fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra bestyrelsen 13. september 2013

2013 den 13. september

Nyt fra bestyrelsen, september 2013

Der blev afholdt tre bestyrelsesmøder i forbindelse med års- og repræsentantskabsmødet

Bestyrelsesmøde fredag den 13. september

Velkomst

Der blev budt velkommen til vicegeneralsekretær Peter Fischer Nielsen, som vil sidde med ved kommende bestyrelsesmøder.

Samtaler

Bestyrelsen havde en spændende samtale med Alex og Mette Bjergbæk Klausen om deres arbejde i Bo Stift i Sierra Leone.  De fortalte om den gode modtagelse, de har fået. Arbejdsområdet er teologisk uddannelse og udrustning. Behovet er stort. Mange menigheder ledes af personer, som ikke har meget træning. Der er kun halvt så mange præster, som der er brug for. Alex og Mettes specifikke indsatsområder er stadig under planlægning. Herhjemmefra er der ved at blive etableret en teologisk projektgruppe, der skal være med til at støtte op om arbejdet.

I 2014 vil der være en studietur til Sierra Leone som kirken vil være med til at planlægge.

Bestyrelsen havde fremdeles afsluttende samtale med Aksel og Mette Schmidt. Parret fortalte blandt andet om den flotte afsked med SAT 7, som man havde give dem og om det vigtige i den fortsatte støtte fra Mission Afrika til Sat 7.  Bestyrelsen udtrykte stor tak for deres store indsats i SAT 7 gennem ti år.

Halvårsstatus for økonomi

De er en positiv udvikling, hvad angår de  personlige gaver. Senere på året kan vi forvente 1,8 millioner i momskompensation og der er en stigende omsætning i genbrug på 2,5 %.  Vi har fremdeles udsigt til div. arv, som svarer til budgettet. 52 procent af det lovede er sendt til partnerprojekterne.

Udfordringen består stadig i, at forbedre likviditeten. Der vil være en risiko for, at vi kommer tæt på kassekredittens loft i de kommende par måneder før momskompensation og arv er i hus

Det er muligt at udvide kassekreditten for en kort periode, men bestyrelsen pålægger sekretariatet en plan for en økonomisk konsolidering, så vi i de kommende år kommer ud over denne udfordring.

Strukturdebatten i folkekirken

Bestyrelsen havde en debat om, hvorvidt vi skal afgive høringssvar til det udsendte debatoplæg om folkekirkens styring i fremtiden.

Det er positivt, at de frie folkekirkelige organisationer tænkes med. Hermed er der også mulighed for at diakoni og mission får en tydelige plads i folkekirken. Hvis loddet falder på model 2 eller 3 skal der findes en model for, hvordan de 3 personer fra organisationerne kan udvælges af organisationerne.

Det blev besluttet, at formanden og Peter Fischer Nielsen skriver et svar, som så rundsendes til bestyrelsen for kommentarer før det sendes af sted.

Genbrug

Der blev fremlagt forskellige udkast til et nyt logo for Mission Afrika Genbrug. Tanken er, at der ikke i fremtiden skal være et helt forskelligt logo for genbrug, men være en tydelig overensstemmelse. Genbrugsudvalget skal arbejde videre med sagen og afgive deres endelige indstilling før det kan besluttes i bestyrelsen.

Baglandskonvent

Det blev besluttet, at baglandskonventet i 2014 skal afholdes lørdag den 1. marts. Hvad angår stedet, kan det eventuelt placeres et andet sted end i Århus.

Konstituering af bestyrelsen lørdag den14. september

Her kunne der bydes velkommen til de to nyvalgte medlemmer af bestyrelsen, Aksel Schmidt og Per Engaard Haahr.

Som formand blev Thomas Hansen genvalgt. Ligeledes blev Henning Bech Larsen genvalgt som næstformand og Jens Nielsen modtog genvalg som tredje medlem af forretningsudvalget, dog under forudsætning af, at han efter 6 måneder kunne skifte med Aksel Schmidt.

Bestyrelsesmøde lørdag den 14. september, fortsat konstituering

Efter repræsentantskabsmødet blev der afholdt nyt bestyrelsesmøde, hvor udvalg og valg til udvalg og repræsentationer var mødets vigtigste punkt.

Der kan endnu ikke opgives navne, da der er folk, der skal spørges først.

Der blev, som et udspring af repræsentantskabsmødet tidligere på dagen, nedsat et udvalg af folk i og uden for bestyrelsen. Udvalgets opgave er at se grundigt på Mission Afrikas vedtægter med henblik på mulige ændringer. Årsmødeudvalget fik til opgave også at planlægge baglandskonventet den 1. marts.

Det blev besluttet, at supporterteamet inden næste bestyrelsesmøde i november drøfter behov og muligheder for inspirationsudvalg af frivillige inden for arbejdsområderne: kommunikation, netværk, fundraising til fremlæggelse for bestyrelsen.

Thomas Hansen