fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra bestyrelsen 8. marts 2013

Nyt fra bestyrelsen marts 2013

Nyt fra bestyrelsesmødet den 8. marts 2013 i Højbjerg

Formanden bød velkommen til det nye bestyrelsesvalgte medlem sognepræst Anne Mie Skak Johanson fra Odder, til Orla Møller, som er den nye medarbejderrepræsentant i bestyrelsen og til Etienne Dembele fra Mali som er på besøg i Danmark.

Besøg og debat

Bestyrelsesmødet startede med en samtale med Etienne Dembele, som arbejder for os i den nye missionsforening i Mali kaldet MFLM. Etienne fortalte om den alvorlige situation i Mali, hvor borgerkrig og politisk uro har skabt en svær situation for mange mennesker. Kristne har måttet flygte oppe nord fra ned til hovedstaden Bamako. Etienne fortalte dog, at ingen kristne var blevet dræbt. Men nu er situationen ved at blive stabiliseret takket være hjælp fra styrker fra Frankrig og andre vestafrikanske lande. Men endnu tøver de kristne med at vende hjem, fortalte Etienne. Man vil lige se situationen an.
Han fortalte fremdeles om arbejdet med et nyt landsbyudviklingsprojekt ud fra MFLM. Her får kvinder læseundervisning, bliver uddannet i at styre en lille forretning og kan få mikrokredit til en forretning med gedeavl og kompostering.
Det evangeliserende arbejde går videre gennem evangelisterne fra Cameroun. Hvad angår samspillet mellem evangelisering og udviklingsarbejde understregede Etienne, at begge dele kræver sine eksperter.

Næste punkt på dagsordenen var en samtale med Angeir Langås, som er vores partnerkoordinator i forhold til kristen – muslimske relationer. Han lagde op til en drøftelse af Mission Afrikas engagement i forholdet mellem kristen- muslimske relationer.
Angeir Langås redegjorde for den store indsats, der gøres gennem PROCMURA og betydningen af dialogkonferencer, hvor kristne og muslimske ledere kan mødes.
Fattigdom og dårlig uddannelse er en hovedfaktor i de mange religiøse stridigheder, hvorfor bestyrelsen ser vigtigheden i projekter, der retter sig mod disse forhold.
Der er i meget høj grad behov for at fortsætte med dialogen og forsøge sammen med vore partnere at bygge bro. Bestyrelsen ønsker fortsat at støtte op om PROCMURA og relatere indsatsen til andre partnere, hvor der er interesse og muligheder.

Bestyrelsen ser også arbejdet i Sat 7 og aktiviteter, der inkluderer fulaniarbejde som en del af hele indsatsen på området.

Organisation af sekretariat

Der blev fremlagt en ny organisationsplan for sekretariatet, som bestyrelsen vedtog at implementere. I lederteamet indgår som hidtil generalsekretæren og controlleren, men dertil en ny person, som skal være vicegeneralsekretær.  Vicegeneralsekretæren skal være stedfortræder for generalsekretæren når denne for eksempel er på rejse Vicegeneralsekretæren, skal have ledelses og personaleansvar svarende til ca. 25 % af en fuldtidsstilling. Vicegeneralsekretæren vil desuden indgå i en ny stilling i supporterteamet, hvor han/ hun skal være tovholder.

3. Økonomi

Bestyrelsen gennemgik en foreløbig opgørelse af regnskabet for 2012. Der kan endnu ikke siges noget præcist om resultatet, men så meget kan dog siges, at indtægterne fra genbrug har været bedre end forventet mens derimod gaveindtægter ligger lidt under det budgetterede.
Vi har stadig en udfordring med de likvide midler, hvor vi her først på året trækker en del på kassekreditten .

4. Heksebørn

Bestyrelsen havde igen en drøftelse af heksebørnsproblematikken.  Problemet er komplekst med traditioner og samfund som for eksempel det nigerianske, hvor det overnaturlige fylder meget. Bestyrelsen ønsker at forsætte arbejdet med at hjælpe udstødte børn og ønsker en faglig udvikling af arbejdet. Vi vil ikke længere bruge betegnelsen “heksebørn” som indsamlingstitel. Det er for at undgå, at begrebet bliver misforstået eller misbrugt, så de børn, som vi ønsker at hjælpe, alligevel ender med at blive ramt. Det betyder omvendt ikke, at der ikke kan tales eller skrives om problemet med at børn bliver anklaget for at være “heksebørn”.

Omstrukturering af supporterteam.

Supporterteamet vil blive omorganiseret med to nye stillinger til at varetage og styrke forbindelsen til baglandet og til at styrke indsatsen af indsamling (fundraising).  Som nævnt ovenfor vil vicegeneralsekretæren indgå i dette arbejde og være tovholder.
Fra det gamle supporterteam går Karl Georg Pedersen på pension med udgangen af maj og samarbejdet med Bjarke Nygaard Løvind er opsagt med udgangen af juni.
Som ansættelsesudvalg til de to nye stillinger indgår personaleudvalget og bestyrelsesmedlem Mie Skak Johanson.
Nedsættelse af det såkaldte supporterteamudvalg, som bestyrelsen har forsøgt at oprette, vil nu blive udsat til bemandingen af det nye supporterteam er på plads.

Nyt fra Sat 7

Angående Sat 7 er der sat en proces i gang for at finde en afløser til Mette Schmidt.  Pt. er der et opslag i bla. Kristeligt Dagblad. Fristen er medio marts. Ansættelsesudvalget arbejder frem mod en evt. beslutning på bestyrelsesmødet 30. maj.

Nyt fra genbrug

Under dette punkt blev der præsenteret et udkast til vedtægter for de genbrugsbutikker, vi har fælles med andre organisationer. Genbrugsudvalget arbejder videre med dette udkast.

Thomas Hansen

Formand for Mission Afrika