fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra bestyrelsen 8. november 2014

Bestyrelsesmødet, der blev afholdt i Aarhus, startede med en fyldig orientering fra generalsekretæren og vicegeneralsekretæren. Her blev der rapporteret fra det daglige arbejde på sekretariatet. Der arbejdes godt og fremadrettet. De forskellige teams arbejder ud over drift også med effektivitet, strategiarbejde og planlægning af kommende årsplan. Den nye ledelsesstruktur er implementeret og fungerer godt. Dog skal der kastes energi i vicegeneralsekretærens overtagelse af ledelsen af genbrugsarbejdet både fra leder, supporterteam og i genbrugsteamet.

Der blev rapporteret fra tre partnerkoordineringsrejser. I Nigeria er der afholdt samarbejdsmøder med LCCN. Her blev fremtiden for klinikken i Dakka drøftet med en fremtidig overdragelse til LCCN som mål, og et kommende møde mellem Mission Afrikas forretningsudvalg og ledelsen i LCCN blev planlagt. På dette møde skal en fremtidig partnerskabsmodel drøftes. Desuden blev rejserne til Cameroun og SAT-7 omtalt.

Herefter blev bestyrelsens interne arbejde behandlet. Forretningsordner for bestyrelse og forretningsudvalg, som passer med de nye vedtægter, blev tilrettet og vedtaget. Kommissorier for de af bestyrelsen nedsatte udvalg blev fremlagt. Bestyrelsesposter i de enkelte udvalg blev fordelt, og ligeledes blev bestyrelsens repræsentation i diverse bestyrelser og repræsentantskaber fordelt.  I den forbindelse blev det besluttet, at Mission Afrika søger om optagelse i Bibelselskabets repræsentantskab. Bestyrelsen fastholdt desuden beslutningen om at lægge indkaldelsen til bestyrelsens møder på hjemmesiden i ugen op til kommende bestyrelsesmøde samt at lægge et informationsreferat ud samme sted i ugen efter mødet.

Med udgangspunkt i et udsendt oplæg drøftede bestyrelsen den fremtidige strategi for det internationale arbejde i Mission Afrika. Det blev besluttet, at Mission Afrika fortsat vil koncentrere sin indsats på Vestafrika. Det er på den missionsmark, at Mission Afrika har stærke erfaringer og kompetencer. Der åbnes dog op for nye partnere i området og for et eventuelt arbejde blandt vestafrikanere i Europa og Danmark. Det er fortsat en hjertesag for Mission Afrika at styrke kirken i Vestafrika, så den står rustet i dialog og i mission i en kristen-muslimsk virkelighed. Mission Afrika ønsker også, at missionsindsatsen skal være projektorienteret med lokalt ejerskab og bæredygtighed for øje. Man ser gerne, at der udvikles nye missionsprojekter i et samarbejde med afrikanske partnere.

Endelig blev det kommende års budget drøftet. Det er nødvendigt at skære i budgettet. Mission Afrika oplever en nedgang i gaveindtægterne og en stagnation af indtægterne fra genbrug. Desuden er nye biler i genbrugsarbejdet påkrævet. Bestyrelsens ønske om en konsolidering af økonomien og oprettelse af en innovationspulje presser budgetlægningen yderligere. Det blev besluttet, at sekretariatet, ud over de allerede foretagne nedskæringer, skærer yderligere i sine udgifter, mens innovationspuljen reduceres til 150.000 kr. i 2015.

Desværre nåede bestyrelsen ikke at drøfte frivillighed i organisationen. Dette punkt tages op på næste bestyrelsesmøde.
Anne Mie Skak Johanson, bestyrelsesformand