fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra bestyrelsen 23. maj 2014

Nyt fra bestyrelsen 23. maj 2014

Nyt fra bestyrelsen – maj 2014

Mission Afrikas bestyrelse var samlet til ordinært bestyrelsesmøde den 23. maj i Højbjerg. Indledningsvis blev det besluttet, at bestyrelsen det kommende år vil lægge dagsordener for sine møder ud på hjemmesiden en uge inden møderne, så baglandet har en mulighed for at orientere sig om, hvad der skal drøftes. Man vil også forsøge at udarbejde lidt mere udførlige mødereferater.

Regnskab og økonomi
Årsregnskabet for 2013 blev præsenteret. Året endte med et samlet underskud på 300.300 kr. Især svigtende arveindtægter var årsag til, at indtægtsforventningerne ikke helt blev opfyldt. Det blev besluttet at være mere påpasselig ved budgetlægning fremover, så vi kan forbedre vores likviditet og nedbringe vores kassekredit. Bestyrelsen vil desuden prøve at lægge lidt luft i det kommende budget, så der er mulighed for at tage spontane projekter og aktiviteter op i løbet af et budgetår. Slutteligt blev regnskabet godkendt af bestyrelsen.

Kristian Skovmose gennemgik desuden økonomien for de første fire måneder af 2014. Indtægtsniveauet ligger i år en anelse lavere end samme tidspunkt sidste år. Underskuddet er dog på nuværende tidspunkt halvt så stort som sidste år. Det er for tidligt at drage nogle sikre konklusioner om udviklingen i 2014.

Fra ledelses- og økonomiteamet
Kristian Skovmose og Peter Fischer-Nielsen orienterede. I de kommende uger afvikles der MUS-samtaler med medarbejderne – i år særligt med fokus på arbejdstrivsel og stress. Der bliver også i denne tid udarbejdet APV og planlagt ferie. Kontoret vil formentlig være åbent hele sommeren.

Der har været behov for at udarbejde en ny gavebrevskontrakt for at sikre mere faste procedurer og retningslinjer. Fremtidige gavebreve vil blive oprettet ud fra den formular. Formularen vil blive tilgængelig på hjemmesiden.

Fra partnerteamet
Kristian Skovmose orienterede om aktuelle aktiviteter i det internationale arbejde. Bevillingsudvalget i DMRU har ændret struktur, så det nu er et eksternt bevillingsudvalg, der fremover beslutter, hvem der skal modtage bevillinger. Kristian Skovmose og Carsten Bruhn Lauritsen har tilmeldt sig et kursus i international diakoni for at styrke Mission Afrikas ekspertise på området.

Kristian Skovmose delte en rejseoversigt ud til bestyrelsen med orientering om, hvor meget der rejses i organisationen. Der har været planer om rejser til Nigeria i efteråret 2014, men grundet sikkerhedssituationen er det på nuværende tidspunkt usikkert, om det kan lade sig gøre. Som en del af partnerteamets videreuddannelse er teamet fra den 26. maj på en studietur til USA, hvor der er møder med bl.a. Den Lutherske Kirkes missionsafdeling omkring teologiske og strategiske tendenser i international mission samt om fælles afrikanske partnere. Mulighederne for en senere studietur for baglandet til USA bliver også undersøgt. Håbet er, at det vil kunne lade sig gøre i 2015.

Der var en kort drøftelse om Mission Afrikas fremtidige internationale engagement i forlængelse af et møde med sekretariatet tidligere på dagen. Kristian Skovmose og Peter Fischer-Nielsen blev bedt om at samle op på samtalen med sekretariatet og komme med et nyt oplæg til bestyrelsesmøde den 11. juni. Dette kan evt. også være et emne for kommende Mission Afrika Dag eller tages op i andre baglandsfora.

Missionærer (ICE)
Kristian Skovmose orienterede om situationen i missionærflokken: Ingelise og Regin Benner er i øjeblikket på selvbetalt ferie i Danmark. Mette og Alex Bjergbæk Klausen kommer på tjenesteophold i Danmark i efteråret. Anne Karin og Peter Michael Lauritzen kommer på selvbetalt ferie i Danmark til efteråret. Anna og Thomas Lindbock kommer på et kort tjenesteophold i Danmark i september, hvor de bl.a. deltager i års- og repræsentantskabsmødet. Birgitte og Niels Henrik Arendt er på nuværende tidspunkt som seniorvolontører på et 14 dages ophold i Sierra Leone, hvor de underviser præster i det anglikanske stift i Bo. Ida og Niels Grymer skulle have været udsendt som seniorvolontører til Cameroun, men grundet sikkerhedssituationen har det måttet aflyses. Mette Swartz og Claus Andersen glæder sig til at rejse til Cypern for at arbejde for SAT-7 og er ved at forberede deres rejse. Der er udsendelsesgudstjeneste for dem i Søhøjlandets Frimenighed den 24. august.

Sikkerhedssituationen i Nigeria blev vendt. Seneste bombe i Jos har dræbt omkring 118 mennesker, og situationen er foruroligende. Udsendte medarbejdere bliver bedt om at være meget forsigtige. Sekretariatet er i kontakt med udsendte medarbejdere i Nigeria og følger fortsat situationen meget nøje.

Fra supporterteamet
Peter Fischer-Nielsen orienterede om aktiviteter i supporterteamet: En projektfolder med 10 fokusprojekter, som især genbrugsbutikkerne har efterspurgt, er på trapperne. I forbindelse med årets genbrugsstævner blev indsamlingsbøsser lanceret i butikkerne i år med fokus på gadebørnsarbejdet i Jos. Et pilotprojekt omkring sponsorløb i forbindelse med skolernes motionsløb i oktober er under udarbejdelse. Mission Afrikas nye hjemmeside forventes snart lanceret. Det nye kommunikationsudvalg havde sit første møde i april, hvor kommunikationen til kirker var på tapetet. Derudover er der gang i planlægning af foredragsrejser for missionærer, der kommer til Danmark i den kommende tid.

Peter Fischer-Nielsen præsenterede en analyse af indtægts- og giverudviklingen i Mission Afrika, der desværre er for nedadgående. Det er samme billede i resten af den kirkelige organisationsverden. Spørgsmålet er, hvad vi skal satse på i vores arbejde i Danmark for at imødegå denne udvikling. Supporterteamet har tre opgaver: kommunikation, fundraising og netværk, men det er vanskeligt at prioritere alle områder lige højt. Der var i bestyrelsen enighed om, at netværket og baglandet må være det vigtigste for Mission Afrika, og at det er her, der skal lægges flest kræfter. Vi skal prøve at finde indtægterne i vores netværksarbejde frem for at satse på storstilede fundraisingkampagner. Bestyrelsen ytrede tilfredshed med det kommunikationsniveau, som teamet har etableret over det seneste halve år og ser ikke grund til at intensivere kommunikationsindsatsen yderligere på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen fulgte op på fællesbestyrelsesmødet med Afrika InTouch den 22. maj. Der var et godt indtryk af aftenen, og der er en positiv interesse i at styrke samarbejdet. Brobygningsudvalget blev opmuntret til at fortsætte sit arbejde, gerne med inddragelse af frivillige og med fokus på konkrete samarbejdsprojekter.

Poul Erik Knudsen og Thomas Hansen deltager i Folkekirkens Missions arbejdskonference 17. og 18. juni sammen med Peter Fischer-Nielsen, Jakob Stensig Henneberg og Clement Dachet fra sekretariatet.

Fra genbrugsteamet
Der har været afholdt syv gode og positive genbrugsstævner rundt omkring i landet. Det var ikke muligt at afholde valg til genbrugsudvalget i område øst, da der ikke var nogen opstillede kandidater. Kaj Hansson havde imidlertid efter opstillingsfristen henvendt sig og tilbudt at træde ind i udvalget. Bestyrelsen valgte at udpege Kaj Hansson for en etårig periode.

Lige nu er der overvejelser om at flytte butikken i Kolind til nye og bedre lokaler.

Fra lovudvalget
Kristian Skovmose orienterede om arbejdet og seneste rettelser, der kun er småjusteringer i forhold til den version, der ligger tilgængelig på hjemmesiden. Det færdige udspil sendes til udtalelse hos SKAT og udsendes sammen med indkaldelsen til års- og repræsentantskabsmødet i juni.

Næste møde
11. juni afholdes der ekstraordinært bestyrelsesmøde forud for samtale med ærkebiskop Nemuel Babba i København.

Thomas Hansen