fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra bestyrelsen 7. februar 2014

Bestyrelsesmøde den 7. februar 2014.

Temadrøftelse
Bestyrelsen havde en indledende temadrøftelse over emnet frivillighed og frivilliggrupper. Der blev talt om ønsker og behov, muligheder og udfordringer. Der blev drøftet mulighederne for projektgrupper og interessegruppe. Som et eksempel forsøges der at etablere en projektgruppe med fokus på sundhed i Cameroun og Sierra Leone.

Drøftelsen vil fortsætte på bestyrelsens møde i november, hvor der vil være et oplæg fra en arbejdsgruppe bestående af folk fra både sekretariat og bestyrelse.

Økonomi
Her i februar mangler stadig en del bogføring for en del genbrugsbutikker, så det er for tidligt til, at vi kan få et præcist billede af resultatet i 2013. Dog viser regnskabet en tendens til fald i de personlige gaver, men en stigning i indtægterne fra genbrugsbutikkerne i forhold til budget. En udfordring er stadig likviditeten, der skal følges tæt.

Hvad angår 2014 er en af usikkerhedsfaktorerne de ændrede regler for momskompensation. Der er nu en samlet pulje, som ansøgerne skal deles om. Vi ved ikke, hvordan det kommer til at se ud før langt hen på året. Vi har i budgetteret for 2014 kalkuleret med en betydelig nedgang i forhold til 2013 i momskompensation.

Nyt fra arbejdet
Partnerkoordinator Carsten Bruhn-Lauritsen var inviteret med til bestyrelsesmødet for at give en orientering fra sit sidste besøg i Nigeria. Han kunne fortælle, at besøget og samtalerne var blevet gennemført i en god, positiv ja nærmest familiær atmosfære.

Der var under hans besøg blevet udtrykt ønske om at ærkebiskop Nemuel Babba kan mødes med MA’s bestyrelse. Bestyrelsen vil meget gerne invitere ærkebiskoppen og dette besøg forsøges gennemført allerede til næste møde i april.

Bestyrelsen blev informeret om arbejdet i Kontagora, hvor der stadig sker mange spændende ting. LCCN prioriterer pt. ikke danske udsendinge til Kontagora.

Partnerkoordinator Angeir Langås er inviteret til TCNN (præsteskolen i Bukuru) for at undervise om fred og forsoning i to uger.

Fra Cameroun kunne generalsekretær Kristian Skovmose fortælle fra den sidste rejse. Han og Thore Eglund var sammen med ledere fra den lutherske Brødrekirke på besøg i Bongor som ligger i Chad. Her mødtes man med repræsentanter fra den Luthersk Brødrekirke Kirken i Chad. Herfra forlyder det at islam er i offensive og kirkerne er trængt. Den lutherske brødrekirke har iværksat et arbejde for at styrke kirken der og vil gerne have MA med som partner i det arbejde. Det er vi fra Mission Afrikas side åbne over for så længe det kan gøres inden for de nuværende økonomiske rammer.

Bymission i de store byer i Cameroun har også været på tale, men her er vores partner ikke kommet så langt med planlægningen. Mission Afrika vil bidrager til at lave forundersøgelser og udarbejde en klar strategi

Den lutherske brødrekirke fejrer fra den 10. til den 15. april sit 90 års jubilæum. Vi har fået invitation, men ingen fra bestyrelsen havde mulighed for at deltage med så kort varsel. Thore Eglund vil være til stede fra Mission Afrika

Centralafrika er hård ramt af borgerkrigen. Den lutherske kirke EELRCA er hårdt trængt og de institutioner, vi støtter, er også hårdt ramt. Dertil kommer de interne administrative uregelmæssigheder, der har fundet sted og hvor der ikke er spores nogen vilje til at ændre praksis. Bestyrelsen har givet sekretariatet mandat til at forsøge at sikre at projekter gennemføres og at der ikke finder uregelmæssigheder sted.

Sammen med Den Evangelisk Lutherske Kirke i Amerika, Caritas og med midler fra DANIDA via DMRU har vi været med til at yde nødhjælp.

Nyt fra Supporterteam
En ny og bedre hjemmeside vil være på trapperne i løbet af foråret.

Supporterteamet har lanceret en folder med 9 konkrete samarbejdsmuligheder for kirker som følge at Roskilde Stifts interesse i et samarbejde med os. Konfirmandaktion, som MA deltager i, har resulteret i at 156 kirker får besøg.

Genbrug
Der er udarbejdet et nyt logo for Mission Afrika Genbrug som ligner Mission Afrikas og som konsulenterne starter med at lancere fra øst mod vest. Der arbejdes fremdeles med indførelsen af nye butiksvedtægter.

Lovudvalg
Et lovudvalg nedsat af bestyrelsen har været i gang med en grundig gennemgang og forslag til ændringer af Mission Afrikas vedtægter. Der blev forelagt et resultat for bestyrelsen, som foreslog nogle ændringer til de foreslåede ændringer. Overvejelser omkring disse vedtægtsændringer vil blive fremlagt på Mission Afrika dagen.

Årsmødet
Planer for årsmødet blev fremlagt af udvalget.  Der vil være god tid til selve repræsentantskabsmødet. Formen for beretningerne vil blive ændres så flere bidrager og der bliver krydret med flere dryp fra arbejdet.

Hvad angår valg til bestyrelsen, skal der findes erstatning for Hans Christian Krarup, som ikke genopstiller. Per Enggaard Haahr blev sidste år indvalgt for et år i stedet for Kirstine Andersen, der manglede et år at sin periode. Per Engaard Haahr er således på valg igen i år.

Henning Bech- Larsen er på valg og genopstiller.

Medarbejderhåndbog
Der har været arbejdet med medarbejderhåndbogen. Resultatet blev fremlagt og bliver nu sendt il høring blandt medarbejderne.

Ansættelsesprocedurer og frivillighedskontrakter
Bestyrelsen drøftede et udkast til en model for ansættelsesprocedurer, som kan blive et nyttigt redskab og en model for frivillighedskontrakter.  Sekretariatet vil arbejde videre med begge disse ting.

Heimamissionen
Heimamissionen på Færøerne er interesseret i at lave en samarbejdsaftale med Mission Afrika. Sekretariatet arbejder videre med dette på mandat fra bestyrelsen.

Thomas Hansen, Formand for Mission Afrika