fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra bestyrelsen 16. november 2013

Nyt fra bestyrelsen – 16. november 2013

Økonomi
Der er en lille fremgang på de personlige gaver i forhold til 2012 og en lille fremgang på genbrugsområdet. Derimod ser det ud til, at penge fra to arvesager, som vi havde regnet med kom i hus i 2013, først kommer til udbetaling i 2014.

Likviditeten er anstrengt, da vi har ventet på bl.a. momskompensationen på 1,8 million. I skrivende stund er disse penge dog kommet i hus.

Der er desværre med den nye finanslov udsigt til at momskompensationsordningen omlægges, så det bliver tale om en puljeordning. Det betyder en betydelig nedgang i det, vi kan forvente i momskompensation i 2014.

Med hensyn til årsresultatet har vi indtil for nylig regnet med et mindre overskud, men grundet de manglende pengene fra de to arvesager forventer vi nu et underskud.

Budget
Bestyrelsen drøftede og godkendte det nye budget for 2014.

Et vigtigt parameter for bestyrelsen er konsolidering med sigte mod en forbedret likviditet, så vi bliver mindre afhængige af kassekreditten hen over året. Et andet parameter er, at de ønsker, som er kommet fra vore partnere og afstemt med os, ikke beskæres.

Samtale med Anna Karin og Peter Michael
Bestyrelsen havde samtale med Anne Karin og Peter Michael, som arbejder med gadebørn i Jos i Nigeria. Parret fortalte om deres hjemmeophold med mange møder rundt omkring i landet og om arbejdet i Nigeria. De genudsendes den 22. december fra Grønnevang Kirke i Hillerød.

Ansættelsessamtale
Bestyrelsen havde ansættelsessamtale med parret Mette Swartz Andersen og Claus Andersen med henblik på en udsendelse til SAT-7 med bopæl på Cypern. Der er et stort behov for yderligere arbejdskraft i SAT-7.  En enstemmig bestyrelse valgte at ansætte parret.

Mette, som er journalist af profession, starter fra maj og vil i perioden maj til september være både på Cypern og i Danmark, Mette vil i sit arbejde skulle tage del i udviklingen af SAT-7 på de sociale medier (Facebook, Twitter etc.).  Claus starter sit arbejde fra den 1. september og vil være med i netværksarbejdet for SAT -7 – i første omgang sammen med Kurt Johansen.

Supporterteamet
Supporterteamet fremlagde en strategiplan inden for områderne kommunikation, netværk og fundraising.

Af målsætninger i planen kan nævnes:

  • Styrkelse af kontakten til kirker og foreninger
  • Styrkelse af baglandsaktiviteter
  • Styrkelse af kontakten til børn og unge via samarbejdet med Afrika InTouch.


Af konkrete planer kan her nævnes: 

Omlægninger, der sikrer en kontinuerlig information til baglandet. De konkrete planer er her at etablere en ny og bedre hjemmeside. De sociale medier så som Facebook vil blive brugt aktivt. Der vil være nyhedsbreve udsendt via e- mail hver 14. dag med aktuelle nyheder.  Mission Afrika-bladet vil blive udsendt fire gange om året. Nyt til Baglandet med grundigere orienteringer vil ligeledes blive udsendt fire gange om året. Der satses også på en styrkelse af pressekontakten og videreudvikling af trykt materiale.

Inden for fundrasing kan der nævnes, at der vil blive satset på at etablere stærke kampagnetraditioner.

Der blev fremlagt et kommissorium for et nyt kommunikationsudvalg, der kommer til at bestå af fem til ti medlemmer. Disse skal kunne bidrage med forskellige vinkler på det kommunikationsmæssige område ud fra deres kompetencer, erfaringer og netværk. Bestyrelsen godkendte kommissoriet og forslag til medlemmer.

Genbrug
Genbrugsudvalget har arbejdet med nyt logo og anbefaler et, som i højere grad svarer til MA’s logo. Dette blev godkendt af bestyrelsen.

Ny Økonomichef
Da vores controller, Anders Bjørnkjær-Nielsen, har fundet andet arbejde pr. 1/1 2014 skal vi hurtigst muligt i gang med at søge en erstatning. Fra ansættelsesudvalget blev der på bestyrelsesmødet  fremlagt et plan for annoncering og muligt opslag. Der var i den forbindelse en diskussion om titlen, men ”økonomichef” var den titel, der blev foretrukket. Opslaget vil blive forsøgt spredt via netværk og de digitale medier for at undgå de meget dyre annoncer i landsdækkende dagblade.