppen, og der blev enighed om at søge et sådant møde gennemført sidst i maj måned 2015 på et passende sted.

Thomas Hansen

Thomas Hansen