fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra bestyrelsen 6. april 2013

Udfordringer fra baglandskonvent

Lørdag den 6. april blev der afholdt et såkaldt baglandskonvent på Aarhus Efterskole i Højbjerg. Ca. 45 mennesker var mødt op til en spændende dag med indlæg og diskussion.
Formanden for Mission Afrika startede ud med at redegøre for status nu og nogle af de udfordringer Mission Afrika står i og dagen fortsatte med oplæg og diskussioner. Hele forløbet vil jeg knytte op på disse hovedoverskrifter:

Partnerskab
Partnerskab er vigtig for Mission Afrika strategi. Vi tror vi kan nå længere i fællesskab og i fællesgang end ved enegang. En af udfordringerne er så, hvordan der kan fastholdes en ligeværdighed i partnerskabet, når det er os, der står med den største pose penge. Omvendt oplever vi også det synspunkt hos partnere, at vi som “forældre” må lære at give slip på vores kontrol og nu lader dem få førertrøjen på.

“Ejerskab”
Mission Afrika har sammen med sine partnere sat en proces i gang med spørgsmålet. “Hvad skal vi sammen gøre for fremtiden”. Ud fra det spørgsmål er vi i gang med at opstille handleplaner sammen med vore partnere. Der er sat en proces i gang, som er vigtig og meget frugtbar. Men vi må være tålmodige. Vi må give vore partnere tid, så der kan være “ejerskab” og holdbarhed i de ting, vi går sammen om at gøre. “Ejerskab”, medansvar og engagement er vigtige værdier, hvis missionen skal gro i afrikansk jord og blive rodfæstet der.
Hvordan skal vi herhjemme kunne fastholde begejstringen og lysten til at bidrage, blev der spurgt.  Under debatten blev det understreget, at de samme kvaliteter: medejerskab, medansvar og engagement, er vigtige for at missionen kan gro i vores bagland. Derfor er en af de helt store udfordringer at kombinere “ejerskab” hos vore partnere med “ejerskab” hos støtterne i Mission Afrika.

Organisation og frivillighed
Fra nogle af vore partnere har vi fået klar besked på at respektere beslutningskanaler og hierarki. Det giver en udfordring for frivilligheden og frivillige herhjemme, der meget gerne vil have den direkte og decentrale kontakt. Det blev nævnt, at der er behov for aftalte rammer og spilleregler, hvorunder frivilligheden og den decentrale kontakt skal kunne udfolde sig. Kan der fx skabes en ny slags landegrupper eller projektgrupper, hvor også de unges engagement kan komme til udfoldelse?

Indspisthed
Baglandet i Mission Afrika skal passe på ikke at blive for indspist, blev der sagt. Baglandet består også at en meget stor flok fra genbrugsbutikkerne, og de mange folk herfra skulle også gerne føle sig hjemme.  Fra Afrika InTouch er der en række unge der, der med årene gerne skulle kunne fortsætte deres engagement i Mission Afrika. Hvordan kan samarbejdet mellem Afrika InTouch og Mission Afrika styrkes med henblik på en sådan udvikling, blev der spurgt.

Information:
En vigtig ingrediens i engagement er god information. Der blev efterlyst information om de konkrete handleplaner, der bliver aftalt med partnerne.  Der er brug for de gode historier. Udfordringen her er at få dem fortalt, når der er ikke længere er mange missionærer i gammeldags forstand.

Missionærer for fremtiden
Sikkerhedssituationen gør det måske svært at udsende missionærer til nogle områder og nogle af partnernes ønsker ikke længere missionærer i gammeldags forstand. En af udfordringerne bliver da at fastholde de gode relationer og den gode forståelse af hinandens kultur og situation som missionærerne tidligere var med til at formidle. Der er til stadighed brug for brobygning og varme fingre på pulsen. Men hvem er det i fremtiden, som skal klare de opgaver? Under konventet blev der peget på, at der fortsat er brug for missionærer. Men vi må sammen med vore partnere finde nye måder at  udsende folk på. Omvendt er der også brug for udveksling den anden vej – fra vore partnere til os.

Mission i Danmark 
Vi har behov for at inspiration og mission vender tilbage til Danmark. Det er også en hovedtanke i det nye visionsdokument. Betyder det så, at der skal missionærer fra Afrika til Danmark eller er der andre måder, hvorpå denne mission kan udfoldes, blev der spurgt.  Og hvad med de mange afrikanske migrantmenigheder? Hvilken rolle kan de spille i Mission Afrikas arbejde?

Baglandskonventet bød, som man kan se på mange og vigtige spørgsmål. Det var en frugtbar debat, som vi ønsker skal fortsætte.

– Thomas Hansen, formand for Mission Afrika