fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra bestyrelsen 14.-15. september 2012

Samtale med Inge Jørgensen

Bestyrelsen havde en spændende samtale med Inge Jørgensen, som er i Danmark for at videreuddanne sig efter 3 års ansættelse i Kristi Lutherske Kirke i Nigeria (LCCN). Her har hun arbejdet med undervisning og pædagogisk sparing i LCCN- skolerne.  Det skønnes, at der fortsat vil være brug for pædagogisk videreuddannelse af lærere og derfor vil det forhåbentlig være mulig at sende Inge ud til at undervise på kortere workshops i fremtiden.

Økonomi

Der blev fremlagt et nyt samlet budget, hvor Mission Afrikas budget og genbrugsbudgettet er blevet lagt sammen og justeret på enkelte punkter. Hvad indtægter angår, så er der optimisme på genbrugsområdet, men der er en vigende tendens, hvad angår private gaver.  Det skal gøres en indsats, for at få vendt denne tendens.

Orienteringspunkter

Generalsekretæren orienterede om det nye missionsselskab Luthersk Brødremission i Mali (MFLM), som nu er blevet godkendt af de maliske myndigheder. Der er allerede bevilliget penge fra Dansk Missionsråds udviklingsafdeling til et landsbyudviklingsprojekt i Dangassa og en lokal medarbejder er blevet ansat.

Angående Nigeria er der snarest behov for et partnerskabsmøde, hvor vi sammen kan lægge planer for fremtidens samarbejde mellem Kristi Lutherske Kirke i Nigeria (LCCN) og Mission Afrika.

Lilly Krarup redegjorde for sin tur til Nigeria, hvor hun sammen med tegnsprogseksperterne Brit Holm Andersen og Mette Christoffersen Gautier, afholdt kurser for døve døvelærere og hørende tegnsprogstolke tilknyttet specialskolen REMI og LCCN.

Angående Det Anglikanske Stift i Bo i Sierra Leone, så er forberedelserne til at Mette og Alex Bjergbæk Klausen ankomst i det nye år godt i gang. Mette og Alex skal tage del i undervisningen af præster og kateketer.

Der blev orienteret om øget fokus på håndteringen af frivillige, og om Afrika 50+, der fremover bliver en gruppe direkte under Mission Afrika.

Bestyrelsen besluttede, at historisk udvalg frem over vil blive suppleret med Kaj Moslev.

Angående genbrug blev der orienteret om ansættelse af den nye genbrugskoordinator Hanne Hauge Andersen.

Til slut blev forløbet for repræsentantskabsmødet dagen efter gennemgået.

Ved det konstituerende bestyrelsesmøde lørdag den 15. september blev Thomas Hansen genvalgt som formand. Henning Bech-Larsen blev genvalgt som næstformand og Jens Nielsen blev genvalgt som tredje medlem af Forretningsudvalget (FU).  Kirstine Andersen, som har været tilknyttet FU et år ønsker ikke længere at være med i udvalget. Om der skal udpeges et nyt fjerde medlem og evt. hvem vil blive drøftet ved næste bestyrelsesmøde.